Rehber ve Psikolojik danışmanları neden istemiyoruz? - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 3, 2024
Köşe Yazarları

Rehber ve Psikolojik danışmanları neden istemiyoruz?

Eğitim sistemimizin onlara ihtiyacı yok mu? Rehber ve psikolojik danışmanları neden istemiyoruz? Okullardaki pek çok problem ilk bakışta, çıplak gözle bile kendini göstermekte. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar, zorbalık, dayak, her türlü şiddet vs. Okulların çağdaş eğitime kavuşması için atılması gereken pek çok adım var. Problemleri bu köşeyi takip eden okuyucular bilirler.
İçinde bulunduğumuz öğretim yılında okullarda yaptığımız gözlemlerden, pek çok problemi yerinde görme fırsatı yakaladık. Problemler okulöncesi eğitimden başlamakta. Okulöncesi sınıflarda özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler mevcut, ilkokulda da öyle. Örneğin okul çevrelerinin tanımlamasına göre (yerindeliği bir tarafa) okullarda otistik, işitme engelli, görme engelli, sosyal problemli sayıca çok öğrenci mevcut. Arkadaşlarını tehdit eden ve bu yüzden okula gelmek istemeyen öğrenciler, okulöncesine kadar indi.
Özel eğitim ayrı bir bilim dalı olarak kabul edilmekte ancak istatistiklere göre bir toplumda % 14 birey özel eğitime gereksinim duymakta. Bu rakama en az iki kişilik aileleri de katılınca, bir toplumda özel eğitime gereksinim duyan birey sayısı % 38’lere çıkmakta. Özel eğitimde değişik uygulamalar var. Her ülke belki kültürel farklılıklardan ötürü de değişik bir uygulama yapmakta; kaynaştırma, tam katılım gibi.
Uygulamalar farklılık gösterse de özel eğitime gereksinim duyan bireylerin çalışma yaşamına katıldıklarında diğer bireylerle yaşamı paylaşacaklarından, erken zamanda normal bireylerle aynı sınıfta, aynı koşullarda öğrenim görmeleri doğru bir yaklaşım gibi durmakta.
Bu açıdan bakılınca sınıflarda bir takım önlemler alınması şart. Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciye sınıfta ders işlenirken nasıl yaklaşılacağı önemli bir problemdir. Dersin kesintisiz sürdürülmesi, tüm öğrencilere kazanımların kazandırılması, sınıf kontrolü açısından alınması gereken önlemler bir an önce, ciddi bir biçimde ele alınmalı.
Ciddi bir biçimde ele alınmalı ama en ilginç tarafı KKTC eğitim sisteminde ilkokullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun olup, okullarda “rehber” uzman veya halk arasındaki deyimle “rehber öğretmen” yok. Peki okulöncesi ve ilkokullardaki problemler nasıl çözülecek? Öğrencilere okullar sadece bilişsel nitelikli davranışlar kazandırmamakta aynı zamanda duyuşsal nitelikli davranışlar da kazandırmakta. Bu nedenle de rehber uzmanlara ihtiyaç çok fazla.
TC İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı da kazandırılacak davranışları belirlemiştir.* Söz konusu davranışlar gerçekten teknik ve bilimsel içerikli, bu profesyonel meslekten olmayanların kazandırması imkansız. Bu nedenle üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümleri lisans döneminde 4 yıllık öğretim programı ile rehber uzmanlara bu tür davranışları kazandırabilecekleri becerileri öğretmek için yapılandırılmıştır.
Okulöncesi ve ilkokul öğretmenleri bölümleri bu becerileri kazandırmamakta. KKTC’de hem okulöncesi hem de ilkokul öğretmenlerinden, rehber uzmanların yaptıkları işleri de yapmaları mı beklenmekte? Çünkü rehber uzmanların okulöncesi ve ilkokullarda kadrosu yok; yani oralara rehber öğretmenler giremez. Nüfus açısından kalabalık olan bazı ilkokullarda ise bu görevi, TC’den kültür antlaşması ile gelen rehber uzmanlar yapmakta. Ancak rehberlik etkinliklerin yaşanılan kültüre sıkıca bağımlı olma ilkesi, bu uygulamanın sakıncalarını ortaya koymakta.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık sınavında 200’ye yakın KKTC’li gencin işe girmek için sınava başvurmuş olması, boşta gezen işsiz gençlerimizin de olduğunu göstermekte. Okullarda problemler çok, rehber uzman işsizler yüzlerle ifade edilmekte, ancak önlem yok.
Erkenlik ilkesi çağdaş eğitimin gereği. Okulöncesi ve ilkokul sıralarında çocuklarımızın problemlerini çözmek, ilerisi için en doğrusu. İleride problem kangrenleşmeden erken önlem almak varken, kangrenli organı kesip atmak, problem çözmek değildir. Rehber uzmanlara çok acil ihtiyaç var, özellikle okulöncesi ve ilkokullarda. Sınıflarda ciddi problemler ancak onlar tarafından çözülecek. Ama ne yazık ki eğitimimizde en çok ihtiyaç duyulan dönemde ve 21. Yüz yılda rehber uzmanlara buralarda hala daha yer yok. Alın size eğitim sistemi!..
*https://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/25/15/863846/dosyalar/2012_12/25012053_lkretimrehberliketkinliklerielkitab.pdf

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar