Künye

İmtiyaz Sahibi / Grantee
Poli Investment Ltd

Genel Yayın Yönetmeni /  Editor in Chief
Başaran Düzgün basaranduzgun@havadiskibris.com

Yazı İşleri Müdürü/  Editor
Hüseyin Ekmekçi huseyinekmekci@havadiskibris.com

Editörler / Editors
Bertuğ Topal bertugtopal@havadiskibris.com
Yağmur Düşer yagmurduser@gmail.com
Hasan Düzgün hasanduzgun@havadiskibris.com

Gece Vardiyası Editörü / Night Shift Editor
Bahadır Ayna

Hukuk Danışmanı / jurisconsult
Hasan Esendağlı

Mali Müşavir / financial advisor
Mahmut Sezinler

Reklam /  Advertise
Gizem Davulcu gizemdavulcu@havadiskibris.com

Adres
Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

E-Mail
havadis@havadiskibris.com