EğitimManşet

Bakan seyirci


Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, eğitimdeki sorunların yeni döneme taşındığı uyarısında bulundu. Sendikalara göre ne kadro sorunu ne de altyapı sorunları aşıldı. Yasa ve tüzükler konusunda da adım atılmadı

KADRO SORUNU BİTMİYOR: Devlet okullarında kadro sorunu devam ediyor. İlköğretimde 73 rehber psikolojik danışman, 75 özel eğitim öğretmeni, 6 müdür muavini ve 11 müdür eksiği var. Orta eğitimde ise 27 müdür muavini ve 7 okul müdürü ihtiyacı bulunuyor

 

SORUNLAR YUMAĞI: Bazı yasa ve tüzüklerle ilgili henüz somut adım atılmadı. İhtiyaç olmayan alanlarda Türkiye’den öğretmen getirilmeye devam ediliyor, gereksiz istihdamlar yapılıyor. Okul güvenliği ile ilgili çalışma yok, kantinler denetlenmiyor. Bu yıl da okullara cari bütçe ayrılmadı

 

SINIF EKSİK, OKUL YOK: Eğitimde kalite ve verimliliği düşüren altyapı sorunları da çözümsüz kaldı. Devlet okullarının birçoğu tamir, tadilat bekliyor. Okullarda ek sınıf ihtiyacı halen giderilmedi. Birçok bölgede, hem ilköğretimde hem de orta eğitimde yeni okullara ihtiyaç var

 

Duygu ALAN

İlk ve orta dereceli devlet okullarında sorunlar yeni hükümet döneminde de çözümlenmedi. Devlet okullarında yıllardır ne kadro sorunu bütünü ile aşıldı ne de altyapı sorunlarına çözüm üretildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkililerinden alınan bilgiye göre, birçok okulda müdür, müdür muavini ve öğretmenlere ihtiyaç var.

Sendikaların yetkilileri, devlet okullarında altyapı sorunlarına da değindi.

KTÖS ve KTOEÖS yetkilileri, devlet okullarının birçoğunda sınıfların 35-45 kişiden oluştuğunu belirterek eğitimde kalite ve verimliliğin artması için bazı okullarda ek sınıflar yapılması gerektiğini belirtti.

Eğitimde örgütlü sendikaların yetkilileri, birçok bölgede yeni ilk ve orta dereceli okul binalarının inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın yetkilileri eğitimdeki sorunları anlattı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan bu yönde beklentilerini açıkladı.

 

Elcil: Bakanlık hiçbir somut adım atmadı

şener elcil

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, ilköğretimde halen 73 rehber psikolojik danışman, 75 özel eğitim öğretmeni, 6 müdür muavini ve 11 müdür eksiği olduğunu kaydetti.

Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in muhalefette olduğu dönemde sorunlara doğru yaklaşımlar getirdiğini ancak göreve geldiği bir yıldan bu yana somut bir adım atmadığını ifade etti.

“Özyiğit’in, iş yapmamasını açıklamak mümkün değildir” diyen Elcil, eğitimdeki sorunları anlattı.

 

“Yasa ve tüzüklerle ilgili sorunlar aynen duruyor”

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, Öğretmenler Yasası ve Milli Eğitim Yasası’ndaki eksiklikler ve yanlışları düzeltmek için hiçbir adım atılmadığını söyledi.

Eğitim programları ve kitaplar ile ilgili yanlış ve eksiklikleri bakanlığa vermelerine rağmen kitapların yine yanlış ve eksiklerle basılarak okullara gönderildiğini dile getirdi.

Elcil, terfi sistemi ile ilgili göstermelik düzenlemeler yapıldığını, esasına dokunulmadığını, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası’nın işletilmediğini ve 2009 yılından beri bekleyen sekiz tüzüğün geçirilmediğini belirtti.

Elcil, “Özel Eğitim Yasası meclisten geçirilmemiş, yeterli öğretmen istihdamı edilmemiştir” dedi.

Şener Elcil, okul öncesi eğitim okullarının yaygınlaştırılmadığını, yasal yapılanmaya gidilmediğini söyledi.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tekrardan yapılandırılmasına yönelik yasal düzenlemeye gidilmediğini kaydeden Şener Elcil, sürekli eğitim merkezi uygulamaları için hiçbir adım atılmadığını yapılacağı söylenen yan dal alan uygulamasının da yürürlüğe konmadığını açıkladı.

