“Parti-belediye ilişkileri yeniden tesis edilmeli”

0
“Parti-belediye ilişkileri yeniden tesis edilmeli”

Raporun belediye-parti örgütü ile ilgili tespitleri de şöyle:
“Girne İlçe örgütümüz ile Girne Belediyesi arasında düzgün bir organik bağ kurulamadığı için ilişkilerin uzun bir süreden beri askıya alındığı komite tarafından tespit edilmiştir. Girne’deki yetkili kişilerle Girne belediye başkanı arasındaki husumet, aralarında ciddi ve kalıcı bir koordinasyon kurulmasını engellemektedir. Bahsi geçen sorunların büyük bir kısmı; belediyeye yapılan istihdamlar, tarafların birbirilerine karşı olan güveninin sarsılması, ilçe başkanı ile Girne belediye başkanının diyalog kurmamasından kaynaklanmaktadır.
Dr. Salih İzbul’un aracı olarak saptanmasına kadar ilçenin seçim sürecindeki insan ihtiyacını karşılamak konusunda belediye işçilerinin çalışmalara dâhil edilmesinde ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Özellikle belediyedeki istihdamlar ile ilgili sorunun, ocak kongreleri döneminde delege ve delege ailelerinin işe alınması şeklinde de yaşandığı iddia edilmiştir. Özet olarak belirtilen sorunların daha önceki ve şimdiki Merkez Yönetim Kurulu’na bildirildiği komiteye aktarılmıştır.
Belediye başkanı ile ilçenin arasındaki husumetin sorumlusu olarak iki kişi gösterilmiştir. Buna göre bir taraf Ömer Kalyoncu’nun diğer taraf ise Sümer Aygın’ın kendini partiden üstün bir güç olarak lanse ettiğini dile getirmiştir.
Bahsi geçen iki görüşe eşit mesafede durmayı tercih edenler ise sorunun Ömer Kalyoncu ve Sümer Aygın’ın arasındaki husumetten kaynaklandığını söylemiştir.
Sunulan tüm şahadet içerisinde iki grubun varlığını kanıtlayan noktalardan bir tanesi de benzer cümleler ve fikirlerin dile getirilmesidir. Tüzük değişikliği ile belediye başkan adayının belirlenmesi yetkisinin üyelerden delegeye verilmesi noktası ile 2006 seçimlerinde aday adayı olarak gösterilen Hüseyin Aktığ’ın daha sonradan UBP rozeti takarak partiden ayrılması hususları Sümer Aygın, Salih İzbul ve Abbas Sınay tarafından rahatsızlık yaratan gelişmeler olarak sunulmuştur. Yukarıdaki sorunların birikmesi neticesinde bölgede Girne ilçe örgütü dışında ilçeye alternatif bir iktidar odağı kurulduğuna dair genel bir kanı oluşmuştur.”