Köşe YazarlarıManşet

“Ganunsuz” işler!
Hukuk profesörü olmaya hiç gerek yok. Yeter ki okumanız yazmanız olsun.

14 Mart 2016 tarihinde kabul olunan ve 15 Kasım 2016 tarihinde bütün vecibeleri ile yürürlüğe giren 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrası aynen şöyledir: “Bu Yasa kapsamındaki ihale makamlarının mal ve hizmet alımları, satımları, KİRALAMA ve KİRAYA VERME işlemleri ile yapı ve yapım işleri bu Yasa hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.”

 Açıklamaya, anlatmaya, üzerinde durmaya gerek var mı?

Hayır! Çok açık ve net anlaşılıyor.

Anlamayanlara anlatmak veya daha iyi emin olmak için; Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 11 Temmuz 2018 tarihinde, Başsavcılık makamına, DŞB.0.00-007.02-18/88251 sayılı yazı ile KİRALAMA İŞLEMLERİ hakkında bir yazı ile KİRALAMANIN nasıl yapılması gerektiği ile ilgili görüş istiyor.

Başsavcılık, aradan geçen bunca zamandan sonra, muhtemelen, iyi bir inceleme ve araştırma yaptıktan sonra, 3 Eylül 2018 tarihli SAV.0.00-BYDB-18/1329 sayılı yazıyla cevap veriyor.

Başsavcılık da yukarıda yazmış olduğum ilgili yasa maddesini zikrederek; “… Görüldüğü üzere, Yasa ihale makamlarının kiraya verme işlemlerinin de bu Yasa kurallarına tabi olacağını belirtmektedir. 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası, ilgi yazınızda belirtilen ve idareye kiralama yetkisi veren yasalardan sonra yürürlüğe girmiş olan bir yasadır. Hukukta yer alan “sonraki kanun önceki kanunları ilga eder” prensibi gereğince devlete ait taşınmaz malların kiralanmasının 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’na tabi olduğu kanaatindeyim” diyor.

Çok çok önemli bir hususa da dikkat çekip, bir de uyarıda bulunuyor. Diyor ki; “… Başka bir anlatımla, kiralama işlemlerinde nasıl ve hangi şartlarda ihaleye çıkılacağına ilişkin bir kural bu yasada bulunmamaktadır. Bu nedenle, yasa koyucunun 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nı tadil ederek ya bu kiralama ve kiraya verme işlemlerini bu yasaya eklemesi veya kiralama ve kiraya verme işlemlerini bu yasa kapsamından çıkarması gerektiği kanaatinde olduğumu belirtir, saygılar sunarım.”

Fazla söze gerek var mı?

Devlet tarafından yapılacak olan KİRALAMA işlemleri Kamu İhale Yasası’na tabidir.

Bu yasa yeni bir yasa olduğundan size yetki veren eski yasaları KOVMUŞTUR/İLGA ETMİŞTİR.

Bu yasada kiralama işlemlerinin nasıl yapıldığına dair açıklama bulunmadığından, ya yasaya ekleme yapılması ya da kiralama işlemlerinin yasadan çıkarılması gerekmektedir.

Özetledim ki bizi yönettiğini iddia edenler iyice anlasınlar.

Şimdi sorular: Yasada yapılacak değişiklik ile ya da tüzük ile bu düzemeleri niye yapmadınız? Veya neden kiralama işlerini bu yasa kapsamından çıkarmadınız? Aradan tam bir yıllık bir zaman dilimi geçmiş. Çok mu meşgulsünüz? Hiç mi zaman bulamadınız? Hamaset mi önemli, hukuk devleti olmak mı? En büyük yolsuzlukların yaşandığı ARAZİ meselelerine ayıracak zamanınız hiç mi yok? Laf üretmekle sorun çözülemeyeceğini bilmiyor musunuz?

Bakanlara ya da Bakanlar Kuruluna yetki veren yasalar İLGA olduğuna göre; En çok eleştirdiklerim arasında baş sırada olan ve siyasette var olduğu sürece hep eleştireceğim Serdar Denktaş’ın oğluna yapmış olduğu kıyak ile sizin başkalarına yaptığınız kıyak arasında ne fark var?

Onunki aile menfaatine de sizinki devlet menfaatine mi?

İkisi de hukuksuz. İkisi de yasal değil. Arada hiç fark yok!

Eskilerin deyimi ile ikinizinki de: “Ganunsuz!”

İşlem; mesnetsiz, kaynaksız, hukuksuz ise; ister Bakanlar Kurulu yapsın, ister Bakan!

Kiralama yasal değil ise; daha geçen hafta, 5 Kasım 2019 tarihinde E.T(K-I) 725-2019 sayılı karar ile IFU Eğitim Kurumları Ltd.’e 35 yıllığına, 15 Ekim 2019 tarihli E.T(K-I) 579-2019 sayılı karar ile Park Otel’e 29 yıl 11 aylığına, 18 Eylül 2019 tarihli E.T(K-I) 457-2019 sayılı karar ile Akınlar Ltd.’e 10 yıllığına, 12 Mart 2019 tarihli TE(K-I) 383-2019 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Korineum Golf & Beach Resort Hotel’e 25 yıllığına ARAZİ KİRALAMA İŞLEMİ tarafınızdan yapılmadı mı?

Cevap beklemiyorum. Çünkü veremezsiniz!

Ganunsuzsunuz!

 Hükmünüz yok! Ya da yok hükmündesiniz!

Aranızdaki farkı o kadar azalttınız ki, sizi kimse birbirinizden zerre ayırt edemez!Başa dön tuşu