Sağlık

Sağlık Bakanlığı bütçesi onaylandıKomite toplantısında konuşan DP UG Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, sağlık alanında yasaların gerekli olduğu kadar uygulanmasının da önemli olduğunu belirterek, sağlık alanındaki sıkıntılara değindi.
Gündüz, hastanelerdeki hasta doktor ilişkisine işaret ederek, hastalara her doktorun her zaman bakması gerektiğini, sadece hastanın kendi doktorunun bakmaması gerektiğini, “hastaya sadece doktoru bakar” algısının kırılması gerektiğini kaydetti.Ülkede yangın yanında sağlık ve kurtarma için de helikoptere ihtiyaç duyulduğunu, yollarda acil vakalar için gerekli önlemlerin alınması, gerekli altyapıların oluşturulması, hastanelerde darpların kavgaların önüne geçilmesi amacıyla sadece hastaların içeriye alınması için gerekli önlemlerin alınması gerekliliklerine değinen Gündüz,  ilk yardım konusunda da iyi kişilerin yetiştirilmesini istedi.

Güzelyurt bölgesinde bir hastanenin artık gerekli olduğunu, bölgede üniversitelerin çoğaldığını, nüfusun arttığını belirten Gündüz, yaşlıların da ülkede hak ettiği hizmeti alması için gerekli düzenlemeler ve evde bakım gibi hizmetlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Doktorların ikinci iş konusuna da değinen Gündüz, ilk olarak “Göç Yasası” olarak anılan kamu çalışanlarının maaş ve diğer ödenekleriyle ilgili yasaya  değindi; doktorların ve diğer iş kollarının bu yasadan gördüğü zararları anlattı ve “ucube” diye nitelediği yasanın artık kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Kamu sektörünün de bundan zarar gördüğünü, çünkü aynı işi yapan kişiler arasında tamamen farklı maaş ve haklar bulunduğunu ifade eden Gündüz, kamu reformunun da sonuna geldiklerini, bu reformlarla bazı sıkıntıları aşmayı umduklarını dile getirdi.

Gündüz, sağlık sektöründe tam güne geçilmesi ve mesai içerisinde de doktorların hastanelerde bulunmasını temenni etti.

SERDAROĞLU

UBP Girne Milletvekili Ergün Serdaroğlu da, sağlık alanında sıkıntıların olduğunun herkesin bilgisinde olduğunu, burada konuşmaların bakanlığa destek olabilmek amacıyla yapıldığını ifade ederek, sağlık alanında artık bir sistem kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Serdaroğlu, genel sağlık sigortası için atılan adımlar ve YDÜ ile mahsuplaşma konusunda atılan adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık alanında sıkıntıların aşılması ve genel sağlık sigortası ile hastaların rahatlayacağını ümit ettiğini kaydetti.

Genel Sağlık Sigortasının şart olduğunu, hasta hakları, özel hastane yasaları gibi yasaların da çıkarılmasının gerekli olduğunu belirten Serdaroğlu, Sağlık Yasasının da Meclise getirilip hayata geçirilmesini temenni etti.

Koruyucu hekimlik konusunun da büyük önem arz ettiği, halkın hastalıklar konusunda sağlık ocaklarında bilgilendirilmesinin gerekliliği üzerinde duran Serdaroğlu, elektrik santrallerinde de gerekli önlemlerin alınması, filtrelerin takılması ve çalıştırılmasını istedi.

Serdaroğlu, Güzelyurt’un hastane sorunu olduğunu, ancak CMC’nin de büyük bir sorun olduğunu işaret ederek, buranın temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık sisteminde ve doktorlar arasında disiplinin şart olduğunu söyleyen Serdaroğlu, diyabet taraması ve kanser taramalarının da sürmesini istedi, sağlık için çevreye de gerekli önemlerin verilmesinin gerekliliğini anlattı.

TATAR

UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar da, rakamlar üzerinden bütçeyi değerlendirerek, ilaç israfının önlenmesi, genel sağlık sigortasının tamamlanması gerektiğini, bununla birlikte sosyal sigortaların da yatırımlarını artırabileceğine işaret etti.

Tatar, Lefkoşa’da büyük bir hastanenin yapımının gerekli olduğunu ve bu konuda gerekli arazinin bulunmasından memnuniyet duyduğunu anlatarak, bu arazinin yeni çevre yolu bağlantılı olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Bu tip yatırımların halka yakıştığını ve halkın moralini de düzelteceğine işaret eden Tatar, bu konuda kendisinin de destek olduğunu, bu konuların konuşmayla değil icraatla ortaya çıkacağını vurguladı.

Tatar, Güzelyurt bölgesinde de bir hastanenin şart olduğunu ifade ederek, gıda ile ilgili yasaların da çıkarılmasının gerekliliğine değindi.

