Kıbrıs

Girne İnisiyatifi Basın Açıklaması


Bugün Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı tarafından imzalı bir dilekçeyle 29 Mayıs 2018 tarihinde, Karaoğlanoğlu/Ayorgi’de yeni bir otel inşaatı ile ilgili halkın katılımı toplantısının ertelenmesi talebimiz reddedildiğini kamuoyu ile paylaşmayı bir görev biliriz.

Aynı tarihte yaptığımız basın açıklamasında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu’nda bahsi geçen bazı eklerin usulüne uygun olarak Çevre Koruma Dairesi’nin internet sitesine yüklenmiş olmadığından; katılımcıların, ki buna bölge Muhtar’ı da dahildi, böylesi bir toplantıdan, toplantı sabahı haberdar olduklarından; Girne Belediyesi’nin toplantı ile ilgili haberdar edilmediğinden dolayı toplantıya katılamadığından; ve toplantıda sorulan sorularına doyurucu hiçbir cevap verilmemiş olmasından ötürü bölge sakinleri ve Girne İnisiyatifi temsilcilerinden oluşan toplantı katılımcılarının toplantının tekrarlanması gerektiğinin altını çizerek terk ettiğimizi dile getirmiştik. Erteleme talebimiz, toplantının amacına ulaşabilmesi açısından, ilgili eklerin internet sitesine yüklenmesine fırsat sağlanması ve katılımcıların sorularına bütünlüklü ve birebir sorumlu kurumlar tarafından yanıtlar alabilmelerini mümkün kılmak için Çevre Koruma Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, Girne ve Lapta Belediyeleri ve Girne Kaymakamlığı’ndan yetkililerin de katılımının sağlanmasına dayandırılmıştı.

ÇED Tüzüğü’nün 22. Maddesi gereği düzenlenen halkın katılımı toplantılarının amacı, tüzükte de belirtildiği gibi projeden etkilenebilecek bölge halkının proje ve bununla ilgili rapor üzerinde yorum yapabilmesi ve projenin etkileri hakkındaki görüşlerini bildirmesini sağlamaktır. Oysaki 29 Mayıs tarihinde yapılan toplantıda bunların gerçekleşmesi için gerekli olanaklar sağlanmadığından tüzükteki amaca ulaşılamamıştır. Kamu arazisinin alelacele özele peşkeşini yapanların halkı ne yaptıkları ve yapacaklarına dair bilgilendirmekten korkmaları, halkın görüşlerini duymaya bile tahammül edememeleri, içerisinde bulundukları durum itibarıyla anlaşılabilir. Ancak, içerisinde bulundukları ve bizleri, bölgemizi, arazide bulunan tarihi mirasımızı sürüklemeye çalıştıkları durum ne yasalara ne de vicdanlarımıza sığmaktadır. Girne İnisiyatifi olarak bu kabul edilemez durumun takipçisi olacağımızı ve Karaoğlanoğlu / Ayorgi sakinlerinin mücadelesine sonuna kadar destek vereceğimizi kamu oyununun ve ilgililerin bilgisine getiririz.Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı