KıbrısSürmanşet

Karavanla gezilerek Bağımlılık Farkındalık Eğitimi verilecek


Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önleme çalışmaları çerçevesinde, Ottom an Fight Club ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile işbirliğinde Uzakdoğu sporlarını da içine alan, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve bilinç seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak “Umuda Yolculuk Karavanı Projesi”ni geliştirmiş bulunmaktadır.

Üç kurum arasında yapılan görüşmeler çerçevesinde amacı ve hedefi aşağıda belirtilen “Umuda Yolculuk  Karavanı Projesi” yürütülecektir.

 

AMAÇ

Ülkemizde özellikle gençlerimizde görülen kötü alışkanlıkların önlenmesi adına,  önleme çalışmaları çerçevesinde çocuk ve gençlerimizin kitap okuma alışkanlıklarının geliştirmesi, boş zamanlarını değerlendirecekleri sportif, kültürel ve sanatsal anlamda etkinlikler konusunda fırsatlar yaratılması büyük önem kazanmaktadır.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yürüttüğü “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde Ottoman Fight Club ve Medi Foundation  Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile işbirliğinde geliştirilen “Umuda Yolculuk  Karavanı Projesi” ile hem çocuk ve gençlerimize sportif anlamda katkı sağlamak, kitap okuma sevgisini kazandırarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, hem de KKTC genelinde toplumsal bilinç ve farkındalık düzeyinin yükseltilerek, toplumsal koruma zırhımızın güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

HEDEFLENEN EĞİTİM SÜRECİ VE PLANLAMA

Ottoman Fight Club tarafından Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği’nin desteği ile hazırlanan ve içerisinde eğitmenler ve uzmanların yer alacağı  “Umuda Yolculuk Karavanı” ile ilgili yerel yönetimler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde belirlenecek takvim çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en ucra  yerleşim birimlerine kadar ulaşılması hedeflenmektedir.

Belirlenen takvim çerçevesinde gidilen bölgede projeye katılmak isteyen çocuk ve gençlere zihinsel, ruhsal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak Uzakdoğu sporları konusunda başlangıç eğitimi verilecek.

İlerleyen dönemlerde proje çerçevesinde bu eğitimler daha da geliştirerek çocuk ve gençlerin aktif birer sporcu olmasına yön verilecek.

Tamamen ücretsiz olacak bu eğitimler sırasında, katılımcı çocuk ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirme konusunda bölgesel olarak beklentilerini ölçecek bir anket formu uygulanacak  ve projenin birinci aşaması sonucunda toplanan verilerden bütünlüklü bir rapor hazırlanacak.

“Umuda Yolculuk Karavanı  Projesi”ne gönüllü destek veren ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi”  verilecek Psikolglar, gittikleri bölge insanına planlandığı çerçevede bireysel ve grupsal eğitimler verecek.

Bu eğitimlere katılanlara da ön test ve son test uygulanıp, bağımlılıklar konusundaki farkındalık ve bilinç düzeyleri ölçülecek.

Projenin birinci aşaması sonucunda toplanan verilerden bütünlüklü bir rapor hazırlanacak.

Gidilen her bölgede Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından hazırlanan bağımlılıklarla ilgili el broşürleri ile ALO 1191 Bağımlılık Destek ve Danışma Hattı Merkezi broşürleri dağıtılarak, bu noktalarda da halkın bilinçlenmesine katkı sağlanacak.

 

MOBIL KÜTÜPHANE VE UMK TANITIM

Proje çerçevesinde “Umuda Yolculuk Karavanı”nda bir de Mobil Kütüphane oluşturulacaktır.

Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği uzmanlarının yürüteceği Mobil Kütüphane çerçevesinde, gidilen tüm bölgelerde ilgi duyan çocuk ve gençlerin kitapa erişimleri sağlanacaktır.

Özellikle kütüphane olmaması nedeniyle kitaba erişimin zor olduğu yerleşim birimlerinde,  karavanın çevresinde çocuk ve gençlerin katılımı ile  Açık Hava Okuma Etkinliği düzenlenecektir.

Etkinlikler sonucunda katılımcılara, klasik çocuk kitapları armağan edilecektir.

Bu çerçevede çocuklara kitap okumanın kişisel  ve zihinsel gelişimlerine yapacağı katkı sağlanacaktır.

 

PROJENİN GENEL KAZANIMLARI

  • Yerinde eğitim ve bilinçlendirme kapsamında toplumsal açıdan yararlı bir çalışmadır
  • Hem sportif, hem de bağımlılıklarla ilgili eğitimi içermektedir.
  • Önlemeyi yaygınlaştıracak bir kapsamı vardır
  • Sürdürülebilir bir projedir

 

UYGULAMA AŞAMASI

“Umuda Yolculuk Karavanı”nın Projesi’nin öngördüğü şekilde hazır hale getirilmesi.

Projenin Uzakdoğu Sporları kapsamında eğitim verecek hocaların Ottoman Fight Club tarafından belirlenip hazırlanması.

Projeye destek verecek olan gönüllü psikologlara UMK tarafından “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi” verilmesi.

Psikologların eğitim sırasında kullanacakları materyallerin hazır hale getirilmesi

Bölgesel planlamaların yapılarak proje konusunda uygulama takviminin hazırlanması

Proje hayata geçmeden önce ilgili kuruluş ve paydaşların da katılımı ile bir basın toplantısı düzenlenmesi

#umudayolculukkaravaniBaşa dön tuşu