Maviş: Nazım beyin okul öncesi eğitimde yapmadıkları, bundan sonra yapmayacaklarının garantisidir! - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Haziran 3, 2023
KıbrısManşet

Maviş: Nazım beyin okul öncesi eğitimde yapmadıkları, bundan sonra yapmayacaklarının garantisidir!

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda yapılan basın toplantısında Eğitim Bakanı’nın BRT’de katıldığı programda iddialarına cevap verdi. 

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda yapılan basın toplantısında Eğitim Bakanı’nın BRT’de katıldığı programda iddialarına cevap verdi.

Burak Maviş, ‘Sendikaların yaptıkları açıklamalarda bu maddeye bu gerekçeden dolayı karşıyız dediklerini duymadığını belirten Bakan Çavuşoğlu’na


Yasa tasarısıyla ilgili ön çalışma ve istişare yapmadığı,

Teknik kurulu tüzüğe uygun bir şekilde çağırmadığı,

Yüksek Danışma Kurulu toplantısında bakanlığı polisle çevreleyip sendikaların danışmanlarıyla katılmasını engellediği,

Meclis alt komitesinde sendikalar görüşlerini ifade ederken “Talimat geldi bugün bu yasa geçecek” dediği için DUYMAMIŞ olabilir mi? Sorusunu yöneltti.

Maviş, Bakanın Sürekli bazı maddeleri çektik diye iddia ettiğini ama resmi olarak paylaşılan herhangi bir tasarı olmadığını söyledi.

Maviş, Bakan’ın Okulöncesi ile sınıf öğretmenlerinin ders saatlerini ne gerekçeyle ve ne amaçla eşitlediğini söyleyemiyor. Eğitim biliminden uzak bir şekilde “Yaş grubu daha düşük olunca eğitim daha kolay, o nedenle diğer yaş gruplarıyla okul öncesinin ders saatlerini eşitleyelim” gibi bir öneri sunduğunu gizliyor, dedi.

Maviş, Bakanın Atatürk Öğretmen Akademisini kapatmayacağı iddiasında bulunurken, AKADEMİYİ TC’deki TÜM üniversitelerle denk tutup aslında işlevsizleştirmeye çalıştığını ön göremediğini ifade etti.

Maviş, Her başlıkta önerilerinin olduğunu söyleyerek. Sendikanın bilimsel yaklaşımı dikkate alındıysak ne ala, dedi. Maviş, Bakanın ilk cümlesiyle kendi iddialarının çeliştiğini söyledi. Maviş, Bakanın Önce sendikalardan hiçbir şey duymadım deyip sonra da sendikalar A-B’yi istemedi, geçicilikten kadrolanmayı istemedi, şeklinde konuştuğunu belirterek, Öneri yapmadıysak nasıl duydun? Sorusunu sordu.

Maviş, Bakanın taleplerinin bilimsel bir yanı olmadığını, ne olması gerektiklerini her platformda anlattıklarını söyleyerek, geçicilikten kadrolanmanın kaldırılmasını Bakanın 2012 yılında Yüksek Danışma Kurulu’ndan geçirerek, Bakanlar Kurulu’na götürdüğünü hatırlattı. Maviş, öğretmenlerin haklarına halel gelmeden düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Maviş, Bakanın açıklamalarının AÖA boyutunda, okul öncesi sınavına yurt dışından mezun kişilerin girmesini istediğini de söylemediğini belirtti. Maviş, Memlekette okul öncesi öğretmeni eksiği mi var? Bakan,  Çıksın açıklasın bize dedi.

Maviş, okulların gerçek sorunlarına da değinerek, odak noktasının okullar olması gerektiğini söyledi.

Maviş, Eğitim Bakanı Nazım beyin okul binalarının güvenliğiyle ilgili hiçbir adım atmamasını, eğitimde yaşanan sorunlara tek bir çözüm üretemeyişini, son haftalarda ayyuka çıkan özel okullar karşısındaki aciz halini gündemden değiştirmek için yaz aylarındaki tepkiler sonucu 9 aydır buzdolabında bekleyen Öğretmenler Yasası Değişiklik Tasarısı’na sarılarak ve alelacele Meclis gündemine taşıdığını belirtti. Maviş, Bakanın özel okullardan devlet okullarına geçiş yapacağı bir dönemde, sorumluluk almaması için suni gündem yaratarak, öğretmenleri sokağa döktüğünü ifade ederek, Maviş, Bakanın kamu okullarında sorun varmış algısı yaratmaya çalışarak, özel okullardan dönüşün önüne geçmeye çalıştığı eleştirisi getirdi.

 

Maviş, Nazım bey bilmelidir ki öğretmenin ve halkın gerçek gündemi nitelikli kamusal eğitimdir’ şeklinde konuştu, Maviş, bu  bağlamda da KTÖS’ün her gün gerçek bir eğitim gündemi dile getireceğin ifade ederek, bugün gündemin okul öncesi eğitim olduğunu söyledi. Maviş, bugün 23 okulöncesi kurumunda grevde olduklarını hatırlatarak, sorunları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Maviş, sendikanın, okul öncesi eğitimin genel sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi isimli çalışma yaptığını, okul öncesi eğitimde tespitlerde bulunularak, alternatif çözüm önerilerini paylaştığını söyledi. Maviş, her zaman olduğu gibi her şeyi en iyi bilen Nazım bey’in tüm önerilere kulak tıkadığını da hatırlattı.

Maviş, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) arasında dördüncü hedef olarak “2030’a kadar bütün kız ve oğlan çocuklarının onları ilköğretime hazır hale getirecek kaliteli okul öncesi eğitimine erişimlerinin güvence altına alınması” gerektiğini ifade etti.

Maviş, okul öncesi eğitime katılımın, çocukların zihinsel, sözel ve sosyal-duygusal gelişimlerinde önemli rol oynadığı, eğitim süreçlerinde akademik performansı olumlu etkilediği ve onları yetişkin yaşamlarına hazırlamaya yardımcı olduğu çeşitli araştırmalar ile saptandığını söyledi. Maviş, Ayrıca okul öncesi döneme ayrılan kamusal bütçenin ilerleyen yıllarda kat ve kat daha fazlasının kamusal bütçeye yetiştirilen etkili vatandaşlık becerilerine sahip bireyler ile geri döndüğü yine çeşitli raporlarda mevcuttur, dedi.

 

Maviş sözlerine şöyle devam etti:

‘Eğitimin en önemli basamağı olan okul öncesi dönemde eğitim gören çocukların eğitim hayatlarının ilerleyen yıllarında okul öncesi eğitim almayan öğrencilere göre gerek akademik gerekse sosyal becerilerinin daha gelişmiş olduğu da yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır.

Okul öncesi dönemde bahsedilen bu olumlu çıktılara ulaşmak ancak çağdaş bilim uygulamaları ve literatür takip edilerek mümkün olmaktadır.

Çağdaş literatürde Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Eğitim kurumları altı ana alanı kapsamaktadır. Bu alanlar; dış mekânlar, sınıflar, çok amaçlı odalar (ör: uyku odası), sağlık alanı, öğretmen çalışma alanı ve yönetici ofisidir.

Okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf düzenlemeleri yapılırken, metre kare başına düşen çocuk sayısı, sınıfın büyüklüğü, sınıftaki oyuncak ve diğer donanımların kapladığı alanlar dikkate alınmalıdır. Çocuk başına düşen alan sayısı küçük çocuklar için düşünüldüğünde 1,5 m² yeterli görülürken; daha büyük çocuklar için bu rakam 3 m² kadar çıkmaktadır.

Genel olarak bakıldığında çocuk sayısının fazla, metre karenin ise az olduğu durumlarda çocukların problemli davranışlar gösterme sıklıklarının arttığı görülmekte, bu durum da fiziksel mekânın çocuklar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır.

Maviş, sözlerini okul öncesi eğitimle ilgili ne yapMAmıştır ve Okul öncesi eğitimle ilgili ne yapmıştır Nazım bey? Şeklinde madde madde sıralayarak bitirdi. 

Okul öncesi eğitimle ilgili ne yapMAmıştır Nazım bey?

 1. Okul öncesi eğitimi birimi veya dairesi kurmamıştır.
 2. Okul öncesi sınıf sayılarını ve metrekarelerini şura kararlarına göre belirlememiştir.
 3. Okul öncesi kurumlarda bulunması gereken altı ana alanı sağlama gereği duymamıştır.
 4. Okul öncesi kurumlarda bulunması gereken altı alan bir kenara; mevcut olan binaların fiziki olarak çocuk gelişimine uygun dönüştürülmesi yapılmamıştır.
 5. Okul öncesi kurumlarına bütçe ayırmamış, az denecek bir miktarda oyuncak parası vermiştir.
 6. Bakanlık tarafından düzenli olarak eğitici materyal temini ve var olanların iyileştirilmesi yapılmamıştır.
 7. Okul öncesi kurumlarına çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun kırtasiye malzemesi göndermemiştir.
 8. Dört yaş grubunun okullaşma oranını ve okul öncesi kurumlarının öğrenciye erişim oranını artırmamıştır.
 9. Bilimsel literatürde 3 yaş grubunun da zorunlu eğitim kapsamına alınması tartışılırken, 4 yaş grubu zorunlu eğitim kapsamına alınmamıştır.
 10. Dört yaş grubunu yaygınlaştırmadığından dolayı AÖA’ya yeterli öğretmen adayı almamıştır.
 11. Okul öncesi kurumlarda rehberlik servisi ve özel eğitim hizmeti sağlamamıştır.
 12. Eğitimin tüm kademelerinde olduğu gibi, okul öncesi dönemde de göçmen öğrencilerin sorunlarını çözecek adımlar atmamıştır.
 13. Yasal olarak zorunlu olmasına rağmen Öğretmen Yardımcılarının istihdamı konusunda bir girişimde bulunmamıştır.
 14. Gelişmiş ülkelerde iki öğretmenin bulunduğu sınıflar mevcutken; öğretmen yardımcıları olmadan okul öncesi eğitimin yapılmasına neden olmuş ve bundan hiçbir rahatsızlık duymamıştır.
 15. Okullarda asgari ücret altında çalıştırılan ve birçoğunun sosyal sigortası yatırılmayan öğretmen yardımcılarının Anayasal haklarının ihlal edilmesinden zerre rahatsızlık duymamıştır.
 16. Eğitsel materyal temini ve yardımcı öğretmen istihdam etmek adına işletmeye dönen; asıl amacı okuldaki eğitimi güçlendirmek eğitimin ilk basamağındaki çocukların ailelerini bilinçlendirmek olan Okul Aile Birlikleri’nin mevcut halinden rahatsız olmamıştır.

 

Okul öncesi eğitimle ilgili ne yapmıştır Nazım bey?

 1. Okul öncesi kurumlarındaki tüm çok amaçlı odaları sınıfa çevirmiştir.
 2. Zorunlu eğitim kapsamında olmadığı için 4 yaş sınıflarının kapatılmasına göz yummuştur. 4 yaş grubu çağ nüfusunun bir kısmının eğitim hakkını elinden almıştır.
 3. Öğrencileri çocuk başına 0,5 m²’den az alanlara hapsetmiştir.
 4. Yaratılan tüm imkânsızlıklara rağmen öğretmenlerin çabaları ile ayakta tutulan okul öncesi eğitimdeki; kalabalık sınıflar, materyal eksikliği, yardımcı öğretmen istihdamı gibi sorunlara kulak tıkamıştır.
 5. Okul öncesi öğretmenlerinin hem Öğretmenler Yasası hem de Göç Yasası kaynaklı yaşadığı hak mahrumiyetlerini görmezden gelmiştir. Soruna sorun eklemiştir.
 6. Okul Aile Birliklerinin istihdam yetkisi olmamasına rağmen, bunu teşvik etmiş ve gözlerini kapamıştır.
 7. Sadece eğitim biliminden bihaber birinin söylemesini beklediğimiz “Yaş grubu daha düşük olunca eğitim daha kolay, o nedenle diğer yaş gruplarıyla okul öncesinin ders saatlerini eşitleyelim” gibi bir öneri sunmuştur.
 8. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran ve hedef gösteren söylemlerine bir yenisini daha eklemiştir.
 9. Eğitimi sadece verilen ders saatine indirgeyerek, aslında önemli olan içerik ve uygulamayı görmezden gelmiştir.
 10. Gerek okul öncesi dönemde sürekli kullanılan malzeme temini, gerekse öğretmen yardımcılarının istihdam edilebilmesi için toplanan ücretten dolayı okul öncesi eğitime erişemeyen çocukları görmezden gelmiştir.

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar