KıbrısManşet

Kooperatiflerden ortak basın açıklaması


Kooperatifler adına açıklama yapan Me-Koop YK Başkanı Devrim Barçın, mecliste görüşülen Tüketici Kredileri Yasa Önerisine, finans alanında faaliyet yürüten Kooperatiflerin de dâhil edilmeye çalışılıldığını söyleyerek, yasanın geçmesi durumunda yeni mağduriyetlerle karşı karşıya bırakılma riski ile karşı karşıya getirileceklerini söyledi

Barçın: Kooperatifler özerk kurumlardır

Ortak açıklama şu şekilde:Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri, müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk kurumlardır.

Kooperatif işletmeleri, ortakların sahipliğinde, ortaklarına hizmet etme ve ortaklarınca yönetilme; kendi kendine yetme, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet, dayanışma, birlik ve ilkelerine dayalı işletmecilik özellikleri ile kendilerine özgün bir modelle çalışmaktadırlar.

Şu an Mecliste Ad-Hoc komitede görüşülen Tüketici Kredileri Yasa Önerisine finans alanında faaliyet yürüten Kooperatifler de dâhil edilmeye çalışılmakta ve kooperatiflerin üyeleri, yasanın geçmesi durumunda yeni mağduriyetlerle karşı karşıya bırakılma riski ile karşı karşıya getirilmektedir.

“Kooperatiflerin müşterileri yoktur, üyeleri vardır”

KKTC Merkez Bankası yetkililerinin de ifade ettiği gibi Kooperatiflerin müşterileri yoktur, onların üyeleri vardır ve kooperatiflerin sahibi de üyeleri olup yönetimleri de demokratik bir şekilde kooperatif üyeleri tarafından genel kurullar ile belirlenmektedir. Avrupa Birliği’nde de kooperatif üyeleri tüketici olarak görülmeyip bu tür yasa kapsamlarından muaf tutulmaktadır.

Bu yasa önerisi ile birlikte artık değişken faizli kredilerde, kredi alındığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hiçbir faiz indirimi yapılamayacak, 1 yıldan sonra da faiz indirimi ancak 3 ayda bir yapılabilecektir. Kooperatifler, Mart 2019’da %22.75 olan kredi faizlerini, faizlerin düşmesi nedeniyle mevcut kredilere de her düşüşte yansıtarak Şubat 2020’de %13.75’e düşmüştür. Bu yasa ile birlikte artık kredi alındığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hiçbir türlü faiz değişikliği yapılamayacağı için, kooperatif üyeleri yüksek faizlerden borcunu ödeyecek ve yasanın amacına aykırı bir şekilde kooperatif üyeleri faiz yükü altında ezilecek ve mağdur olacaktır.

Ayrıca bu yasa önerisi ile Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası altında faaliyet yürüten tüm kooperatiflerin denetimi yasal çelişkiler doğacak şekilde KKTC Merkez Bankasına verilmekte ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır.

“Amaç kooperatifleri şamar oğlanına çevirmek”

Anlaşılan odur ki, Türkiye ile imzalanan protokolde kooperatifçiliğe bakış açısından görülen “profesyonelleşme” kavramından murat edilenin, ülkemizde insanımızın kendi kendini yönetme imkânlarını besleyen ve bugün itibari ile özerk olarak tek ayakta kalan mali güce sahip kooperatifleri de kuşatma altına almak, şamar oğlanına çevirmek, sindirmek ve peyderpey etkisizleştirmektir.

Bu amaca yönelik ülkemizin tüm siyasi partileri de dahil olmak üzere tüm kesimlerin sesini yükseltmesi gerektiğini düşünen kooperatiflerimiz 8 Haziran 2020 Pazartesi saat 10.00’da KKTC Meclisi önünde bu konuda basın açıklaması yapacak ve kamuoyuna ayrıntılı bilgi verecektir.

Ülkesini seven, kendi kendini yönetme hedefinde olan tüm kooperatifleri yapacağımız bu basın açıklamasına katılmaya davet ederiz.

ME-KOOP – ÖYAK – K.T. ÖĞRETMENLER KOOPERATİFİ – MEZ-KOOP – DAÜ-KOOP

 

 

 Başa dön tuşu