EğitimMagazinYaşam

Gençler ihtiyaç alanlarına yönlendirilecek
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Burs Tüzüğü’nde yapılan değişikliğin hedeflerini Havadis’e anlattı.
LİSTEYE GÖRE: Özyiğit: Burs Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle birlikte, gençlerimizi doğru ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun için yüksek lisans ve doktora burslarını paydaşların katkıları ile oluşturacağımız ihtiyaç alan listesine göre vereceğizİNTERNETTEN BAŞVURU: Özyiğit: Burs başvurularının, değerlendirmelerinin ve bildirimlerin “Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi” çerçevesinde https://yobis.mebnet.net internet adresinden yapılmaya başlandığı için ilgili mevzuat düzenlenmiştir. Gençlere internet üzerinden burs başvurusu yapma imkanı sağlandı

İŞTE BURSLAR: Destek bursu (% 40) 1.48 TL- (%50) 1.310 TL. Ön lisans destek bursu (%40) 1.48 TL, -(%50) 1.310 TL. Devlet bursu (%55) 1.441 TL, başarı (%60) 1.572 TL, yüksek lisans bursu (%65) 1.703 TL, doktora (%80) 2.96 TL, TIP ihtisas (%150) 3.930 TL, başarıyı teşvik (%50) 1.310 TL

Duygu ALAN

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Burs Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle artık kişilerin internet üzerinden burs başvurularını yapabildiklerini kaydetti.

Özyiğit, yine tüzükte yapılan değişiklikle hem ülke ihtiyaç alanlarının kamuoyunun bilgisine getirileceğini hem de doğru bir yönlendirme yapılmış olacağını kaydetti, “ülkedeki ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli öğrencileri yönlendirmiş olacağız” dedi.

Havadis’in sorularını yanıtlayan Bakan Cemal Özyiğit, bursların çeşitleri ve kimlerin bu burslardan faydalanabileceği hakkında da bilgi verdi.

Soru: Burs Tüzüğü’nde yapılan değişikliğin amacı nedir? Kimler burslardan yararlanıyor? Özel sektör ve kamu çalışanları da bu burslardan yararlanabiliyor mu?

Özyiğit: Güncel hayatta yeri olan fakat mevzuatla karşılanamayan gerçeklerin düzenlenmesi ve burs başvurularının, değerlendirmelerinin ve bildirimlerin “Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi” çerçevesinde https://yobis.mebnet.net internet adresinden yapılmaya başlandığı için ilgili mevzuat düzenlenmiştir. Böylece artık gençlerimize daireye gelmeden internet üzerinden burs başvurularını tüzükte yapılan düzenlemeyle de gerçekleştirme imkanı sağlanmıştır. Yine Burs Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle birlikte, gençlerimizi doğru ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendirebilmek için yüksek lisans doktora burslarını ülkemizdeki paydaşların katkılarını alarak oluşturacağımız ihtiyaç alan listesine göre vereceğiz. Hem ülke ihtiyaç alanları kamuoyunun bilgisine getirilmiş olacak, tüzük sayesinde doğru bir yönlendirme yapılmış olacak, hem de ülkedeki ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli öğrencileri yönlendirmiş olacağız.

Soru: Destek, başarı, devlet, yüksek lisans, ön lisans, doktora ve tıbbi ihtisas bursları var. Bu bursların kapsamları nedir, kimler hangi burslardan faydalanabilir, kriterler nelerdir, biraz açar mısınız?

 Özyiğit: Destek Bursu: Bakanlar Kurulu Kararı ile ihtiyaç fazlası ilan edilen bölümler dışındaki programlarda lisans eğitimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ve üçüncü ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan başarılı ve ekonomik olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burstur.

Ön Lisans Bursu: Ön lisans eğitimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ve üçüncü ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan başarılı öğrencilere verilen burstur. Bu bursun en önemli amacı ülkedeki teknik eleman açığını kapatabilmektir. Karşılıksız verilen bir burstur. Burs verilirken aile gelir araştırmasına öğrencilerimiz tabi tutulmamaktadır.

Başarıyı Teşvik Bursu: Bakanlar Kurulu Kararı ile ihtiyaç fazlası ilan edilen bölümler dışındaki programlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerde öğrenim gören ve öğrenim gördükleri dönem sonunda genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem başarı ortalaması (GPA) 3.75 veya üzeri olan, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem başarı ortalaması (GPA)  sadece 100’lük not sistemi uygulayan okullarda 94 veya üzeri olan, üçüncü ülke üniversitelerinde lisans eğitimi gören öğrencilerden öğrenim gördükleri dönem sonunda genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem başarı ortalaması (GPA) 3.75 veya muadili veya üzeri veya ilgili ülkedeki derecelendirme sistemindeki en üst derece diliminde (excellent, distinction, A) olan öğrencilere ekonomik durum değerlendirmesi yapılmadan verilen burstur. Bu bursun amacı başarılı öğrencileri desteklemektir. Bu burs türünde de aile gelir araştırmasına öğrencilerimiz tabi tutulmamaktadır.

Başarı Bursu: Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinden mezun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı öğrenciler arasında yapılacak değerlendirmede puan türünde ilk beşe giren öğrencilere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerdeki üniversitelere GCE A-Level sonuçları ile kayıt yaptıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinden mezun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ailesi ile daimi ikametgâhı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan öğrencilere okula kayıt yaptırdıkları akademik yılın güz dönemi başvurusu itibarı ile sahip oldukları ve ilgili dönemde öğrenim görecekleri programa kabul aldıkları, ana dil sertifikası hariç, 3 (üç) tane A-Level sertifika sonucunun UMS puanları toplamı dikkate alınarak en yüksek puanı elde eden ilk 10 (on) öğrenciye (onuncu sırada aynı puanı alan öğrenciler olması halinde tümüne) verilen burstur. Bu burs türünde de aile gelir araştırmasına öğrencilerimiz tabi tutulmamaktadır.

Yüksek Lisans Bursu: Lisans öğreniminden sonra Burs Tüzüğü gereği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ve üçüncü ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında akademik uygunluk verilen tezli yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin faydalanabileceği burstur. İhtiyaç Alan Listesinde yer alan ve akademik öğrencilere verilen burstur.

Doktora Bursu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ve üçüncü ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında doktora öğrenimi gören öğrencilerin yararlanabileceği burstur. İhtiyaç Alan Listesinde yer alan ve akademik öğrencilere verilen burstur.

Tıp İhtisas Bursu: Tıpta uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin faydalanabileceği burstur.

Tıp Üst İhtisas Bursu: Tıpta uzmanlık eğitiminden sonra yan dal uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin faydalandığı burstur.

Devlet (Kontenjan) Bursu: Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava katılan ve kontenjan olarak saptanan programlara yerleştirilen; aile gelir araştırması ve akademik değerlendirmesi uygun bulunan öğrencilerin faydalanabileceği burstur.

Soru: Burs miktarları nedir?

Özyiğit: Bursalar oranlarına göre miktarlarda farklılık gösteriyor. Örneğin destek bursu (% 40) 1.048.00 TL, destek bursu (%50) 1.310.00 TL. Ön lisans destek bursu (%40) 1.048.00 TL, ön lisans destek bursu (%50) 1.310.00 TL. Devlet bursu (%55) 1.441.00 TL, başarı (%60) 1.572.00 TL, yüksek lisans bursu (%65) 1.703.00 TL, doktora (%80) 2.096.00 TL, TIP ihtisas (%150) 3.930.00 TL, başarıyı teşvik (%50) 1.310.00 TL.

Soru: Türkiye dışındaki yabancı ülkelerde öğrenim gören kişileri de kapsıyor mu bu burslar?

Özyiğit: Evet. Burslar Türkiye dışındaki yabancı ülkelerde öğrenim gören öğrencileri de kapsamaktadır.Başa dön tuşu