UBP-DP hükümetinde bakanlıklara bağlı daire, kurum ve kuruluşların dağılımı belli oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Aralık 4, 2023
KıbrısManşet

UBP-DP hükümetinde bakanlıklara bağlı daire, kurum ve kuruluşların dağılımı belli oldu

daire kurum ve kuruluşlar bakanlıklardaire kurum ve kuruluşlar bakanlıklar

UBP-DP hükümetinde bakanlıklara bağlı daire, kurum ve kuruluşların dağılımı belli oldu.

Başbakanlığa Bağlı Daireler:


(1) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

(2) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı

(3) Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği

(4) Başbakanlık Denetleme Kumlu

(5) İstatistik Kurumu

(6) Devlet Planlama Örgütü

(7) Personel Dairesi

(8) Devlet Basımevi

(9) Merkezi Mevzuat Dairesi

(10) Gençlik Dairesi

 

Başbakan Yardımcılığı Turizm ve Çevre Bakanlığına Bağlı Daireler:

(1) Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi

(2) Turizm Planlama Dairesi

(3) Çevre Kornma Dairesi

( 4) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

(5) Şehir Planlama Dairesi

( 6) Kooperatif Şirketler Mukayyitliği

Dışişleri Bakanlığına Bağlı Daireler:

(1) Tanıtma Dairesi

(2) Enfoımasyon Dairesi

(3) Dışişleri Dairesi

İçişleri Bakanlığına Bağlı Daireler:

( 1) Merkezi Cezaevi

(2) Nüfus Kayıt Dairesi

(3) Muhaceret Dairesi

(4) İskan ve Rehabilitasyon Dairesi

(5) Tapu ve Kadastro Dairesi

(6) Harita Dairesi

(7) Mülki Yönetim ve Bölümleri

Maliye Bakanlığına Bağlı Daireler:

(1) Bütçe Dairesi

(2) Maliye, Teftiş ve İnceleme Kmıılu

(3) Gelir ve Vergi Dairesi

( 4) Dev !et Emlak ve Malzeme Dairesi

( 5) Gümıük ve Rüsumat Dairesi

(6) Hazine ve Muhasebe Dairesi

(7) Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına Bağlı Daireler:

(1) Sanayi Dairesi

(2) Ticaret Dairesi

(3) Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi

(4) Spor Dairesi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına Bağlı Daireler:

(!) Talim ve Terbiye Dairesi

(2) Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi

(3) Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu

(4) İlköğretim Dairesi

(5) Genel Ortaöğretim Dairesi

(6) Mesleki Telmik Öğretim Dairesi

(7) Eğitim Ortak Hizmetleri Dairesi

(8) Kültür Dairesi

(9) K.T. Devlet Tiyatroları

(10) Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Daireler:

(1) Tanın Dairesi

(2) Hayvancılık Dairesi

(3) Veteıiner Dairesi

(4) Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi

(5) Tarımsal Araştırma Enstitüsü

( 6) Su İşleri Dairesi

(7) Jeoloji ve Maden Dairesi

(8) Orman Dairesi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Daireler:

(1) Karayolları Dairesi

(2) Posta Dairesi

(3) Telekomünikasyon Dairesi

( 4) Limanlar Dairesi

( 5) Sivil Havacılık Dairesi

( 6) Planlama ve İnşaat Dairesi

(7) Trafik Dairesi

(8) Meteoroloji Dairesi

Sağlık Bakanlığına Bağlı Daireler:

(1) Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

(L) Devlet Laboratuvarı Dairesi

(3) İlaç ve Eczacılık Dairesi

( 4) Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi

(5) Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Daireler:

(1) Çalışma Dairesi

(2) Sosyal Hizmetler Dairesi

(3) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İdari Koordinasyon Yönünden Başbakanlık ve Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. Başbakanlığa Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Bayrak Radyo Televizyon Kurμmu
2. A vnıpa Birliği Koordinasyon 1’0:erkezi.
3. Kıbns Vakıflar Kredi Şirketi. ‘.
4. Kıbns Vakıflar Bankası Ltd. ;
5. K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.
6. Yayın Yüksek Kurulu .
7. Kıbns Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)
2. Başbakan Yardımcılığı Turizm ve Çevre Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Kalkınma Bankası ,
2. Şeker Sigorta Kıbns Ltd.
3. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
3. Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kur:.um ve Kuruluşlar:
1. Türk Ajansı Kıbıs (TAK)
4. İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. İskan Komitesi
5. Maliye Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. KKTC Merkez Bankası
6. Ekonomi ve Enerji Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)
2. Rekabet Kurulu
3. Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.
4. Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.
5. Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.
6. Lefke Avrupa Üniversitesi
7. Serbest Liman ve Bölge İdaresi
8. Yenilenebilir Enerji Kurulu
9. Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (f AŞEL)
10. Piyangolar Birimi
1 1. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi
7. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu
2. Atatürk Öğretmen Akademisi
8. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Toprak Ürünleri Kurumu
2. Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
3. Genel Tarım Sigortası Fonu .
4. Cypfruvex Ltd.
9. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. Kıbns Türk Denizcilik Şirketi
2. Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.
3. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme IÇ\)I1lll1u (BTHK)
4. Trafik ve Ulaştırma Hi=et!eri Komisyonu
5. E- Devlet Yürütme Kurulu

10.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
1. ihtiyat Sandığı
2. Asgari Ücret Saptama Komisyonu

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar