Yücel: Halk uçuşların açılmasını istemiyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 16, 2024
KıbrısManşet

Yücel: Halk uçuşların açılmasını istemiyor

Cmirs uçuşların açılması anketi

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Direktörü Mine Yücel, halkın büyük çoğunluğunun 1 Temmuz tarihinden itibaren ülkeye uçuşların açılmasına karşı olduğunu söyledi.

Yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde halkın uçuşların açılmasını istemediğini ve ülkede işlerin yanılış yöne gittiğini düşündüğünü dile getiren Yücel, genel olarak ülkenin ekonomik durumu ve geleceği hakkındaki beklentilerin de oldukça kötü olduğunun görüldüğünü kaydetti.


CMIRS Direktörü Mine Yücel, Merkez’in Haziran ayında 5 yüz kişi ile yapılan telefon anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Yücel, Merkezin her üç ayda bir düzenli olarak Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısını ölçmekte olduğunu ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisinin yanında yaşanan gelişmelerden ne şekilde etkilenildiğinin de gözlemlendiğini kaydetti.

Yapılan çalışmada katılımcıların yüzde 76.9’unun ülkedeki işlerin yanlış bir yönde gittiğini belirttiğini dile getiren Yücel, katılımcıların ülkenin ekonomik durumu ve geleceği hakkındaki beklentilerinin de oldukça kötü olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 84.7’sinin 2 sene içerisinde ülke ekonomisinin daha kötü bir durumda olacağını belirttiğini de kaydeden Yücel, ekonomide açılmayla birlikte biraz rahatlama gözlemlendiğini de söyledi.

Şu anda rahat bir hayat sürdüğünü belirtenlerin oranının yüzde 22.4,  zor durumda olduğunu belirtenlerin oranının ise yüzde 29.4 olduğunu vurgulayan Yücel, Mayıs anketinde rahat bir yaşam sürdüğünü belirtenlerin oranının yüzde 20.2, zor durumda olduğunu belirtenlerin oranının ise yüzde 32.8 olduğunu anımsattı.

MUTLULUK ORANINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Bu dönemde mutluluk oranında bir artış olmasının da sevindirici olduğuna dikkat çeken yücel, korona dönemindeki kısıtlamaların kaldırılması ve korona ile ilgili kaygının azalmış olmasının da mutluluk rakamlarında bir artışa yol açtığını kaydetti.

Yücel, Nisan ayında 5.20,  Mayıs ayında ise 5.64 olan mutluluk ortalamasının bu ankette 6.71’e yükseldiğini belirtti.

Korona dönemi ve sonrasında sosyal güven oranlarında çok ciddi bir düşüş yaşandığını dile getiren Yücel, Haziran anketinde bu puanın düşmeye devam ediyor olmasının da ilerisi için düşündürücü olduğunu kaydetti.

BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUK 1 TEMMUZDA UÇUŞLARIN AÇILMASINA KARŞIDIR

Ankete katılanların yüzde 63.2’sinin hükümetin 1 Temmuzda uçuşları açma kararını desteklemediğini belirten Yücel, katılımcıların yüzde 90’ının ülkenin yeni bir koronavirüs dalgasına hazır olmadığını da düşündüğünü kaydetti.

ÜLKEDE ÇEVRE KORUMA DUYARLILIĞI ÇOK DÜŞÜK

Katılımcılardan ayrıca ülkeye sıralanan başlıkların her biri için 10 üzerinden karne puanı vermelerini isteyen Yücel, ülkede çevre koruma duyarlılığının 10 üzerinden 2.55 ile en düşük seviyede çıktığına dikkat çekerek, ülkede 10 üzerinden 5.33’lük bir oranla en yüksek puanı da kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlığının aldığını kaydetti.

Üretime dayalı istihdam olanaklarının ise 3.89’luk bir oranla puanlandığını dile getiren Yücel, düşünce, ifade ve hak arama özgürlüğünün de 3.80’lik puanlama ile altlarda kaldığını söyledi.

Barış ve huzur ortamının sorulması üzerine katılımcıların 10 üzerinden 4.67 puanlama yaptıklarını kaydeden Yücel, eğitimde kalite ve eşit erişimin de 3.61’lik bir oranla yarıdan az bir puanlan aldığının gözlemlendiğini belirtti.

Ankete katılanların 76.9%’u ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünmektedir.

Cmirs 1 temmuz

Katılımcıların 40.41%i önümüzdeki 2 sene içerisinde kendi şahsi ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünmektedir.  Buna karşılık 39.59% ayni kalacağını, 20% ise daha iyi olacağını öngörmektedir.

Ülke ekonomisinin gelecek 2 sene içerisinde daha kötü olacağını düşünenlerin oranı 84.7% olmuştur.  Bu oran Mayıs 2020 anketinde 75.31% idi.  9.01% ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde ayni kalacağını, 6.29% ise daha iyiye gideceğini öngörmektedir.

Cmirs 1 temmuz

Mayıs ayında rahat bir yaşam sürüyor olduğunu belirtenlerin oranı 20.2% iken bu oran Haziran ayındaki ankette 22.4% olmuştur.  Ekonominin açılmasıyla birlikte bir rahatlama olduğu gözlemlenmektedir. Zor durumda olduğunu belirtenlerin oranı ise 29.4%’tür.  Bu oran Mayıs anketinde 32.8% idi.

Cmirs 1 temmuz

Mutluluk

Dönem Mutluluk (0-10)
Mart 2015 5.54
Haziran 2015 6.20
Eylül 2015 5.73
Ocak 2016 6.38
Nisan 2016 6.81
Temmuz 2016 5.81
Ekim 2016 5.66
Ocak 2017 6.02
Nisan 2017 6.27
Temmuz 2017 6.42
Ekim 2017 6.27
Şubat 2018 6.80
Haziran 2018 6.59
Eylül 2018 5.43
Aralık 2018 6.25
Mar 2019 6.71
Haz 2019 6.64
Eylül 2019 6.34
Aralık 2019 6.87
Nisan 2020 5.20
Mayıs 2020 5.64
Haziran 2020 6.71

Bu dönemde mutluluk oranında bir artış olması da sevindiricidir.  Korona dönemindeki kısıtlamaların kaldırılması ve korona ile ilgili kaygının azalmış olması da mutluluk rakamlarında bir artışa yol açmıştır.  Nisan ayında 5.20,  Mayıs ayında ise 5.64 olan mutluluk ortalaması bu ankette 6.71’e yükselmiştir.

SOSYAL GÜVEN

Sizce genel olarak insanlara güvenilebilir mi yoksa insanlarla iletişimde her zaman çok dikkatli mi olmak gerekir?  2.04

 

İnsanlarla her zaman çok dikkatli olmak gerekir

 

Genellikle insanlara güvenilir

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Dönem Sosyal Güven (0-10)
Mart 2015 2.49
Haziran 2015 1.72
Eylül 2015 2.15
Ocak 2016 3.17
Nisan 2016 2.69
Temmuz 2016 2.01
Ekim 2016 2.04
Ocak 2017 3.50
Nisan 2017 2.02
Temmuz 2017 3.02
Ekim 2017 2.04
Şubat 2018 3.49
Haziran 2018 3.48
Eylül 2018 2.04
Aralık 2018 3.85
Mart 2019 2.79
Haz 2019 2.96
Eylül 2019 3.69
Aralık 2019 4.43
Mayıs 2020 2.04
Haziran 2020 2.02

 

Bu dönemde sosyal güven oranlarında çok ciddi bir düşüş yaşanmış olması da ilerisi için düşündürücüdür.

 

Yaşanabilirlik Puanı: 10 üzerinden 6.28

Ülkenin 10 üzerinden yaşanabilirlik puanı da bu dönemde 6.28’e yükselmiştir. Mayıs ayında bu puan 5.93’e gerilemişti.

Mart 19 Haz 19 Eyl 019 Ara 19 May 20 Haz 20
Yaşanabilirlik 6 5.93 5.62 6.27 5.93 6.28

 

Ankete katılanların 63.2%si hükümetin 1 Temmuzda uçuşları açma kararını desteklemediğini belirtmiştir. 

Cmirs 1 temmuz

Katılımcıların 90%’ı ülkenin yeni bir koronavirüs dalgasına hazır olmadığını düşünmektedir.  Ülkenin hazır olduğunu düşünenlerin oranı sadece 4.6%’dır.

Cmirs 1 temmuz

Katılımcılardan ayrıca ülkeye sıralanan başlıkların her biri için, 0 en düşük 10 en yüksek olacak şekilde, 10 üzerinden bir karne puanı vermeleri istenmiştir.  Tüm bu kriterlerde ülkenin ortalama puanı 3.79 olmuştur.

Buna göre ülkenin ortalama üzeri tek puanı 10 üzerinden 5.33 ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlığı olmuştur.

 

En düşük puan ise 2.55 ile çevre koruma duyarlılığı olmuştur.

PUAN (0-10)
Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlığı 5.33
Barış ve huzur ortamı 4.67
Üretime dayalı istihdam olanakları 3.89
Düşünce, İfade ve hak arama özgürlüğü 3.80
Eğitimde kalite ve eşit erişim 3.61
Sağlıkta altyapı ve eşit erişim 3.34
Gelir dağılımında adalet 3.13
Çevre korumada duyarlılık 2.55

 

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar