Bilim ve Teknoloji

HTC’den kumandalı telefon


 

HTC, ami­ral ge­mi­si One ile el­de et­ti­ği ba­şa­rı­la­rın ar­dın­dan ye­ni adı­mı­nı tab­let te­le­fon me­le­zi phab­let ala­nın­da One Max ile at­tı. Ci­haz, bü­yük­lü­ğü ara­dan çı­kar­mak için kü­çük bir ku­man­da ile bir­lik­te su­nu­lu­yor. 143 gram olan One’a kı­yas­la ağır­lı­ğı 217 gram olan ve 164.5×82.5×10.29 mi­li­met­re öl­çü­le­rin­de­ki me­lez ci­haz, ku­man­da ile ta­ma­men yö­ne­ti­le­bi­li­yor.

Parmak izi taraması da var

Cihaz ayrıca iPhone 5S’in ardından parmak izi taraması bulunan ikinci cihaz olarak da öne çıkıyor. Tarayıcı, üç farklı parmak izini kaydedebiliyor. Herhangi üç parmağınızı, telefonu üç farklı kısa yolla açmak için kullanabiliyorsunuz.

Ses alanında lider oldu

Ci­haz, 5.9 inç, 1920×1080 çö­zü­nür­lük­te ek­ra­na sa­hip. Ay­dın­lık ve ışı­ma mik­ta­rı­nı be­lir­le­yen lux de­re­ce­si 451 olan te­le­fon, son de­re­ce can­lı renk­ler ve par­lak bir gö­rün­tü su­nu­yor. Ol­duk­ça yük­sek ses çı­kı­şı olan One Max, Be­ats ku­lak­lık­la­rıy­la en et­ki­li te­le­fon ola­rak dik­kat çe­ki­yor.

Bekleme süresi 393 saat

3300 mAh gücünde bataryaya sahip olan One Max’ın normal kullanımda konuşma süresi 28 saat, bekleme süresi ise 393 saat.

Sarsılma önleyici sistem

1080p video kayıt özelliği bulunan One Max, gece modu, HDR (yüksek dinamik aralık) ve anti-shake (sarsılmaları önleyici) modlara sahip.


Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı