Köşe Yazarları

Örtülü Ödenek Pilavı!
Dün sabah, Havadis Web Tv. “Uyan Kıbrıs” programımda, siyasilerin iki yüzlü demeçlerini gazetelerden okuyunca tepki gösterdim. Bu “İki yüzlü” söylemler örtülü ödenek ile ilgiliydi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, yasa yapmakla görevli ve tek yetkilidir. Adı üstünde, buraya “yasama” deniliyor. Yasa yapma, mevcut yasaları değiştirme, yürürlükten kaldırma yetkisi buradadır. Üstelik de bu yetki “devredilemez” bir yetkidir.

Hal böyle iken “siyasetçi” geçinen bu siyasilerin, ki bunlar arasında milletvekili olanlar da var, örtülü ödeneği dillerine dolamaları, inandırıcılıktan ve samimiyetten uzaktır.

Beğenmiyor ve eleştiriyorsanız yapılacak olan iş bellidir. Çoğunluktaki partiler olarak anlaşıp bu ödeneğin yetki aldığı “Bütçe Yasası”nı değiştirecek ve o maddeyi kaldıracaksınız.

2020 Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın, Cumhurbaşkanlığı Tanıtma ve Enformasyon Hizmetlerine Katkı Projesindeki Ödeneğin Kullanımı başlıklı, 15’inci Maddesi aynen şöyledir: “Cumhurbaşkanlığı Bütçesi altında öngörülen “Cumhurbaşkanlığı Tanıtma ve Enformasyon Hizmetlerine Katkı Projesi”ndeki ödenek, Devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili olarak kullanılır. Bu ödenek, amaçları dışında ve Cumhurbaşkanının ve ailesinin kişisel harcamaları ve siyasi partilerin ihtiyaçlarında kullanılamaz. Bu ödenek ile ilgili harcamalar, diğer yasalardaki kurallara bakılmaksızın denetime tabi değildir.”

Ödeneği kaldırmayıp, örtüyü de kaldırmak ve bu kalemi de Sayıştay Başkanlığının denetimine açabilmeniz pek mümkün. Yasa koyucu sizlersiniz. Hem elinizdeki yetkiyi kullanmıyorsunuz hem de bu eleştirilerden nema sağlamaya çalışıyorsunuz.

Örtülü Ödenek ile ilgili görüşlerim zerre değişmiş değil. 2014 ve 2016 yıllarında yazmış olduğum yazılarda hangi tereddütleri taşıyorsam halen taşımaktayım. Tekrara gerek yok. Merak edenler şu linklerden okuyabilirler: (http://www.detaykibris.com/ortulu-odenek-dedikleri-40572yy.htm ) ve (https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n182087-Cenk-Diler-ortulu-odenek-hayatimizdan-ne-zaman-cikarilacak).

Boşuna uğraşmayın, çenenizi yormayın. Kaldırmak istiyorsanız, birkaç saatlik bir çaba ile bunu başarmanız mümkündür.

Başka yollara girmek de zaman kaybından başka bir işe yaramayabilir. Anayasa Mahkemesine gitmeyi düşünenler de mutlaka olabilir. İlgilenenler şu kararı da okuyabilirler:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Esas Sayısı : 2015/42, Karar Sayısı: 2017/8, Karar Tarihi: 18.1.2017, R.G.Tarih-Sayısı: 2.3.2017-29995 (http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/680dc125-9967-4de8-9082-bdebcb0bd3db?excludeGerekce=False&wordsOnly=False) linkinden ulaşabileceğiniz kararla, başbakandan sonra cumhurbaşkanına da ihdas edilen örtülü ödenek kalemini anayasaya aykırı bulmamıştır.

 Bu yasa maddesini iptal ettirmekle, eleştirmekle uğraşmayın. Kaldırın!

 Beğenmeyen değiştirebilir. Örtülü Ödenek yok edilebilir.

 Yorgan gider kavga da biter!

 Siz de rahat edersiniz biz de!Başa dön tuşu