EğitimYaşam

Üniversite kayıtları için bugün son gün
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrencilerin
üniversitelere kayıt işlemleri bugün sona erecek.
2019-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir bölüme yerleşen adaylardan kayıt için
başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayanlar kayıt haklarını kaybedecek.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından
mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da yükseköğretim
kurumlarına geçici kayıtlarını yaptırması gerekecek.
Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık’a kadar yükseköğretim
kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Bu tarihe kadar mezun
olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek.
Kayıt yaptıracak adayların, mezun oldukları ortaöğretim kurumundan aldıkları diplomanın
aslı, onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, 12 vesikalık fotoğraf (4,5 cm x 6
cm boyutunda), katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge, üniversite tarafından
ilan edilen diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretlerini yanlarında
bulundurmaları gerekecek.
Ayrıca ek puandan yararlanarak yerleştirilen ancak alanı diplomasında veya mezuniyet
belgesinde belirtilmeyen adaylardan, hangi okul ve alandan mezun olduklarını gösteren
resmi belge istenecek.Başa dön tuşu