KıbrısManşet

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nden Açıklama
İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi: Sağlık politik amaçlar için kullanılmamalı

İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, insan sağlığının tüm sınırları yıktığı ve tüm dünyanın ortak mücadele vermeye çalıştığı bu dönemde, sağlığın politik amaçlar için kullanılmaması gereğine işaret ederek, amaçlarının yalnızca insan sağlığını korumak olduğunu vurguladı.
Komite, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili uzmanlarıyla hazırladığı ve Rum tarafı yanında UNDP aracılığıyla Avrupa Birliği’ne de gönderdiği ihtiyaç listesinde Kovid-19 ile mücadelede gerekli koruyucular, ilaçlar ve tıbbi cihazlar yer aldığını ve bu çerçevedeki antiviral ilaçlar arasında bulunan Klorokine adlı ilacın, Kıbrıs Rum tarafında üretildiği için 2 bin adet verilebileceğinin bildirildiğini kaydetti.“Komite 2 yıldır aralıksız çalışıyor”

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Eş Başkanı ve üyeleri, amaçları, bugüne kadarki çalışmaları ve son olarak Kovid-19’la mücadele konusunda yaptıklarını yazılı açıklamayla kamuoyuyla paylaştı.

“Dr. Cenk Soydan – Eş Başkan, Dr. Jale Refik Rogers – Üye ve Enfeksiyon Alt Komitesi Eş Başkanı, Dr. Bülent Dizdarlı – Üye, Dr. Ayşe Sözüöz – Üye, Dr. Yeşim Örek Gümüşdağ – Üye ve Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge – Üye” imzasıyla yapılan açıklamada komitenin 2008’de liderlerin mutabakatıyla kurulduğu hatırlatıldı.

“Sağlık alanında iki toplum yararına işbirliği ve toplumlar arası güveni artırıcı çalışmalar yapmak; İki toplumu tehdit eden sağlık problemlerine karşı ortak projeler geliştirmek; insanlara, karşılıklı olarak karşı taraflarda yaşayabilecekleri sağlık sorunlarında yardımcı olmak” yönergeleriyle kurulan komitenin üyelerinde zaman zaman değişim olmasına karşın, komitenin görev edindiği misyonun bilincinde on iki yıldır aralıksız çalıştığı kaydedildi.

“Kuş gribi ve domuz gribinde de işbirliği yapılmıştı”

İki toplumu ilgilendiren sağlık konularına çözüm üretmeyi amaçlayan komitenin bugüne kadar “Ambulansların sınırdan beklemeden geçmesi, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin karşılıklı olarak, diğer tarafta yaşadığı sağlık problemleri sonrası kendi taraflarına taşınıncaya kadar tedavilerinin idame edilmesi, özellikle Kuzeyde tedavisi güçleşen ve uçakla transferi mümkün olmayan hastaların isteği halinde Güney Kıbrıs hastanelerine transferi, bazı özel hastalıkların kuzeyde bulunmayan ilaçlarının güneyden temini ve ara bölgenin hijyeninin sağlanması” gibi konularda hayatı kolaylaştırıcı rol oynadığı anlatıldı.

Kuş ve domuz gribi görülen dönemlerde iki taraf arasında iş birliğinin, bilgi ve iletişim birliğinin de komite aracılığıyla gerçekleştirildiği kaydedilen komite açıklamasında, veteriner alt komitesi aracılığıyla brusella konusunda ortak tedbirler de üretildiği belirtildi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi açıklamasında, son olarak da sivrisineklerden bulaşan hastalıklardan korunmak için haritalandırma ve tipleme projelendirilmesi yapıldığı, bu bağlamda sınır tanımayan uçkunlar ile bulaşabilen birçok hastalık ile daha etkin olabilmesi için ortak mücadele edilmesi amaçlandığı ifade edildi.

“Salgınla birlikte ihtiyaç listesi hazırlandı”

“Koronavirüs salgını başlayınca ihtiyaç analizi yapıldı, ihtiyaçlar listelendi” Koronavirüs salgınının Kıbrıs’ta da görülmesiyle komitenin karşılıklı olarak ihtiyaç analizi yaparak ihtiyaçları listelediği belirtilen açıklamada, şu detaylara yer verildi:

“Komitenin amacı ülkemizin, insanımızın sağlık alanında her türlü hakkını korumak olup, bunu yaparken de ülkemiz ilgili bakanlıklarından alınan ihtiyaçlar talebi üzerine hareket etmektedir. Korona virüs salgınının adamızda etkin olmaya başlamasıyla komite eş-başkanları karşılıklı olarak ihtiyaç analizi yaparak ihtiyaçların listelenmesi konusunda anlaşmıştır. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili uzmanlarına bir ihtiyaç listesi hazırlattık.

Bu listede Covid-19 ile mücadelede gerekli koruyucular, ilaçlar ve tıbbi cihazlar vardır. Bu çerçevedeki antiviral ilaçlar arasında bulunan Klorokine, Kıbrıs Rum tarafında üretildiği için bize 2000 adet verebileceklerini bildirmişlerdir.

“Sağlık politik amaçlar için kullanılmamalı”

Hazırlanan söz konusu ihtiyaç listesi yalnızca Rum tarafı ile paylaşılmamış, UNDP aracılığıyla Avrupa Birliği’ne de gönderilmiştir. Maalesef kısır çekişmeler içindeki bazı çevreler, bu kadar insani bir konudaki iş birliğini bile politik malzeme haline getirme gayreti içine girmiştir.

İnsan sağlığının tüm sınırları yıktığı ve tüm dünyanın ortak mücadele vermeye çalıştığı bu dönemde, sağlığın politik amaçlar için kullanılmaması gereğinin atını çizer, amacımızın yalnızca insan sağlığını korumak olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.”

Başa dön tuşu