TAÇOY

DP UG Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki uygulamaları eleştirip, yeni bir hastane gerekliliğine işaret ederek, Onkoloji Hastanesine değindi ve bu konuda son durumla ilgili bilgi istedi.

Taçoy, ülkedeki sağlık sistemini Türkiye ile karşılaştırdı ve bu konuda atılması gereken adımları anlatarak, genel sağlık sigortası ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması, sistemin doğru kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Bu projenin gündeme getirilmesi ve Mecliste tartışılmasının önemine değinen Taçoy, Sağlık Bakanlığının hemşirelere yönelik düzenlediği burslarla ilgili endişelerini dile getirdi, bu konuda açıklayıcı bilgiler verilmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, İlaç ve Eczacılık Dairesinin hayvansal ilaçlar ve zirai ilaçlar konusunda gerekli denetimleri yapmasının ülkeye kanser gibi hastalıkları getirmemesi için gerekli olduğunu ifade ederek, dairenin gerekli düzenlemeleri yapması ve izinleri ona göre vermesinin gerekli olduğunu söyledi, aksi halde ülkede kanserin her zaman gündemde kalacağına dikkat çekti.

Taçoy, ülkede sağlığa daha iyi bir yön verebilmek için hep birlikte çalışabileceklerini ifade ederek, sağlıkta e-devlet projesinin de gerekliliğine işaret etti. Taçoy, ancak bu konuda gerekli ihalenin iptal edildiğini duyduklarını ifade ederek, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hasan Taçoy, kendi adına, sağlık ile ilgili her zaman devlet hastanesine gittiğini ve oradaki çalışanların nasıl çalıştıklarını yakından gördüğünü ifade ederek, hastanede çalışanların zor bir görev yaptığını, sorumluluğunun yüksek olduğunu anlattı ve hastanelere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

İZBUL

Sağlık Bakanı Salih İzbul da, katkı koyan herkese teşekkür ederek, bu öneri ve eleştirileri dikkate alacaklarını kaydetti.

Hastanenin şu anda tıkanmış durumda olduğunu, koridorları kesip servis yaptıklarını dile getiren İzbul, sağlıkçıların iki sıfır mağlup başladığını söyleyerek, hizmetin zayıf olması halinde yapılan işlerin de tam olmasının mümkün olamayacağını kaydetti.

YENİ HASTANE İÇİN HEDEF 2017…

Yeni hastane için girişimler yaptıklarını,  BRT’nin arkasındaki bölgenin yaklaşık 300-400 dönümlük bir bölge olduğunu ve bin yataklı hastane ve sağlık kompleksi şeklinde olmasını düşündüklerini kaydetti.

Yeni yapılacak hastane için  Barış Ruh Sinir Hastanesi ve Uyuşturucu tedavi merkezini de kapsayacak büyük bir proje düşündüklerini dile getiren İzbul, arazinin devri olması halinde hastane yapımının hemen başlanacağını ve hedef olarak 2017 yılında açılmasını planladıklarını belirtti.

Sağlığın bir devlet politikası olması gerektiğini, özel ve kamu çalışanı hekimi diye ayrım yapılmasının da doğru olmadığını ifade ederek, önemli olanın da kaliteli hizmet verilmesi olduğunu dile getiren İzbul, yeni kurulacak sistem ile doktor ile hasta arasındaki para ilişkisini kaldırmak istediklerini söyledi.

Sağlığın özeli ve devleti olmaması gerektiğini, hizmetin kaliteli olması için yoğunlaşmak gerektiğini söyleyen İzbul, şu anda onkoloji servisinde hizmet verildiğini fakat yeni onkoloji hastanesinin de en kısa zamanda açılacağını kaydetti.

Hekim maaşlarının, özellikle 2011 yılı sonrası işe giren hekimlerim maaşlarının,  komik olduğunu söyleyen İzbul, bunun da ek ödeneklerle çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Yakın Doğu Hastanesi ile ilgili protokol görüşmelerinin sürdüğünü, hastaların büyük bir bölümünü de buraya sevk etmenin faydalı olacağını söyleyen İzbul, yaklaşımlarının, yurtdışına yapılan sevklerin de mümkün olduğu kadar azaltılması yönünde olduğunu kaydetti.

Mecburi hizmet konusuna da değinen İzbul, KKTC’den burs alan öğrencilerin mecburi hizmetlerini gelip ülkede yaptığını söyledi.

İzbul, “Temel prensip , hizmeti verenlerin memnuniyetini sağlayamazsak hizmeti alanların da memnuniyetini sağlayamayız” dedi.

Sağlıkta mümkün mertebe tasarruf olmadığını ve sağlığın hiçbir şeye benzemediğini de söylen İzbul, ileriki dönemde çalışmaların daha da artacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı bütçesi 289 milyon 854 bin 700 TL  olarak oyçokluğuyla onaylandı.

Sağlık Bakanlığı bütçesinin ardından, Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesine geçildi.

Başa dön tuşu