Kıbrıs

Orman Dairesi: Tüm orman yolları araç trafiğine kapatılmış ve ateşli piknik yasaklanmıştır
KKTC Orman Dairesi 9 Eylül tarihine kadar ülkemizin aşırı sıcak hava etkisinde olacağını belirterek, yüksek yangın riskinden dolayı tüm orman yollarının araç trafiğine kapatıldığını ve ateşli piknik yapmanın yasaklandığını duyurdu.
Daire ayrıca, 06 Eylül 2020 tarihinde 2. ince av başlayacağından dolayı, avcıların mağdur olmaması bakımından K.K.T.C. Avcılık Federasyonu ile ortak denetim gerçekleştirileceğini açıkladı.Açıklama şöyle:

09 Eylül 2020 tarihine kadar, ülke genelinde aşırı sıcak ve nemli havanın etkili olacağı ve yangın riski olasılığının çok yüksek olduğu belirtilmiş, Fasıl 60 Orman Yasası Madde 14  altında oluşturulan Orman Koruma ve Faydalanma Tüzüğü’nün 18. Maddesi gereğince Müdürlüğümüz tarafından tüm orman yolları her türlü araç trafiğine kapatılmış ve ateşli piknik yasaklanmıştır.

Orman Koruma ve Faydalanma Tüzüğü Madde 18

  1. (1) Müdür radyo ve/veya basına ilan vermek suretiyle herhangi bir orman yolunu veya bir kısmını ulaşıma kapatabilir.

(2) Müdür uygun, yerlere koyacağı ilan levhalarıyla;

(a) Orman yolunu kullanacak araçların ağırlığını, hacmini ve durumunu,

(b)  Orman  yolunu  kullanımına  izni  alan  şahısların  uyacakları  sürat limitini (tahdidini),

(c) Orman yollarının seyir yönünü,

(d) Orman yollarını iyi ve emniyetli bir şekilde kullanılması için alınması

gereken tedbirleri tespit eder.

(3) Bu Tüzük uyarınca Müdürün koyduğu kayıt ve şartlara uymak zorunlu olup herhangi bir orman yolunun zarara uğratacak kimse bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Bunun yanında 06 Eylül 2020 tarihinde 2. ince av başlayacağından dolayı, avcıların mağdur olmaması bakımından K.K.T.C. Avcılık Federasyonu ile görüşülüp ortak kararlar alınmıştır.

Buna göre:

  1. K. K.T.C. Avcılık  Federasyonu’na  bağlı  av  koruma  görevlileri  ve  Orman  Dairesi Müdürlüğü’ne  bağlı  Orman  Memurları  birlikte  devriye  gezip,  gün  sonu  rapor hazırlayacaktır
  2. Orman arazilerinde her  türlü  ateş  yakılması  (mangal  ateşi,  kahve  ateşi  vb.)  yasak olacaktır.

3.Sadece 06 Eylül 2020 tarihinde, avcılar için ormanlara araçla girmek serbest olacaktır.

4.Araziye araçları ile giren avcıların araçlarını, orman yollarını kapatmayacak şekilde park etmeleri gerekmektedir.

5.Orman sahalarında her türlü çöpün bırakılması yasaktır.

Başa dön tuşu