Hal Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Hal Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlandı

Hal Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu, görüş ve önerilere açıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Hal Yasa Tasarısını dünkü Resmi Gazete’de yayımlamak suretiyle halkın bilgisine sundu. Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya Yasa Tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla görüş ve önerilerini, Tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecek.


Tasarı ile ülkedeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması; kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde haller aracılığıyla yapılması;  malların etkin şekilde tedariki, dağıtımı ve satışı; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunması; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi; Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulması ve işletilmesinin sağlaması amaçlanıyor.

Hal Yasa Tasarısı, malların alımı, satımı ve devri ile hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları; işletmecinin sorumlulukları; yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları;  bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli; üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları; uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyeti’nin görevlerini; genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına  ilişkin esasları düzenliyor.

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar