Anayasayı paspas ettiler - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 7, 2023
KıbrısManşet

Anayasayı paspas ettiler

hala sultan ilahiyat koleji
Türkiye ile 9 Temmuz 2019’da imzalanan İşbirliği Mutabakat Zaptı ile Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne Anayasa’ya aykırı bir şekilde özel müfredat yetkisi verildi.
Yürürlüğe girmesi için meclis onayı gereken anlaşma komitede ele alınmaya başlandı. Anlaşmanın birçok maddesinin Anayasanın Öğrenim ve Eğitim Hakkını düzenleyen 59’uncu maddesine aykırı olduğu dikkat çekiyor.

HEDEF BELLİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı adı verilen anlaşmanın yalnızca Hala Sultan İlahiyat Koleji ve aynı kampusta kurulması planlanan İlahiyat Anadolu Lisesi Programına odaklandığı dikkat çekiyor.
İlahiyat Anadolu Lisesi

İLAHİYAT ANADOLU LİSESİ

Milli Eğitim ve Kültür bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imza koyduğu anlaşma zaptı ile Hala Sultan İlahiyat Koleji kampusunda İlahiyat Anadolu Lisesi programı açılmasını öngörüyor.
İlahiyat Anadolu Lisesi

ADIM ADIM DÖNÜŞÜM

Anlaşmaya göre 2020-2021 öğretim yılında İlahiyat Meslek Alan Programı, İlahiyat Anadolu Lisesi Programına dönüştürülecek ve 9. Sınıfa öğrenci alınacak. Kayıt hakkı ise kolej sınavları kapsamının dışında tutulacak
İlahiyat Anadolu Lisesi

TC’NİN “UYGUN” GÖRÜŞÜ

İlahiyat Anadolu Lisesi programları, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının oluru alınarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bu yapılırken “programlar arasında” denklik gerekçe gösteriliyor
İlahiyat Anadolu Lisesi

ÖZEL YETKİLİ KOORDİNATÖRLER

Anlaşmada İlahiyat Koleji’ndeki tüm görevlilerin (öğretmen, idareci) KKTC mevzuatına göre atanacağı belirtilse de, ihtiyaç duyulan alanlarda koordinatörlerin de atanmasına imkan veriliyor. Koordinatörlerin okul idaresi ile “işbirliği” içinde çalışacağı vurgulanıyor
İlahiyat Anadolu Lisesi

KİSAV’A ÖZEL

Anlaşmada yer alan en önemli tehlikelerden biri de Kıbrıs İlim Ahlak ve Yardımlaşma Vakfı’na (KİSAV) verilen özel yetki. Anlaşmanın 1. Maddesinde Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin KİSAV’ın Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nden kiralama koşullarına uygun olarak yürütüleceği belirtiliyor.

KURS VE YAYIN YETKİSİ

Anlaşmanın 14’üncü maddesinde bir kez daha KİSAV’ın özel işlevinin altı çiziliyor. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nden kiralama koşullarına uygun olarak Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencilerinin konaklama, eğitim ihtiyaçları, takviye kurslar, bu kursların ihtiyacı olan kitap-yayın ve otomasyon desteğinin KİSAV tarafından koordine dileceğinin altı çiziliyor. Oysa anayasaya göre bu görev tamamen devletin.

İŞTE ANAYASA’NIN ÖĞRENİM VE EĞİTİM HAKKINI DÜZENLEYEN 59’NUNCU MADDESİ

Öğrenim ve Eğitim Hakkı Madde 59 (1) Kimse, öğrenim ve eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. (2) Her türlü öğretim ve eğitim etkinliği Devletin gözetim ve denetimi altında serbesttir. (3) Çağdaş bilim ve eğitim ilkelerine aykırı öğretim ve eğitim yerleri açılamaz. (4) Halkın öğrenim ve eğitim gereksinimlerini sağlama Devletin başta gelen ödevlerindendir. Devlet, bu ödevini, Atatürk İlkeleri ve Devrimleri doğrultusunda, ulusal kültür ve manevi değerlerle bezenmiş bir muhteva, çağın ve teknolojinin gelişmesine, kişinin ve toplumun istek ve gereksinimlerine yanıt verecek planlı bir şekilde yerine getirir. (5) Her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın on beş yaşına kadar zorunlu; on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahiptir. (6) Devlet, durumları dolayısıyla okul içi ve dışında özel eğitime gereksinmeleri olanları topluma yararlı kılacak şekilde yetiştirmek için gereken önlemleri alır. (7) Devlet, maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.
Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar