KıbrısManşet

TC’den 6 ayda yalnızca 54 Milyon TL


Devrim Barçın

Yılın ilk 5 ayına ilişkin bütçe uygulamaları, gelirler açısından 2020’nin, 2019’dan iyi olduğunu ortaya çıkardı. 5 aylık verilere göre bütçe gelirleri arttı, bütçe açığı ise ciddi oranda düştü.

Kovid-19’a rağmen

Kovid-19 nedeniyle Mart ayında yaşanan kapanma ilk 5 ayın Devlet gelirleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı. 5 aylık dönemin yaklaşık yarısında ekonominin yurt dışına kapalı olmasına rağmen KKTC’nin 2020 Mali Yılı Bütçesi, Genel Gelirleri, dışa açık olunan 2019’un ilk 5 ayına göre yüzde 8.2 arttı. Bu artışın rakamsal büyüklüğü ise 200 Milyon TL.

TC’den 6 ayda yalnızca 54 Milyon TL

Maliye Bakanlığı’nın resmi verilerine göre Haziran 2020 sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye aktarılan kaynak ise sadece Savunma Giderleri için 54 Milyon TL olup resmi verilere göre başka bir kaynak aktarımı söz konusu değildir.

İlk 5 aylık bütçe açığı 106 milyondan 10 Milyona geriledi

Mayıs 2019 sonu itibariyle KKTC bütçe açığı 106 Milyon TL iken Mayıs 2020 sonu bütçe açığı sadece 10 Milyon TL oldu. Bu veriler beyan edilen vergilerin düzenli toplanması ve kayıt dışı çalışma hayatını kayıt altına almamız ile ülke ekonomisinin dışa bağımlı olmadan, kendi ayakları üzerinde durabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

GELİRLER GENEL TOPLAMI2.443.869.1862.643.315.565199.446.3798,2%
TOPLAM YEREL GELİRLER2.443.869.1862.589.315.565145.446.3796,0%
VERGİ GELİRLERİ1.668.152.7921.589.072.020-79.080.772-4,7%
Gelir Vergisi516.090.008602.103.38386.013.37516,7%
Kurumlar Vergisi112.670.472121.753.2319.082.7598,1%
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi266.180.082218.819.358-47.360.724-17,8%
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler59.764.86584.985.06925.220.20442,2%
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan362.296.922302.614.079-59.682.843-16,5%
Gümrük Vergileri40.336.66736.509.019-3.827.648-9,5%
İthalattan Alınan Katma Değer Vergisi309.197.725250.312.289-58.885.436-19,0%
Diğer12.762.53015.792.7713.030.24123,7%
Motorlu Taşıtlar Vergisi76.703.49151.757.951-24.945.540-32,5%
Harçlar96.758.19957.298.954-39.459.245-40,8%
Diğer177.688.753149.739.994-27.948.759-15,7%
FON GELİRLERİ352.097.672302.634.551-49.463.121-14,0%
FİF FONU GELİRLERİ298.236.637267.093.072-31.143.565-10,4%
FAİZ FARKI FONU GELİRLERİ705.868337.023-368.845-52,3%
DİĞER FON GELİRLERİ53.155.16735.204.456-17.950.711-33,8%
Turizm Teşvik Fonu Gelirleri22.927.6826.009.493-16.918.189-73,8%
Spor Fonu Gelirleri30.227.48529.194.963-1.032.522-3,4%
DÖNER SERMAYE GELİRLERİ10.850.85712.162.9781.312.12112,1%
Orman Dairesi Döner Sermaye Gelirleri5.666.5685.766.840100.2721,8%
Tarımsal Araşt. Enst. Dair. Döner Sermaye Gelirler241.529507.435265.906110,1%
Devlet Üretme Ciftlikleri Döner Sermaye Gelirler4.942.7605.888.703945.94319,1%
Tarım Dairesi Döner Sermaye Gelirleri000
DİĞER VERGİ DIŞI GELİRLER368.150.518367.863.392-287.126-0,1%
SERMAYE GELİRLERİ291.821407.395115.57439,6%
DİĞER GELİRLER53.290.80858.566.2845.275.4769,9%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT0265.504.353265.504.353
RED VE İADELER-8.965.283-6.895.4082.069.875-23,1%
TOPLAM TC YARDIM VE KREDİLERİ054.000.00054.000.000
TC HİBELERİ054.000.00054.000.000
TC Yatırım (Cari Yıl)000
Savunma (Cari Yıl)054.000.00054.000.000
Reel Sektörün Desteklenmesi000
TC KREDİLERİ000
Kamu Maliyesinin Desteklenmesi000
DIŞ YARDIMLAR000
GENEL GELİRLER2.443.869.1862.643.315.565199.446.3798,2%
MAHALLİ GELİRLER2.443.869.1862.589.315.565145.446.3796,0%Başa dön tuşu