Ekonomi

Türkeri: Menüler yeni duruma göre revize edilmeli

Covid-19 Sonrası Yeni Nesil Yiyecek-İçecek İşletmeleriLefke Avrupa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri, Covid-19 sonrası yiyecek-içecek sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
“Covid-19 salgını hayatın her kesimini olumsuz etkilediği gibi Gastronomi sektörünü de oldukça olumsuz etkilemiştir. Ancak sektörün ayakta kalması için normalleşmeye dönülmesi gerekmektedir. Normalleşme sürecinden kasıt ise Covid-19 salgını milat kabul edilerek yeni düzenin gerektirdiği bir dizi önlemlerin alınması ve sürdürülebilir olmasıdır”diyen Türkeri, bu da hijyen ve sanitasyon kurallarından menü modifikasyonu ve restoran masa düzenine kadar bir dizi işlemlerin titizlikle gerçekleştirilmesi ile mümkün olabileceğini ifade etti.Türkeri: “Yeni Nesil Yiyecek-İçecek İşletmeleri” yeni düzene uyum sağlayarak sektörde tutunacaklar

“Yeme-içme zorunlu bir fizyolojik gereksinimdir. Bununla birlikte gastronomi turizmi ziyaretçileri diğer turizm çeşitleri kapsamında değerlendirilen ziyaretçilere göre daha fazla harcama yapmakta ve bölgesel kalkınmaya daha fazla ekonomik katkı sağlamaktadır”diyen Türkeri, bunlar göz önünde bulundurulduğunda yiyecek içecek sektörünün turizme bağlı diğer sektörlere göre hızlı toparlanacağı öngörülebilir dedi. Türkeri, Gastronomi turizminin bu güçlü yanını avantaja çevirmesi ise içinde bulunduğu ve sonrasında karşılaşacağı tehditleri ve zorlukları etkili bir kriz yönetimi ile mümkün hale gelebileceğini belirtti.

Türkeri “Bu işlemlerin başında yiyecek-içecek işletmesinin genel hijyen kurallarına riayet etmesinin yanı sıra gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin insan eli değdiği tüm yüzeylerde etkili bir şekilde yürütülmesi gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. İşletme personelinin sık sık ellerini su ve sabun kullanarak yıkamaları, yüzeylerle veya kişilerle temaslarında ellerine uygun antiseptikleri uygulamaları gerekmektedir”dedi. Türkeri, bununla birlikte işletme girişine kurulacak dezenfeksiyon istasyonunun müşterilerin kullanması teşvik edilmelidir. Covid-19 virüsünün doğal olarak ortaya çıkardığı “Yeni Nesil Yiyecek-İçecek İşletmeleri” yeni düzene uyum sağlayarak sektörde tutunacak ve hayatta kalacağını ifade etti.

Türkeri: “bağışıklık sistemini güçlendirici sağlıklı menüler” revize edilmeli

Türkeri, ekonomik olarak ciddi kayıp yaşayan yerli ve yabancı turistlerin tercihleri, en azından mali olarak güçlenene ve sağlık açısından güven ortamı oluşana kadar daha çok “düşük maliyetli” ve “bağışıklık sistemini güçlendirici sağlıklı menüler” olacaktır diyerek ,işletmelerin bu kapsamda menülerini revize etmeleri ve sağlıklı pişirme teknikleri ile sunumlarını gerçekleştirmelerinin oldukça önem arz edeceğine dikkat çekti.

“Sektör açısından bir diğer değişim ise restoran masa düzeni olacaktır. Müşteriler sosyal mesafeyi koruyabilecekleri loca tarzında aileleriyle, dostlarıyla rahat vakit geçirebilecekleri masa düzenine sahip işletmeleri tercih edeceklerdir. Her ne kadar bu önlemler maliyeti artırıcı olsa da Covid-19 sonrası ortaya çıkan “Yeni Nesil Yiyecek-İçecek İşletmeler” inin sektörde varlığını sürdürebilmesi için gereklidir” diyen Türkeri, ayrıca müşterilerin hizmet sürecinin arka planı olan mutfakları ve mutfak personelini rahatlıkla görebileceği açık mutfak restoranları daha fazla tercih edeceklerine ifade etti.

Türkeri son olarak, tüm bu yeni düzene geçiş çalışmalarının yanında Covid-19 salgını öncesi işletmelerin sahip olduğu sadık müşterilerle temaslarını kaybetmemeleri gerektiğini ve Covid-19 öncesi düzende yeni müşteri elde etme, sadık müşterileri elinde tutmaktan beş kat daha maliyetli olduğu düşünüldüğünde yeni düzende yeni müşteri kazanmanın maliyeti daha faza olacaktır dedi.  Türkeri, “bu nedenle işletmelerin müşteri ilişkilerini etkili bir şekilde devam ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca tercih edilme olasılığını yükseltmek için işletmeler müşteri ilişkilerini dinamik tutmalı, Covid-19 sonrası hizmete hazırlık sürecini ve hizmet sürecini müşterilerine duyurması ve sosyal medya platformlarında bunları paylaşması ve müşterilerde güven inşa etmesi gerekmektedir”dedi.

Başa dön tuşu