Künye

İmtiyaz Sahibi / Grantee
Poli Investment Ltd.

Genel Yayın Yönetmeni /  Editor in Chief
Başaran Düzgün basaranduzgun@havadiskibris.com

Haber Koordinatörü / News Coordinator
Tahir Gazi tahirgazi@havadiskibris.com

Haber Müdürü / News Manager
Duygu Alan duygualan@havadiskibris.com

Görsel Yönetmen / Visual Director
İlke Özgür Davulcu 
ilkedavulcu@havadiskibris.com

Editörler / Editors
Hasan Düzgün hasanduzgun@havadiskibris.com
Erdoğan Garip  erdogangarip91@gmail.com
Zeki Yarkın  zekiyarkin@gmail.com

Hukuk Danışmanı / Jurisconsult
Hasan Esendağlı

Mali Müşavir / Financial Advisor
Mahmut Sezinler

Reklam Müdürü / Advertisement Manager
Gizem Davulcu reklam@havadiskibris.com

Adres:
Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

İletişim:
+90 620 00 00

E-Mail
havadis@havadiskibris.com