750 milyonun bedeli ağır olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

750 milyonun bedeli ağır olacak

İçeriği sır gibi saklanan TC – KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması basına sızdı. YKP Genel Sekreteri Kanatlı, kamuda birçok hakkı budamayı ve özelleştirmeyi içeren anlaşmanın içeriğini paylaştı


YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ,  içeriği sır gibi saklanan TC – KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasını ele geçirerek kamuoyu ile paylaştı. Kanatlı, “protokol gizli çünkü içindekilerin öğrenilmesini istemiyorlar” dedi ve protokolün kendilerine ulaştığının ve kamuoyunun bilmesinde yarar olduğuna inandıkları için detayları paylaşacaklarına vurgu yaptı.  Kanatlı, “Yıkım paketi olarak tanımladığı anlaşmanın, Kooperatif Merkez Bankası’nın süreç içinde kapatılmasını, kamuda hak budamaları, ve birçok özelleştirmeye işaret ettiğini kaydetti.

İşte protokolde yer alan maddeler:

Toplu İş Sözleşmesi düzeni ve maaş rejimi

 

 • 47/2010 kamu Çalışanlarının aylık (Maaş –Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile oluşturulan ücret rejimini bozucu ilave hak ve menfaat verecek herhangi bir yasal düzenleme ve toplu iş sözleşmesi yapılmaması
 • Özelleştirme Yasası kapsamında alınacaklar hariç olmak üzere kamuda (KİT’ler dahil) yeni istihdam edilecek toplam personel sayısı (geçici personel dahil) 2019 yılı için bir önceki yılda emekli olanların sayısını geçmemesi.
 • 2019 yılı sonuna kadar kamuda yeni geçici işçi istihdamı yapılmaması.
 • Yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanamadığı durumlarda eski Toplu İş Sözleşmesi’nin getirdiği ek tahsisatların geçerliliğinin devam etmemesini sağlamak amacıyla 24/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası  ve 22/1992 İş Yasası’na ilişkin değişiklik yasa tasarılarının hazırlanıp meclise sevk edilmesi.
 • Devlette yer alan uygulamalarla yeknesaklık sağlamak adına tüm kamu kaynağı kullanan kurumların Toplu İş Sözleşmeleri’nin imzalanmadan önce Maliye Bakanlığı’ndan onay alması.
 • 2019 yılı Ocak ayında verilen 2,03’lük fazla artışın, Temmuz ayında verilecek Hayat Pahalılığı’ndan düşülmesi.
 • Maaş ve maaş benzeri ödemeler hariç diğer ödeneklerden yüzde 10 tasarruf edilmesi amacıyla tedbir alınması.
 • Ek mesai harcamaları temel hizmetleri aksatmayacak şekilde 2018 yılı gerçekleşmesini aşmaması.
 • Kamu İhale Yasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasanın yürürlüğe girmesi.
 • Gelirler bütçesindeki tüm gelir kalemlerinin günümüz gereksinim ve ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi kapsamında
 1. Fiyat İstikrar Fonu
 2. Maktu harç oranların güncellenmesi
 3. Harç tahsilatlarının ve günün ihtiyaçlarına göre güncellenmelerinin Maliye Bakanlığı uhdesinde takip edilmesi.
 • Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen e-Maliye Projesi’nin devamı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi ve e-fatura otomasyonunun tamamlanması.

 

Koop Merkez Bankası ve kooperatifler

1-Kooperatif Merkez Bankası yeniden yapılandırılacaktır

2-Banka iştiraklerinin elden çıkarılması

3-Bankanın yeniden yapılandırma planının hazırlanması

4-Devletin Kooperatif Merkez Bankası’na günümüze dek olan borçlarının geri ödeme planının yapılması

5-Bankacılık faaliyeti yaptığı tespit edilen kooperatiflerin bankacılık lisansı almalarının sağlanması veya bu faaliyetlerin durdurulması

KIB-TEK

*KIB-TEK faaliyetlerinin fonksiyonel ayrıştırılmasının (üretim – iletim – dağıtım) tamamlanarak, muhasebelerinin ayrı ayrı takibinin yapılması

*KIB-TEK’de personel maliyetlerinin azaltılması yönündeki çalışmaların tamamlanması

Telekomünikasyon

Telekomünikasyon Dairesinin yapılandırılması çerçevesinde Kamu – Özel işbirliği modeli ile ihale ilanına çıkılması

 

Limanlara düzenleme

*K.T. Liman İşçileri Şirketi imtiyazını kaldıracak yasanın yürürlüğe girmesi

*Mağusa Limanın Dönüştürme Projesi ile Girne Antik ve Turizm Limanlarının gelişimini içeren projelere ilişkin fizibilite çalışmasının tamamlanması

İhale sistemimi değişecek

Kamu – Özel işbirliği çerçevesinde ihale dosyalarının hazırlanması

Tarıma bütçe disiplini

Tarım bütçesinin yılı bütçesi rakamlarını aşmaması ve 2020 yılı bütçesine borç aktarılmaması

 

Okulöncesi için tam gün

2019-2020 Öğretim yılında okulöncesi eğitimde tam gün uygulamaya başlanması

Turizm verileri

Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilecek turizm istatistikleri yazılım sisteminin KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığının kullanımına uyarlanması

 

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar