Mahmut Kanber arşivleri - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber

Tag Archives: Mahmut Kanber

EkonomiKöşe Yazarları

Adil ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Parametreleri

Ekonomik büyüme sadece sayısal bir artış olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu artışın topluma nasıl yansıdığı da önemlidir. Gelir dağılımında adaleti sağlamak ekonomik politikaların merkezinde yer almalıdır. Adil büyüme, milli gelirdeki artışın geniş kitlelere yayılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesiyle mümkündür.  ...

Köşe Yazarları

“Kaostan Beslenen Siyaset ve Sonuçları”

Görmezden gelmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan ekonomik, siyasal ve sosyal sorunların varlığını değiştirmez. Ekonomideki istikrarsızlık, enflasyonun hızla artması, hayat pahalılığının kontrol edilememesi ve kamu kurumlarında liyakatsiz kişilerin karar verici pozisyonlarda olması, bu sorunların temelini oluşturmaktadır. Bu meselelerin arkasındaki karmaşıklık,...

Köşe Yazarları

“Ana, Anne: Mother, Dayik, Mère, Daye, Madre Mitéra”

Kadının özgürlükçü ve demokratik katılımı, çoğulculuğa, üretime ve eşitlik ilkelerine bağlı mücadelesi, onun güçlü yönlerini ortaya koyar. Annelik, sadece biyolojik bir olgu değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet rolleri, aile dinamikleri ve sosyal hizmetler gibi çeşitli alanlarda incelenmesi gereken bir konudur....

EkonomiKıbrısKöşe Yazarları

“Üretim İstihdam ve Kalkınmada Göçün Rolü”

Batı ekonomilerinde, insan kaynağının ve teknolojinin üretim kapasitesinde birleşmesinin sonuçları oldukça belirgindir. Üretim ve üreticinin kabiliyetinin artırılması, katma değer yaratılması ve ülkeye istihdam ve ekonomik kaynak akışının sağlanması, çağdaş demokratik hukukun adil bir şekilde işlediği ülkelerde özellikle Almanya gibi Avrupa'nın...

KıbrısKöşe Yazarları

“Kontrolsüz Nüfus Artışı ve Demografik Değişim: Hükümetlerin Rolü ve Siyasal Etkiler”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son yıllarda gözlenen kontrolsüz nüfus artışı ve demografik değişimler, hükümetin politika yapma ve uygulama süreçlerini sorgulamamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yazıda, ülkemizdeki bu önemli sosyo-ekonomik sorunları ele alırken, hükümetin rolünü ve siyasal etkilerini daha yakından inceleyeceğiz....

KıbrısKöşe Yazarları

Demokrasinin İçselleştirilmesi ve Ölçülü Demokrasi

Demokratik alğının gerçek hayata yansıması, çeşitli zorluklarla karşılaştığımız bir gerçektir. Ülkemizdeki sorunların çoğu, demokratik hukuk devletinin ilkesi tanımı ve uygulamalarını yürüten yönetim kadroları popülist değerlendirmeleri referans almasından kaynaklanmaktadır. Bu durum, demokratik değerlerin olguya dönüşmesini engelleyen en önemli faktörlerden biridir. Demokratik...

1 2 10
Page 1 of 10
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar