TCMB 2022 politikasını açıkladı: Yabancı para maliyeti artırılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
EkonomiManşetTürkiye

TCMB 2022 politikasını açıkladı: Yabancı para maliyeti artırılacak

TC Merkez Bankası, “2022 Yılında Para ve Kur Politikası” raporunu açıkladı. Her ne kadar metinde finansal istikrar vurgusu yer alsa da sıkı para politikasına yönelik ifadeler tıpkı Para Politikası Kurulu metinlerinde olduğu gibi kaldırıldı.

Merkez Bankası 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Geçmiş yıllarda her zaman aralık ayı başında yayımlanan geçen yıl 16 Aralık’a yetiştirilen metin bu kez yılın son haftasına kaldı. Her ne kadar finansal istikrar vurgusu metinde yer alsa da sıkı para politikasına yönelik ifadeler tıpkı Para Politikası Kurulu metinlerinde olduğu gibi kaldırıldı. Merkez Bankası 2022 yılında rezerv güçlendirme için adımlar atacağını duyururken swap miktarlarını azaltacağına da işaret etti.

Politikada, yabancı paranın maliyetinin artırılması yönünde karşılık aracının da kullanılacağı belirtildi. Metinde genel çerçeve bölümünde “TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir” denildi.


Politika metninde, enflasyon hedeflemesinin sürdürüleceği, yüzde 5 enflasyon hedefinin korunduğu, fiyat istikrarı yanında, finansal istikrarın da gözetileceği belirtildi.

Döviz rezervinin güçlendirileceği belirtilen politika metninde “Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir” ifadesine yer verildi.

TCMB’nin açıkladığı 2022 Para ve Kur Politikası metninde ‘Temel Çerçeve’ bölümü şöyle:

1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

2. 2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

3. TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

4. TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir.

5. TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır.

6. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır.

7. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir.

8. TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir.

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar