Köşe YazarlarıSürmanşet

Fakir çocuklar 21. Yüzyıla hazır mı?Ekonomik kriz döneminde Harvard Üniversitesi, Ekonomi bölümüne eleştiriler yöneltilmişti. Nedeni de gelecek olan ekonomik krizi önceden görememesiydi, bilimsel anlamda yordayamamasıydı.

Dünyanın değişimine neden olacak olan değişkenleri literatür küreselleşme, çok kütürülülük, dünyadaki siyasi gelişmeler, ekonomik üretim biçimindeki değişimler, uydu teknolojisi, kitle iletişim araçlarındaki değişimler, teknolojik gelişmeler olarak vermekteydi; ancak koronavirüs gibi bir ‘pandemi’yi değişkenler arasına alan olmadı. Literatürde bunu değişkenler arasına alan olmamıştı.

Dünya için 2020 yılı pandemi nedeniyle bir milat oldu. Bundan sonrası çok farklı olacak. 21. Yüzyıl için değişik senaryolar yazılmıştı. Eğitim bilimi bağlamında ‘21. Yüzyıl Becerileri’nden bahsedilmekteydi. Değişik kurumlar 21 yüzyıl becerilerini kendilerine göre belirlediler. Pek çok ülke eğitim sistemini 21. Yüzyıl Becerileri’ni tüm düzeylerdeki öğrencilerin, gelişim özeliklerine göre kazandırmaya çoktan başlamıştı.

Bu ülkeler yeni dünya düzenine alışmakta ve uyum sağlamakta zorlanmayacaklar; çünkü tüm düzeylerdeki öğrenciler, yeni dünya yaşamının gerektireceği becerilere hazır. Ayrıca bu ülkeler de hazır. Gerekli donanımlar topluma sunulmuştur.

  1. yüzyıl teknoloji kullanımında üst düzey becerilere sahip bireyler istiyor. Bu niteliklere sahip olmayan bireylerin yaşamlarını başarılı bir şekilde sürdürmeleri imkansız olacak. Pandemi zaten bunu açıkça göstermiştir.

Bilgisayar okuryazarı olmayan tökezlemeye başladı bile. Bilgisayar üzerinden ‘online’ dersler başladı. Buralarda da üniversiteler 2019-2020 bahar dönemini bu şekilde yapmak zorunda. Buralarda bile bazı öğretim elemanlarının zorlandığı görülmekte.

İlkokul, ortaokul ve lise dönemlerinde televizyon aracılığı ile eğitimler başladı. Devamında online dersler de başlayacak. Peki evinde bilgisayarı, akıllı telefonu olmayan öğrenciler ne yapacak? Ailesi asgari ücretle geçinen, özel sektörde çalışıp belki de işinden durdurulmuş ebeveynlerin çocukları ne yapacak?

KKTC 21. Yüzyıla ‘pandemi’ öncesi hazır değildi. Özellikle alt tabaka ailelerin çocukları için 21. Yüzyıl becerileri şöyle dursun, akıllı telefon veya bilgisayarları yoktu. Dijital çevre ile tanışmayan yüzlerce çocuk var. Surlar içinde bakkaldan veresiye defterleri satın alınan ailelerin çocukları ve daha pek çok ailenin çocukları akıllı telefon ve bilgisayarlardan yoksun. Bakanlığın web sitesindeki dersleri bu çocuklar nasıl takip edecekler?

KKTC Milli Eğitim ve Kültür bakanlığı kısa zamanda büyük başarı göstererek derslerin sunularını web sitesinde öğrencilere sunmuş durumda; emeği geçenleri kutlarız.

  1. yüzyıl becerileri arasında 3 tanesi çok önemli olacak (McKinsey Global Enstitü Raporu)*. Üst Düzey bilişsel, Sosyal Duygusal ve Teknolojik beceriler. Tekonolojik beceriler bilgisayar teknolojilerinden, veri analizi, mühendislik ve araştırma becerilerine kadar her şeyi kapsıyor.

Teknolojik beceri bağlamında öğrenciler için en önce öğretilmesi gereken bilgisayar okuryazarlığıdır. Bilgisayarı açma-kapama, internetten bilgi alma, almış olduğu bilgileri analiz edip bilgi üretip tekrar internete sunmak, bilim insanı gibi önemli bilgileri önemsiz olandan ayırma, aralarındaki ilişkileri bulma, analiz edip yorumlama becerileri, öğrencilerin gelişim dönemi dikkate alınarak basitten komplekse doğru öğretilmelidir.

Ancak tüm bu beceriler için birinci koşul bilgisayara sahip olmaktır. Evinde bilgisayarı olmayan çocuklar söz konusu becerileri nasıl edinecek? Eğitimde fırsat eşitsizliği yine hortlayacak!

Buralarda fakir çocuklar için sosyal bir devlet kurulamamış. Bir zamanlar Türkiye’de ‘Fatih Projesi’ vardı. Her çocuğa tablet dağıtılmıştı. Aynı uygulama buralarda da çoktan yapılmalıydı. Her çocuğa sosyal devlet bir tablet vermeliydi. Sonrasında da çocuklara önce bilgisayar dili öğretilmeliydi. Bilgisayarı olmayan çocukların 21. Yüzyıl becerilerini edinmesi mümkün değildir. Eğitimde eğer fırsat eşitliği varsa -ki buralarda Milli Eğitim’in 18 ilkesinden bir tanesidir- devlet önce özellikle fakir çocukların bilgisayarı olması için çaba sarfetmeliydi. Bu olmadı şimdi ise online eğitime geçildi, kimler için?

*http://www.endüstri40.com/2030-yilinda-calisanlar-için-3-onemli-beceri


Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı