Köşe Yazarları

HP ve CTP, TDP; Bu şans tekrar gelmez!Dörtlü koalisyon hükümetinde iki tane sol ideolojiye sahip siyasi parti mevcut (CTP, TDP), bir de ‘değerler’ üzerinden siyaset ilkesiyle hareket eden siyasi parti (HP)  yer almaktadır. İlk defa halkın tarafında yer alan üç siyasi parti hükümette. Halk bu nedenle birşeylerin kendi lehlerine düzelmesi için girişimler yapılmasını beklemekte.

Eğitim adına bizler de beklentideyiz. 44 yıldır buraların eğitimi ne yazık ki ‘sistemsiz’. ‘Eğitim topluma uyum sağlamak içindir’ diyen düşünürler mevcut. Bunun anlamı her toplum kendi eğitim sistemini kendisi kurgular ve yeni neslin de toplumsal norm ve değerlere uyması için onlara istendik davranışlar kazandırılır.

Meslek de söz konusu değerler arasındadır; bu nedenle her toplumun meslek dalları birbirinden farklıdır. Toplum ne üreteceğine karar verip mesleklerini belirler, devlet planlaması yapılır  ve hangi alanda ne kadar insangücü  ihtiyacı olduğuna karar verilir. Buna bağlı olarak da meslek liselerinden başlanarak, ülkenin ihtiyacı olan mesleklerde ‘teknik eleman’lar yetiştirilir. Sonrasında ise üniversitelerde söz konusu meslek alanlarının ihtiyacı olacak ‘uzmanlık’ alanlarında kontenjanlar belirlenir. Böylece ülke ekonomik olarak üretime geçer.

Gelişmiş ülkelerde sistem bu şekilde işler ancak buralardaki sistemsiz KKTC eğitiminde durum çok farklı. En başarılı öğrencilerin yurt dışına beyin göçü olarak ‘göç etmeleri’ için sistemsiz KKTC eğitimi oluşturuldu. En başarılı öğrenciler yurt dışında üniversite okumaya giderler ve birçoğu da geri dönmez böylece toplumda parçalanmış aileler yaratılmış olur.

Bu sosyal problemin yanında bir de eğitimde fırsat eşitsizliği yaratan ‘kolejler’ var. Kolejlere girişte ne ölçtüğü bilinmeyen ama ezbere odaklanmış ‘çoktan seçme kabiliyeti’ni seçen sınav ile bazı öğrenciler seçilir, diğerleri kapı dışarı; ne halleri varsa görsünler. Sınavın çocuklar üzerinde yarattığı travmalar herkes tarafından bilinmektedir. Kolejler ayrıca zengin ailelerin çocuklarına avantaj sağlamak için düzenlenmiştir. Biraz orta tabakanın üzerinde olan ailelerin çocukları da kolejlere girebiliyor fakat ortanın altı ve alt tabaka ailelerinin çocukları için kolej hayal. Haliyle iyi meslekler de hayal.

İki sol parti ve değerler üzerinden siyasete soyunan HP’nin halkın yanında olduğunu ispatlaması lazım. Birincisi ülkenin ekonomik üretiminin ne olacağını belirleyip buna paralel olarak, sistemsiz KKTC eğitimini ‘sistemli’ hale dönüştürmeleri gerekmektedir.

İkinci ve en önemlisi,  zengin ailelerin çocukları için ayrıcalıklı bir sınıf yaratan ‘kolej’ olgusunu ele almaktır. Tüm çocuklar için kolejin kapıları sonuna kadar açılmalıdır. Orta ve alt tabaka ailelerin çocuklarının da kolej eğitimine erişebilmesi için önlem alınmalıdır.

Koleje girişin o yaştaki çocukların gelişim özelikleri nedeniyle, ilkokul sonda olması herkes tarafından yanlış olduğu bilinmektedir.  Ayrıca aileleri para olarak gören ve sömüren dershane ve özel ders kıskacı da büyük bir problem. Bu nedenlerle kolej giriş sınavının ortadan kaldırılması için girişimler yapılmalıdır.

Kolejin kapıları her isteyen öğrenciye ilkokul sonrası açılmalıdır. Ortaokul sonda aile, çocuk, okul yöneticileri, öğretmenler, psikolojik danışman ve rehber uzmanlar ile birlikte oturulup, çocuğun geleceği için karar üretilmeli. Aile çocuğunu yurt dışındaki üniversitelerde okutabilecek maddi olanaklara sahip olup olmadığına karar verecek. Sonrasında çocukla birlikte öğretmenleri, ailesi,  okul yöneticileri, psikolojik danışman ve rehber uzmanlarla birlikte, lise kolej programında başarılı olup olamayacağına karar üretilmeli. Sonrasında elde edilecek verilere göre de çocukla birlikte devam edeceği lise programına karar verilmelidir.

Halkın umudu bu kez tüketilmemeli. Eğitimde en önemli problemler; Öğrencilerin buralarda seçecekleri mesleklerin neler olacağı, kolej giriş sınavının çocuklar üzerinde yarattığı travmalar ve kolejin yaratmış olduğu eğitimde fırsat eşitsizliğidir. Bunların çözümü için 44 yılda ilk kez hükümette bir ışık belirdi. Çünkü halkın yanında olan iki sol parti CTP ve TDP ve bir de evrensel ve halk değerleri için yola çıkmış HP var. Bu şanş 44 yıl sonra  yeniden gelir mi asla bilinmez.


Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı