"Göç Hareketlerinin Toplumsal, Ekonomik ve Siyasi Etkileri" - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 19, 2024
KıbrısKöşe Yazarları

“Göç Hareketlerinin Toplumsal, Ekonomik ve Siyasi Etkileri”

Mahmut KanberMahmut Kanber

“Tüm dünyada göçlerin yarattığı toplumsal, siyasi ve ekonomik sorunlar görülmektedir. Dünyadaki göç hareketleri, yaşadıkları coğrafyalardaki koşullara bağlı olarak genellikle doğudan batıya doğru olmak üzere farklı bölgelerden de batıya göç edildiği görülmektedir.

Göçün insani boyutu, siyasi boyutu ve toplumsal boyutları olduğu gerçeği tüm dünya toplumlar içerisindeki meseleleri doğru bir şekilde analiz edip insanlık adına bir çözüm bulmanın bugüne kadar somut bir karşılığı ortaya çıkmamıştır. Dünya halkları arasında adil gelir dağılımının yanı sıra insan hakları ve özgürlüklerin de göç hareketlerini tetiklediği görülmektedir.


Plansız nüfus hareketlerinin ülkelerde yarattığı temel sorunlar, demografik yapının bozulmasıyla ülkedeki kültür, ucuz iş gücü, güvenlik sorunları ve zaman içinde yurttaşlık kazanılması durumunda genel yapının göç ettikleri coğrafyalardaki inanç ve kültürlerinin baskın şekillenmesi sonucunda  ortak kültür yerine, ayrılıkçı ve  farklı  toplulukların oluşması, kendini özne olarak gören ülkenin kendi toplumunun yerine geçerek bir sorunlar yumağı oluşturmaktadır.

Göç alan ülkelerdeki ekonomik sorunlar, plansızlık nedeniyle ülke çapındaki fiziksel ve imar planlarının gelişiminde doğal olmayan sonuçlar doğurmakta ve bunun sonucunda betonlaşma artmakta, yaşam koşulları değişmektedir. Yüksek nüfus, hava kirliliği, araç ve bina yoğunluğu gibi sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bu durum, halkın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalan eğitim, sağlık gibi hizmetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, bu sorunlar yönetilemediği anlamına gelmektedir.

Sosyal ve kültürel sorunlar süreç içinde farklı kültürlerin temel kültür noktasındaki uyumunun kolay olmadığı yoksulluk ve insan hakları çerçevesinde göç edenlerin tutundukları temel durum, inanç, ritüel ve kültür gibi konularda kolay adapte olamadıkları gerçeği ilkelerin en zorlandığı meselelerden bir tanesidir.

İnsani açıdan dünyadaki göçlerin savaşlar, ekonomik nedenler, insan hakları gibi temel sorunların yaratıldığını bilip, insani açıdan da bu konunun dünyadaki adil gelir dağılımı, insan hakları ve benzer konuların zor olduğu bölgelerdeki göçlerin 21. yüzyılda başka ülke halklarının sorunu haline gelmesi ve bunların yönetilmesi tüm dünyada kimlikçilik ve ırkçılık anlamında ki düşüncelerin etkinliği ve siyasi temsilcilerinin ülkeleri yönetmeleri sonucunda insanlar ve insanlık için huzursuz bir dönemide beraberinde getirmiştir.

Emperyal güçlerin dünya üzerindeki sömürü ve dünyayı pay etme hevesleri açlık, yoksulluk ve insan hakları eksikliğini de birlikte getirmiştir. Bunun sonuçlarında da bugün dünyada yaşananlar bu şekilde devam etmesi halinde dünyadaki göç hareketleri, yoksulların ekonomi olarak daha etkili olan ülkelere, insan hakları ve savaş noktasında sorun yaşayan ülkelerin haklarıda daha güvenli ülkelere hayatları pahasına göç ettikleri görülmektedir. Bu süreç insanlık için zor günleri de birlikte getirmektedir.”

“Sonuç olarak, dünya çapında yaşanan göç hareketleri, hem göç eden toplumları hem de göç alan toplumları toplumsal, ekonomik ve siyasi açıdan derin etkilemektedir. Bu hareketler, birçok ülkenin demografik yapısını değiştirirken, ekonomik dengeleri sarsmakta ve siyasi arenada yeni dinamiklere yol açmaktadır. Ancak, göçün insanların yaşamlarını zorlayıcı nedenlerden kaynaklandığı, özellikle yoksulluk ve insan hakları gibi faktörlerin etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiği unutulmamalıdır.

Bu nedenle, sadece göçmenlerin yaşadığı zorluklara değil, aynı zamanda onların insanca yaşama hakkına saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Bireyler, toplumlar ve uluslararası toplum olarak, daha insancıl ve adil bir göç politikası geliştirmek için evrensel normlara uygun politikalar oluşturulmalıdır. Ancak bu şekilde, göç hareketlerinin getirdiği zorlukları en aza indirilebilir ve daha kapsayıcı bir dünya düzeni sağlanabilir, bu da dünya halklarına huzur ve güven vereceğine inanıyorum.”

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
2
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar