Güney KıbrısKıbrıs

Anastasiadis Lefkoşa Bildirgesi’nden memnunAnastasiadis Kıbrıs’la ilgili son gelişmeler konusunda da bilgilendirdi.
Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis “ görüşme Birliğin karşı karşıya bulunduğu zorluklar ve Avrupa seçimleri, kurumlardaki değişiklikler ama aynı zamanda Britanya’nın büyük Avrupa ailesinden ayrılması tartışmalarının yapıldığı bir dönemde, Avrupa Birliği’nin yeni bütçe tartışmaları ışığında zamanlama açısından daha yararlı olamazdı” dedi.Bu zorluklar sürekli yönetim istişareleri gerektirdiğini belirterek, temel hedefin “vatandaşların güvenlik ve refahının devam etmesi ve tüm üye devletler için kalkınma koşullarının oluşturulması olduğunu vurguladı.
“Bu Zirvenin ülkelerimiz için katalizör bir önemi olacağından kuşku duymuyorum” diyen Anastasiadis, ortak karaktere ama aynı zamanda ortak zorluklara sahip devletler için özel bir öneme sahip olduğunu, tüm üye devletlerle işbirliği ve anlayış içinde, düzenli ve kurumsallaşmış olarak, ortak bileşenler arayarak daha güçlü bir Avrupa Birliği oluşturulabileceğine dikkat çekti.

Anastasiadis, Lefkoşa Bildirgesi’nin kabulüne değinerek derinlemesine tartışılan konular arasında mülteci zorlukları, Euro Bölgesi’nin reformu, AB’nin enerji güvenliği ve iklim değişikliği konularının da yer aldığını açıkladı.

Lefkoşa Bildirgesi’nin içeriğinden ve tam bir dayanışma ve karşılıklı anlayış içinde ele alınan konulara katılan ülkelerin üretici yaklaşımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mülteciler konusuna da değinen Anastasiadis, “toplu çabalar, işbirliği, birlik ve özellikle dayanışma gerektiği konusunda herkes aynı fikirdeydi. Bildiğiniz gibi Akdeniz ülkeleri olarak ilk sırada bulunuyoruz, bu nedenle, Dublin Yasaları içerisinde, uluslararası koruma hakkına sahip olanların yeniden dağıtımı öncelikler arasında olmaya devam ediyor” dedi.
Anastasiadis sözlerine devamla şöyle konuştu:
“Lefkoşa Bildirgesi objektif olarak bu sorunları idrak ederek tüm ilgili olanların ya da komşu ülke Türkiye gibi, AB karşısında yükümlülükler üstlenenlerin, Avrupa Birliği ile bir “Geri Kabul” anlaşması temelinde Kıbrıs karşısındaki tüm yükümlülüklerine yerine getirmeleri gerekmektedir.”
“Banka Birliği ve Avro Bölgesi’nin Reformu konusunda, Ekonomik ve Mali Birliğin daha da derinleştirilmesi ve geçen aralık ayında Avro Zirve Toplantısında alınan kararların acil olarak uygulanması yönündeki isteklerini yinelediler”.

“Aynı zamanda Avrupa İstikrar Mekanizması yeniden yapılanması ve rolünün güçlendirilmesinin çok önemli olduğu konusunda anlaştık. Özellikle Akdeniz’in karşı karşıya bulunduğu etkiler ışığında ‘İklim Değişikliği’ ayrıca tartışılan başka önemli bir konuydu”.

Anastasiadis, sera gazı emisyonlarının azaltılması için, Paris Anlaşması temelinde, Birliğin uzun vadeli ve iddialı bir stratejiye olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini duyurdu.

Anastasiadis, “Enerji konusunda, aramızdaki işbirliğinin temel sütunlarından biri olarak enerji güvenliği konusunu tartışmaya devam etme fırsatı bulduk. Bölgede önemli sinerjiler geliştirildi ve Doğu Akdeniz’de Birlik için alternatif bir enerji koridoru oluşturması dikkate alındı”.
“İlgili hükümetler arasında bir anlaşma imzalanması arifesinde, EastMed doğal gaz boru hattının ilerletilmesi ihtiyacını vurguladık ve bunun için gerekli Anlaşmalar imzalanacak” dedi.
Anastasiadis diğer altı devlet ya da hükümet başkanlarına, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde doğal kaynaklarını araştırma ve değerlendirme konusunda gösterdikleri destek ve dayanışma nedeniyle teşekkürlerini sunduğunu dile getirdi.

Konukları Kıbrıs’la ilgili son gelişmeler konusunda bilgilendirdiğini söyleyen Anastasiadis, “Genel Sekreterin ve Özel Görevlisinin üzerinde anlaşmaya varılan ve görev tanımı çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki çabalarına tam desteğimi belirttim”
“Dost meslektaşlarıma da anlattığım gibi, hedefimiz çalışabilir, yaşayabilir ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı bir çözüm bulunmasıdır”.
“Halkın tümünün, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin yararına olacak, Birlik içinde çalışabilir, Avrupa değer ve ilkelerine dayalı bir devlet oluşturacak bir çözüm olmalı”.

“Avrupa Birliğinin kendiliğinden tüm Kıbrıslıların güvenebilecekleri bir refah güvencesi ve güvenlik oluşturduğu konusunda herkes aynı düşünceye sahiptir. Ve tekrar etmek istiyorum, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için”.

“Lefkoşa Bildirgesinde ayrıca Türkiye’nin katılım süreci çerçevesinde Kıbrıs’a karşı olan tüm yükümlülüklerine yerine getirmesi gerektiği konusunda Birlik ilkelerine destek belirtilmektedir” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleştirilecek olan çalışma yemeği sırasında Avrupa’nın geleceği, 2021-2027 Çok Yıllık Mali Bütçe Çerçevesi, Britanya’nın Birlikten çıkışıyla ilgili son gelişmeler ve Avrupa Birliği Zirve Toplantısı hazırlıkları ile Arap Ligi gibi kritik konuların tartışılmasına devam edileceğini duyurdu.

Başa dön tuşu