Kıbrıs

KTAMS: Bakan Nazi faşizmini aratmıyorKıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Dışişleri Dairesi personelinin yurt dışında görevlendirilmesiyle ilgili istişare kurulundan çıkarıldıkları gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı önünde eylem yaptı.
“Faşizm Hortladı” yazılı pankart açılan eyleme, KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan ve KTAMS Örgütlenme Sekreteri Devrim Barçın katıldı.“ÜLKE, İNSANLAR VE ÇALIŞANLAR YARARINA HİÇBİR ADIM ATILMADI”

Ahmet Kaptan, eylemde yaptığı konuşmada, hükümetin kurulduğu günden beri ülke, insanlar ve çalışanlar yararına hiçbir adım atmadığını ileri sürerek, “Tek yaptıkları icraat zam oldu” iddiasında bulundu.

Sözlerine “Ama biz şaşırmadık çünkü bu UBP ve DP’nin yaşam biçimidir” şeklinde devam eden Kaptan, sendika ve örgütlere yönelik “faşizan” yaklaşımın devam ettiğini savundu.

“Düşüncelerimize önem verilmeden tüzükler değiştiriliyor” diyen Kaptan, bunun son örneğinin Dışişleri Bakanlığı’nda yaşandığını dile getirdi. “Dışişleri Dairesi Personelinin Misyonlarda Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü”nde kamuda yetkili iki sendikaya personelin yurtdışına görevlendirilmesinin görüşüldüğü istişare kurulunda birer temsilci bulundurma hakkı verildiğini anlatan Kaptan, kendilerine danışılmadan bunun değiştirildiğini ve bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını anlattı.

Kaptan, Dışişleri Bakanlığı’nda bir personele, “hükümetten farklı siyasi görüşe sahip olduğu” gerekçesiyle idari izinle işe gelmemesi söylendiğini dile getirerek, bunun UBP ideolojisiyle ilgili olduğunu savundu.

 

KTAMS,  Dışişleri Bakanı Sn. Tahsin Ertuğruloğlu’nun Kamu Görevlileri Yasası’nın amir hükmünü uygulamayarak teknik kurul yapmadan tüzüğü değiştirmesini basın bildirisi yayınalayarak sert bir dille eleştirdi.

Bildirinin tam metni şöyle:

15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının 26(7) maddesi uyarınca Daire personelinin, Yurt Dışı Uygulama Birimlerinde görevlendirilme usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete ’de yayımlanacak bir tüzükle belirlenmektedir.

Bu çerçevede 18 Nisan 2014 tarihinde usulüne uygun olarak Dışişleri Dairesi Personelinin Misyonlarda Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş ve kamuda yetkili iki sendikaya tüzük çerçevesinde personelin yurtdışına görevlendirilmesinin görüşüldüğü istişare kurulunda birer temsilci bulundurma hakkı verilmiştir. Ancak Dışişleri Bakanlığı önergesi ile 8 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Dışişleri Dairesi Personelinin Misyonlarda Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar tüzüğü değiştirilmiş ve sendikamızında içinde yer aldığı istişare kurulundan kamudaki yetkili iki sendika çıkarılmıştır.

7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasının 131(1) Maddesine göre tüzük değişikliklerinde idarenin sendikamızında yer aldığı teknik kurulun onayını alması amir hüküm olarak düzenlenmiş olmasına karşın Dışişleri Bakanı Sn. Tahsin Ertuğruloğlu diktatörce bir anlayış ile ben yaparım olur diyerek Kamu Görevlileri Yasasının amir hükmünü uygulamayarak teknik kurul yapmadan tüzüğü değiştirmiştir.

Bu sebeple Dışişleri Bakanlığı teknik kurulunda yer alan yetkili sendikamız KTAMS, yasaya aykırı olarak bu tüzüğün yürürlüğe girmesini hukuki sakatlık olarak değerlendirmekte, Sn. Tahsin Ertuğruloğlu’nun yasaları çiğneyerek faşizan bir anlayış ile sendikaları tüzükten çıkarmasını  kabul etmemekte ve her türlü yasal mücadleyi başlatma kararı almıştır.

Diğer taraftan Sn. Tahsin Ertuğruloğlu Dışişleri Bakanı olurkenden bir daire personelini sırf  kendi siyasal düşüncesinde olmaması nedeniyle yasalara aykırı bir şekilde hiçbir gerekçe göstermeksizin başka bir daireye nakletmek istemiş sendikamızın konuya müdahil olması sonucu yasal nakil işlemleri başlatılmıştır. Ancak bu süre içerisinde nakil işlemi tamamlanıncaya kadar Dışişleri Dairesi’ndeki görevine devam etmek isteyen personele Nazi Faşizmini aratmayan bir zihniyet ile kurum yöneticileri tarafından “ Bakanın kesin talimatıdır kesinlikle bu bakanlığa girmeyeceksin, nakil işlemlerin tamamlanıncaya kadar biz sana idari izin veriyoruz” diyerek yasalara aykırı olarak daire personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmesi engellenmektedir.

Kamuda verimliliğin tartışıldığı bir ortamda çalışmak isteyen bir personelin sırf kendi siyasal görüşünden olmaması nedeniyle yasalara aykırı bir şekilde çalıştırılmaması kabul edilebilir olmayıp, sendikamızın bu konuda her türlü yasal hakkını kullanacağını kamuoyu ile paylaşırız.

Başa dön tuşu