KıbrısManşet

YDP hükümetten çekiliyorYDP Parti meclisi yarın yapılacak olan güven oylamasına katılamam kararı aldı. İşte yapılan açıklama;
“YDP Parti Meclisi bugün toplanarak MYK’nın da tavsiye kararları doğrultusunda aşağıdaki deklarasyonu yayınlama kararı almıştır. Buna göre;YDP Büyük iddia ve ideallerle kurulmuş bir siyasi Partidir. Bu Partinin amacı, kurulan bozuk düzeni devam ettirmek değil, kronikleşmiş sorunlara radikal ve köklü çözümler bulmaktır. YDP Bu düşüncelerle koalisyonlara girmiştir.

Ne yazık ki gerek Sayın Ersan Saner döneminde ve gerekse Sayın Faiz Sucuoğlu döneminde proje ve düşüncelerini hayata geçirme imkanı bulamamıştır. Saner Hükümeti döneminde 11 ay Kurultay kaygıları ile geçmiş ve müsbet bir icraat yapılamamıştır. Sayın Sucuoğlu’nun kurduğu Hükümette ise kabine savaşları ile günler heba edilmiştir.

Önümüzdeki süreçte de UBP de Parti içindeki sıkıntıların devam edeceği anlaşılmaktadır.

Bu iki tecrübeden hareket eden YDP, Hükümetin diğer ortağı DP ile bir araya gelmiş ve birlikte Hükümetin ilk 100 gününde yapılması gereken acil icraatlarla ilgili bir eylem plan taslağı hazırlamıştır. Daha sonra bu Eylem Planı Sayın Sucuoğlu’na sunulmuş onun da yaptığı bir takım düzenlemelerden sonra bizzat Sayın Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu üyelerine dağıtılarak onların da katkı koymaları talep edilmiştir.

Yine varılan mutabakat gereği bu 100 Günlük Eylem Planı güvenoylamasından önce 3 Parti Genel Başkanı tarafından imzalanarak kamuoyuna sunulacaktı.

Üzülerek belirtmeliyiz ki bu Eylem Planı, Perşembe günü UBP Parti Grubunun gündemine getirildiğinde kızılca kıyametler kopmuş ve UBP Milletvekilleri bu Eylem Planını 2 Küçük partinin UBP’ye bir dayatması olarak lanse etmiş, Sayın Başbakan haksız yere sert bir şekilde eleştirilmiştir. Bu tepkiler üzerine Sayın Başbakan bu Eylem Planını imzalama konusunda tereddüte düşürülmüştür.

Burada iki önemli konu öne çıkmaktadır.

Birincisi; UBP’nin, ortaklarını istepne olarak gördüğü ve Hükümet esnasında ortaklarının hassasiyetlerini dikkate almadığıdır.

İkincisi; UBP bu ülkede radikal önlem ve reformlar yapmaya hazır değildir. UBP statükoyu devam ettirmeye ve zamana oynamaya çalışmaktadır. Takvimlendirilmiş bir Eylem Planına tahammülü yoktur.

Böyle bir durumda, ortaklarının hassasiyetinin dikkate alınmadığı bir Hükümetin içinde olmak YDP açısından kabul edilebilir değildir.

Bu sebeple YDP Parti Meclisi 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak Güvenoylamasına katılmamaya karar vermiştir. Tavsiyemiz Sayın Faiz Sucuoğlu’nun görevi Sayın Cumhurbaşkanına iade edip geniş tabanlı bir Hükümetin oluşmasına katkı koymasıdır.”

Başa dön tuşu