Kıbrıs

Talat, Rum tarafı ayak sürüyor


 
Rum tarafının bu taktiklerinin durdurulması için Türk tarafının sürekli ve yoğun olarak çalışması gerektiğini de vurgulayan Talat,  somut olarak da Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun Anastasiades’i masaya oturtma becerisini ortaya koyması gerektiğini söyledi.“SÜRECİ SÜRÜKLEMESİ GEREKEN TÜRK TARAFI”

Talat, açıklamalarla yetinilmemesi gerektiğini kaydederek, süreci sürüklemesi gereken tarafın Türk tarafı olduğunun unutulmamasını istedi.
Rum tarafının “Bu metni dört gün içinde sağlayın ve imzalayın” diyen Ban’a ve Downer’a saldırmasının ne gibi bir çözüm isteme olduğunu soran Talat, Rum tarafının bunu çok sık tekrarladığını hatırlattı.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, katıldığı farklı TV kanallarındaki programlarda çeşitli konuları değerlendirdi

“AÇIKLAMAYA GEREK GÖRÜLMEMESİ DOĞRU”

Bir soru üzerine, Türk tarafının ortak açıklamaya gerek görmemesinin doğru bir yaklaşım olduğunu söyleyen Talat, Rum tarafının ise bu işi kutsallaştırdığını ve uluslararası toplumu buna inandırdığını ifade etti. Bu yüzden Rum tarafına karşı herhangi bir baskının görülmediğini belirten Talat, kendisine göre diplomatların iki tarafı da hatalı gördüğünü kaydetti.
Talat, Türk tarafının takvim isterken, bunun bölünmenin tescil edilmesi için değil, çözümün programlanması için olduğunun ifade edilmesi gerektiğini de söyledi.

GÜVENLİK KONSEYİ

Bir başka soru üzerine BM’nin çalışmalarının BM Güvenlik Konseyi ve özellikle de daimi üyeleri tarafından belirlendiğini ve bunların 2. Dünya Savaşı’nın galipleri olduğunu hatırlatan Talat, bu üyelerden başta Rusya, Çin ve çoğu zaman Fransa’nın Kıbrıs sorununda ağırlığını Rumlardan yana koyduğunu anlattı.

Bu çerçevede BM Genel Sekreterinin rahat davranamadığını söyleyen Talat, takvim konusunda Rum tarafının tepkisi üzerine Genel Sekreterin kısmen geri adım attığını kaydetti.

ABD ETKİSİ

ABD’nin rolünün sorulması üzerine Talat, ABD’nin büyük rolü olduğunu ancak onun da tek başına olmadığını söyledi. Suriye örneğini veren Talat, ABD’nin kendi tutumundan geri adım atmak durumunda kaldığını hatırlattı.
Talat, BM Güvenlik Konseyinde daimi üyelerde var olan veto hakkının hep negatif  olarak kullanıldığının göz önünde tutulması gerektiğini söyledi.

KTFF-KOP ANLAŞMASI RET EDİLEMEZ

KTFF-KOP ilişkileri konusundaki görüşleri sorulan Talat, burada önemli olan noktanın her anlaşmada olumlu ve olumsuz unsurların olabileceğinin anlaşılması olduğunu söyledi.

Talat, bu süreçte KTFF yetkililerine “Cumhurbaşkanı ile sürekli istişarede olun, siyasi olarak temsil eden odur ve KOP’a üye olmayın, başka yollar bulun” dediğini belirtti.

Taslak anlaşmada KTFF’nin KOP’un Yönetim Kuruluna katılımının söz konusu olduğunu söyleyen Talat, bunun olumlu olduğunu ve ilerletilmesi gerektiğini söyledi. Talat, bu anlaşmanın yapıldığını ve bundan geri çekilmenin mümkün olmadığını da ifade etti. Bunun tartışılması ve ilerletilmesi yerine reddedilmesi halinde, meselenin beş on sene geriye atılacağı yolunda uyarılarda bulunan Talat, “varılmış bir anlaşmayı reddetme akıl işi değildir” dedi.

Talat şu anda kötünün iyisi kabul edilen söz konusu anlaşmanın daha iyi olması için çaba sarf edilmesini istedi.

TÜRKİYE-KKTC İLİŞKİLERİ

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin sağlıklı olması için ne yapılması gerektiği şeklindeki bir soruya Talat, ancak eşitler arasındaki ilişkinin sağlıklı olduğunu ifade ederek, Türkiye’den hiç olmazsa maaş almama durumuna gelinmesinin önemine işaret etti.  Bugünkü durumun eşit ilişkiyi işaret edemediğini kaydeden Talat, bunun için artan ölçüde kendimize yeter hale gelmemiz gerektiğini anlattı.

Parti içi meselelere bile müdahaleye davetiye çıkarıldığını hatırlatan Talat, bunların ilişkilere zarar verdiğini anlattı ve onurlu, gururlu, ayakta duran bir hükümet ve kurumlar olması gerektiğini söyledi.

EKONOMİ

Ekonominin gidişatı üzerine de değerlendirmelerde bulunan Talat, dünyadaki ekonomik göstergelerin iyiye doğru gittiğini belirterek, kendi ülkemizde de ekonominin nasıl iyileştirileceği ve geliştirileceği konusunda her kesimin bir araya gelerek hedeflerin belirlenmesi ve bunların bir programa dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti ve Türkiye’nin de buna destek verebileceğini kaydetti.

Bu çerçevede sorulan sorular üzerine Talat, Elektrik Kurumunun özelleştirilmesinin gereksiz ve gelecekte çok daha büyük sorunlara yol açabilecek yanlış bir iş olacağını söyledi.

DELEGE SİSTEMİ

Siyasi partilerdeki ve özel olarak da CTP’deki delege yapısını da değerlendiren Talat, iktidar olma ihtimali olan tüm partilerde mevcut delege sisteminin partiye büyük zarar verdiğini, disiplin ve parti birliğini yıkıp yozlaştırdığını kaydetti.

Başka bir soru üzerine Talat, şu anda CTP kurultayına yönelik var olan iki Genel Başkan adayı konusunda taraf olmadığını söyledi. Talat, bu gibi durumlarda kendisinin ancak objektif değerlendirmeler yaptığını fakat karar aşamasında yer almadığını belirtti.

Başa dön tuşu