Elcil, “Hazırlanan Öğretmen Nakil Tüzüğü Teknik Kurul’dan geçirilmemiş, öğretmenlere yönelik “yan dal alan” sertifika programı başlatılmamıştır” dedi.

 

“Yobaz faaliyetlerin okullara inmesine göz yumuldu”

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, ayrıca din derslerinin halen seçmeli yapılmadığını belirterek “yobaz faaliyetlerin okullara inmesine göz yumulmuştur” dedi.

Elcil, “İlahiyat Koleji diye dayatılan okul, devlet denetimine alınmamış, laik ve bilimsellikten uzak Arap kültürünü dayatan programları kaldırılmamıştır” diye konuştu.

 

“Siyasi atama yapma düzeni devam ediyor”

Çocukların beceri ve yeteneklerini geliştirici etkinliklerin gün içine yayılan programlarla okullarda aktarılmasına fırsat yaratan açılımların da ortaya konmadığını dile getiren Elcil, anadili Türkçe olmayan öğrencilere yönelik “oryantasyon eğitimi” programlarının uygulanmadığını söyledi.

Elcil, “Okullarda rehberlik hizmetleri yasal alt yapıya kavuşturularak yaygınlaştırılmamış, ülkede 500 civarında işsiz rehber psikolojik danışman ve 185 özel eğitim öğretmeni dururken Türkiye’den öğretmen getirilmiştir. Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat yapılanmasında düzenlemeye gidilmemiş, partisel memnuniyet anlayışı ile siyasi atama yapma düzeni devam ettirilmiştir” dedi.

 

“Okulların cari bütçesi oluşturulmadı”

Şener Elcil, okullara hala daha cari bütçe ayrılmadığını, her okulun kendi maddi kaynağını bulması ile ilgili velilerden para toplamaya dayalı yasa dışı uygulamalara göz yumulduğunu belirtti.

Elcil, “Kalabalık sınıflarda eğitim verilmesi uygulaması devam ettirilmiş, şura kararlarına göre sınıf sayılarını düzenleyecek önlemler alınmamıştır. Okul öncesi eğitimde öğretmen yardımcısı istihdamı yapılmamış, yasadışı devam eden uygulamalara göz yumulmuştur” diye konuştu.

 

“Kendi gençlerimiz işsiz bırakılmıştır”

Elcil ayrıca altı TC Elçiliği görevlisinin Eğitim Bakanlığı’nda görev yapması uygulamasının devam ettirildiğini, ülkede yüzlerce işsiz öğretmen varken, ihtiyaç olmayan alanlarda Türkiye’den öğretmen getirilerek Euro maaş ödenmesine devam edildiğini söyleyerek “kendi gençlerimiz işsiz bırakılmıştır” dedi.

 

“Okul güvenliği ile ilgili hiçbir adım atılmadı”

Şener Elcil, ayrıca okul güvenliği ile ilgili adım atılmadığını, okul kantinlerinin denetlenmediğini, geçmişte hırsızlıktan yargılananlara bile kantin ihalesi verildiğini söyledi.

 

“İhtiyaç dışı istihdam yapıldı”

Okullara yeterli hademe istihdamı yapılmazken, ihtiyaç olmadığı halde yasalara aykırı şekilde okullara fazladan sekreter istihdamı yapıldığını da söyleyen Elcil, ayrıca okul taşımacılığının güvenli bir şekilde yapılmasını öngören çalışmaların hayata geçirilmediğini ifade etti.

Elcil, sözlerine şöyle devam etti: “Okulların alt yapıları, teknolojik donanımları ve yeni okul inşaatları planlaması yapılmamıştır. Girne’de acil ihtiyaç olan yeni okul binaları ile ilgili somut adım atılmamıştır. Kadın öğretmenlerin Sosyal Güvenlik Yasası’nda 112 gün olan doğum izinleri için eksik yasal düzenleme ele alınmamıştır. Sağlık sorunu yaşayan öğretmenleri emekliye ayırıp yeni kadrolar alacak hiçbir önlem alınmamıştır. Çocuk koruma programları ile ilgili hiçbir önlem alınmamış ve aile eğitimine yönelik faaliyet yapılmamıştır. Boş olan okul kadrolarının doldurulması için Kamu Hizmeti Komisyonu’na yönelik hiçbir yasal düzenleme yapılmamıştır.”

 

“Eğitim planlanamadı”

Elcil, ayrıca ülkeye giriş çıkışlarla ilgili etkin önlemler alınmadığı için, eğitimin planlanamadığını da söyledi.

Şener Elcil, kolejlere giriş yöntemi değiştirilmediği için çocukların travma yaşamasına çanak tutulduğunu, ailelerin maddi yük altına sokulduğunu ve özel derslerle dershanelere müşteri sağlama uygulamasının sürdürüldüğünü ifade etti.

sürdürülmüştür.

Elcil, ayrıca disiplin suçları ile ilgili yasal çerçevede adımlar atılmadığını ve okullarda kaos yaşanmasına seyirci kalındığını kaydetti.

 

Selengin: Müdür ve müdür muavini eksikliği ciddi sorun

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Aziz Selengin, orta eğitimde müdür ve müdür muavini eksikliği sorununun halen devam ettiğini söyleyerek, orta eğitimde öncelikli olarak bu sorunun aşılması gerektiğini kaydetti.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılına öğretmen, müdür ve müdür muavini eksiği ile başlandığını kaydeden Aziz Selengin, 124 öğretmen eksiği sorununun aşıldığını ancak halen daha 27 müdür muavini ve 7 okul müdürü ihtiyacının olduğunu ifade etti.

 

“Bazı tüzükler yeniden düzenlenmeli, Özel Eğitim Yasası geçirilmeli”

Eksik tüzüklerin ve yasaların yeniden düzenlenip altyapı çalışmaları yapılarak en azından 2019-2020 yılı eğitim ve öğretim dönemine eksiksiz olarak başlanması gerektiğini söyleyen Selengin,  okul binası ve sınıf ihtiyaçlarının da bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine kadar giderilmesinin gerektiğini belirtti.

Selengin, “Denetmenlerle ilgili tüzük yapılmalı, Nakil Tüzüğü ve Sınıf Geçme Tüzüğü tadil edilmelidir. Bunun yanı sıra Özel Eğitim Yasası bir an önce meclisten geçirilmelidir” diye konuştu.

Selengin, “Yükselme Sınav Tüzüğü’nü Bakanlar Kurulu’ndan geçirdik, Resmi Gazete’de de yayınlandı ancak müdür muavini ve müdür ara nakilleri yapılacak ardından da sınav yapılacak. Yani bu iş Nisan ayına sarkacak. Bu da eksikliklerin devam edeceği anlamına geliyor” dedi.

 

“Okul ve sınıf ihtiyacı var”

Aziz Selengin, gerek orta eğitimde gerekse mesleki teknikte okul ve sınıf ihtiyacının da devam ettiğini belirtti.

Birçok okulda 35-40 kişilik sınıflar oluştuğunu kaydeden Selengin, bu durumun eğitimin kalitesini ve eğitimde verimliliği düşürdüğünü belirtti.

Selengin, bu yıl hayata geçirilmesi planlanan Girne’deki karkas durumunda olan bina için de halen adım atılmadığını söyledi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Aziz Selengin, Haspolat Meslek Lisesi’nin eğitim verilemeyecek duruma gelmesinden dolayı Eylül ayında öğrencilerin geçici bir süreliğine Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne taşındığını anımsatarak öğrencilerin halen kolejde eğitimine devam ettiğini, Haspolat Meslek Lisesi yeni binasının bir an önce yapılması gerektiğini kaydetti.

 

“Umudumuz 2019-2020 eğitim dönemi”

KTOEÖS Genel Sekreteri Aziz Selengin, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda işlerin oldukça yavaş ilerlediğini söyleyerek uzayan işlerin eğitimde bir takım aksaklıklara sebep olduğunu dile getirdi. Okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin sorunlarının aksatılmadan çözümlenmesi gerektiğini belirten Aziz Selengin, “Umudumuz 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına eksiksiz ve sorunsuz girmektir. Ancak önümüzdeki eğitim dönemine sorunsuz girmemek adına gerekli çalışmalar bugünden yapılmalıdır. Aksi halde sorunlar önümüzdeki yıl karşımıza katmerli olarak çıkacak” dedi.

 Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı