KıbrısManşet

Halkın Partisi Kıb-Tek konusunda hukuki süreç başlattı


Halkın Partisi, KIB-TEK tarihinde görülmemiş akaryakıt açığının oluşması ve ihalesiz akaryakıt alımının incelenmesi için hukuki süreç başlattı. Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada, ihalesiz bir biçimde alımı yapılan yakıtın halk sağlığına ve çevreye zarar verebilecek bir nitelikte olup olmadığını, hangi rafineriden tedarik edildiğini ve hangi fiyata satın alındığını, şeffaflık ve hesap verebilirlik çerçevesinde aydınlatmak için hukuka başvurulduğu belirtildi. Açıklamada, kurumların iyi yönetilmesinin çok önemli olduğu vurgulanarak, “Bu ülkeyi seven herkesi, Kıb-Tek’in ve kurumlarımızın iyi yönetilmesine sahip çıkmaya davet ediyoruz” denildi.

Halkın Partisi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile KIB-TEK’e yapmış olduğu yazılı başvuruda yasanın emrettiği süre içerisinde sorulan sorulara yanıt talep ederek, gelecek bilgiler çerçevesinde bu konunun detaylarını kamuoyu ile paylaşacağını ve soru işaretlerinin devam etmesi durumunda kurumun zarara uğratılması ve halk sağlığının tehlikeye atılması hususlarını dikkate alarak yargı yoluna gideceği uyarısında bulundu.Bakanlığa ve Kıb-Tek’e yapılan yazılı başvuruda, kurum tarihinde ilk kez ihalesiz bir biçimde yakıt alımı olduğuna dikkat çekilerek bazı önemli hususlarda sorular sorarak bilgi ve belge talep edildi.

Halkın Partisinin talep ettiği bilgi ve belgelerin aşağıdaki konularda olduğu açıklandı:

  1. Yakıtın niteliği ve içeriğini gösteren test sonuçlarının alınıp alınmadığı, alındıysa test sonuçlarının paylaşılması,
  2. Yakıtın temin edildiği Dörtyol’da bir Fuel Oil rafinerisi olmadığından harektle, yakıtın hangi rafineriden tedarik edildiğine dair bilgi ve bunu belgeleyen Rafineri Opsiyon Belgesinin paylaşılması,
  3. Yakıtın hangi fiyata satın alındığı ve hangi fiyata taşındığına dair bilgi ve belgelerin paylasılması.

Halkın Partisi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıb-Tek’in bu konulardaki sorular ile bilgi ve belge taleplerine, yasal süre içerisinde tatminkar yanıt verilmemesi durumunda, konuyu mahkemeye taşıyacağını, bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde, Kıb-Tek’i tarihinde hiç olmadığı kadar kötü ve aciz bir noktaya getirenlerden yargı önünde hesap soracağını da vurguladı.

 Başa dön tuşu