Toparlanıyoruz Hareketi ısrarla soruyor!

0
22
Toparlanıyoruz Hareketi ısrarla soruyor!

"Sorduk, cevap veren çıkmadı. Bir daha soruyorum: Aşağıdaki taslak madde faiz yasası denilen yasada hala var mı yok mu? Yani bugüne değin alınan borçlara bu yasanın uygulanabilmesi bankaların ve tefecilerin rızasına/keyfine mi bırakılıyor? (en altta taslak maddeyi veriyorum)

– Eğer böyleyse, yaklaşık 11,000 olduğu söylenen mazbata sorununa bu yasanın hiçbir çözüm getirilmiş olmayacağını bilmiyor musunuz?

– Eğer böyleyse bu ayın sonundan itibaren bu toplumda intiharların ve daha başka sosyal rahatsızlıkların adeta patlayacağını biliyor musunuz?

– Eğer böyleyse hapse girmeyenlerin girmemek için, girenlerin de çıkmak için artık bankalar da kendilerine borç vermediğinden, tefecilere muhtaç bırakıldıklarını bilmiyor musunuz?

– Eğer biliyorsanız ve bu durumu Meclis'te düzeltmek için hala kılınızı kıpırdatmayıp "kusura bakmayın ama LTB seçimleri var, meşguluz" diyorsanız, bu sosyal soruna sadece alacaklıların perspektifinden bakıyorsanız olacak olanların ve bugüne değin olanların sorumluluğu boynunuzdadır!

Taslak madde bu mu?: "Bu Yasanın, yürürlüğe girdiği tarihten önce akdolunmuş ve halen yürürlükte olan canlı krediler ile bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bankalarca veya kredi sağlayıcılarınca kullandırılan kredilere, müteakip altı ay içerisinde TÜM TARAFLARIN BAŞVURMALARI HALİNDE, bu Yasa kuralları uygulanır…"