Üstel ekonomik paketi açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 23, 2024
KıbrısManşet

Üstel ekonomik paketi açıkladı

Ünal ÜstelÜnal Üstel

Başbakan Ünal Üstel, koalisyon hükümetinin ekonomik paketini açıkladı.

100 Milyon Türk Liralık İşletme Kredisi

İşletmelere yönelik hazırlanan kredi paketi için 100 milyon Türk Lirası büyüklüğünde bir kaynak ayrılmıştır. Vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği bu kredi kapsamında her işletme azami 150.000.- TL’ye kadar kredi kullanabilecek ve Kredi Garanti Fonu tarafından her krediye %80 oranında garanti sağlanacaktır. Bu kredilerin vadesi  ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenmiştir.  Sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 13 olarak belirlenmiştir.


      *Bu kredilerde faiz dışında komisyon, benzeri masraf ve pul vergisi alınmayacaktır.

 

 1. 20 Milyon Türk Lirası Büyüklüğünde Kayıtlı İşyeri Bulunan ve/veya İlk Kez İşyeri Kuracak olan Kadın Girişimcilere ve Genç Girişimcilere Yönelik Kredi Paketi

Hazırlanan kredi paketi için 20 milyon Türk Lirası büyüklüğünde bir kaynak ayrılmıştır. Vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği bu kredi kapsamında azami 150.000.- TL’ye kadar kredi kullanabilecek ve Kredi Garanti Fonu tarafından her krediye %80 oranında garanti sağlanacaktır. Bu kredilerin vadesi  ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenmiştir.  Sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 13 olarak belirlenmiştir.

 

*Bu kredilerde faiz dışında komisyon, benzeri masraf ve pul vergisi alınmayacaktır.

 

 1. 20 Milyon Türk Lirası Kredi Paketi / Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Yönelik Şebeke Harici Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sistemi  Kurulması Kredisi

Tarım ve hayvancılık ile uğraşan kişilere yönelik hazırlanan kredi paketi için 20 milyon Türk Lirası büyüklüğünde bir kaynak ayrılmıştır. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği bu kredi kapsamında her işletme azami 200.000.- TL’ye kadar kredi kullanabilecek ve Kredi Garanti Fonu tarafından her krediye %80 oranında garanti sağlanacaktır. Bu kredilerin vadesi  ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenmiştir.  Sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 13 olarak belirlenmiştir.

     

*Bu kredilerde faiz dışında komisyon, benzeri masraf ve pul vergisi alınmayacaktır.

 

 1. KKTC’de Faaliyet Gösteren İhracatçılara Yönelik 60 Milyon TL’lik Türk Eximbank Kredi Paketi

Türk Eximbank tarafından KKTC’de faaliyet gösteren ihracatçılara yönelik 60 milyon TL tutarındaki kredi paketinin önündeki sorunlar yapılan girişimler sonucunda aşılmış olup, ihracatçılarımız tarafından yüzde 21 faiz oranı ile kullanılabilmesi mümkün kılınmıştır.

 

Diğer taraftan ülkemizde Türkiye Halk Bankası tarafından kullandırılan ve ihtiyacı olan tüm işletmelerimizin başvurabileceği;

 • esnaf işletme kredisi, Yüzde 9,5 faiz oranı ile 60 aya kadar vadeli, azami 275 bin TL
 • işyeri edindirme kredisi, Yüzde 9,5 faiz oranı ile 120 aya kadar vadeli, azami 1 milyon TL
 • ticari taşıt edindirme kredisi, Yüzde 9,5 faiz oranı ile 84 aya kadar vadeli, azami 1 milyon TL
 • kadın girişimci kredisi, Yüzde 16 faiz oranı ile 36 aya kadar vadeli, azami 150 bin TL
 • genç girişimci kredisi, Yüzde 16 faiz oranı ile 36 aya kadar vadeli, azami 350 bin TL

mevcut olup, ihtiyacı olan küçük işletmelerimiz de düşük faizli bu kredilere  başvurabilecektir.

 

 1. Sosyal yardım maaşı alanlara 2.000 TL, engelli maaşı alanlara 1.000.-‘er TL olmak üzere bayramlık katkı verilecektir.

 

 1. Sosyal yardım maaşı alanlara ve cemile maaşı alanlara yılda bir kez Ocak ayında yapılan hayat pahalılığı uygulaması değiştirilerek Temmuz ayından itibaren altı ayda bir yılda iki kez olarak düzenlenmiştir.

 

 

 1. Elektrik tarifelerinde yılsonuna kadar fiyat artışı yapılması halinde, engelli maaşı ve sosyal yardım maaşı alan vatandaşlarımıza bu artış uygulanmayacak , 2022 yılı sonuna kadar devlet tarafından karşılanacaktır.

 

 1. Sektörlere yönelik olarak elektrik tarifelerine verilecek olan teşfik ile ilgili çalışmalar önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacaktır.

 

 1. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından tüm finansman maliyeti Birlik ve Oda tarafından karşılanmak üzere 25 megavat büyüklüğünde güneş enerji santrali kurulmasına izin verilecek ve kurulan bu santral şebekeye dahil edilecektir.

 

 1. Kendisi veya kendileri dahil 5 kişiye kadar çalışanı bulunan genç girişimci (40 yaşa kadar) işveren veya işverenler ile kendi nam ve hesabına çalışan genç girişimci işveren veya işverenlere şu an yürürlükte olan yeni Girşimci Destek Paketi’nden faydalanmış olmaması halinde üç ay boyunca işveren yatırımlarının yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacaktır.

 

 1. Devlete ait taşınmazlar ile Vakıflar İdaresine ait taşınmazların tüm kiralamalarının bundan sonraki süreçte Türk Lirası üzerinden yapılması ve her yıl gerçekleşecek enflasyon oranlarına göre de artış yapılması yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

 

 1. Kredilerin yapılandırılması ile ilgili Yasa Gücünde Kararname’nin süresi 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 1. 30 Haziran 2022 tarihine kadar gerçekleşecek olan hayat pahalılığı oranı Temmuz ayı itiabarı ile maaaşlara yansıtılacak ve Temmuz sonu ödenecektir.

 

 1. Mart 2022 – Ağustos 2022 tarihkeri arası işveren katkı payının %65’i oranında işerenlere verilen Prim desteğinin devam etmesi konusundaki çalışmalar Ağustos 2022’den sonra yeniden değerlendirelecektir.

 

 1. İhalelerde müteahhitlerimizin döviz krizinden dolayı yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve ihalelelerin sonuçlanabilmesi adına fiyat farkı uygulanması ile ilgili tüzüğümüzde düzenlemeler yapılmıştır.

KÜÇÜK İŞLETMELER II. KREDİ PORTFÖYÜ

KULLANDIRIM ŞARTLARI

Kredi Portföy Tutarı: 100.000.000,-TL (YüzmilyonTürkLirası)

 

Krediden Yararlanacak Olan Kişiler: Kredi Garanti Fonu garantisinden ve/veya Kredi Faiz Destek Fonu faiz desteğinden yararlanan bir kredisi bulunmayan KKTC’de kayıtlı vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişi işletmeler.
Firma Limiti:  

Azami 150.000,-TL

 

Başvuru Süresi: Kredi Garanti Fonu başvuruları 30.09.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kabul edilecek ve bankalarca başvurular ek’li başvuru formu ile yapılacaktır.
Teminat:  

Banka tarafından serbestçe belirlenecektir.

 

Kredinin Para Cinsi:  

Türk Lirası (TL).

 

Kredinin Vadesi:  

Aylık eşit taksitli ilk 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere 42 ay

 

Kapsam Dâhilinde Olmayan İşletmeler: *Tahsili gecikmiş borcu bulunan işletmeler,

*Çek yasağında bulunan işletmeler,

 

Kredinin Faiz Oranı:

 

*Krediler %13 sabit faiz ile kullandırılacaktır.

 

Kredi Faiz Desteği: Bu portföy kapsamında kullandırılacak kredilere uygulanacak faiz oranı ile bankaların KKTC Merkez Bankası nezdinde bulundurmak zorunda oldukları TL mevduat yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranı arasındaki farkın 5 puanın altına düşmesi durumunda oluşacak fark Kredi Faiz Destek Fonu’ndan karşılanacaktır.
Kredinin Masrafları: *Bu kredilerde faiz dışında komisyon ve benzeri masraf alınmayacaktır.

*Bu kredilerde pul vergisi olmayacaktır.

 

Kredi Garanti Fonu’nun Garanti Oranı:

 

% 80
 

Portföy Tazmin Limiti:

% 15
 

Kredinin Kullandırım Şekli:

 

Kullandırılacak kredilerde kullandırım amacı ve hesaben kullandırım zorunluluğu aranmayacaktır.

 

 

 

ŞEBEKE HARİCİ GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMİ KREDİ PORTFÖYÜ

KULLANDIRIM ŞARTLARI

Kredi Portföy Tutarı: 20.000.000,-TL (YirmimilyonTürkLirası)

 

Krediden Yararlanacak Olan Kişiler: Kredi Garanti Fonu garantisinden ve/veya Kredi Faiz Destek Fonu faiz desteğinden yararlanan bir kredisi bulunmayan tarım ve hayvancılıkla uğraşan KKTC’de kayıtlı vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişi işletmeler.
Firma Limiti:  

Azami 200.000,-TL

 

Başvuru Süresi: Kredi Garanti Fonu başvuruları 30.09.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kabul edilecek ve bankalarca başvurular ek’li başvuru formu ile yapılacaktır.
Teminat:  

Banka tarafından serbestçe belirlenecektir.

 

Kredinin Para Cinsi:  

Türk Lirası (TL).

 

Kredinin Vadesi:  

Aylık eşit taksitli ilk 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere 42 ay

 

Kapsam Dâhilinde Olmayan İşletmeler: *Tahsili gecikmiş borcu bulunan işletmeler,

*Çek yasağında bulunan işletmeler,

 

Kredinin Faiz Oranı:

 

*Krediler %13 sabit faiz ile kullandırılacaktır.

 

Kredi Faiz Desteği: Bu portföy kapsamında kullandırılacak kredilere uygulanacak faiz oranı ile bankaların KKTC Merkez Bankası nezdinde bulundurmak zorunda oldukları TL mevduat yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranı arasındaki farkın 5 puanın altına düşmesi durumunda oluşacak fark Kredi Faiz Destek Fonu’ndan karşılanacaktır.
Kredinin Masrafları: *Bu kredilerde faiz dışında komisyon ve benzeri masraf alınmayacaktır.

*Bu kredilerde pul vergisi olmayacaktır.

 

Kredi Garanti Fonu’nun Garanti Oranı:

 

% 80
 

Portföy Tazmin Limiti:

% 15
 

Kredinin Kullandırım Şekli:

 

Kredinin nakden kullanılması mümkün olmayıp, kredi Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan alınan izin çerçevesinde sistemi kuran firmanın hesabına aktarılarak kullandırılacaktır.

 

 

 

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar