SağlıkSürmanşet

Asemptomatik vaka ne demek?
Corona Virüs salgını ile birlikte uzmanların görüşlerinde yer verdiği Asemptomatik vaka, gündemde sürekli tartışılan ve araştırılan bir konu olarak dikkat çekiyor.

Covid-19 hastalığını bir şekilde taşıyan ve hiç bir belirti göstermeyen bireyler için kullanılan Asemptomatik hastalık Corona Virüsü salgınında da kritik bir rol oynuyor. Peki Asemptomatik vaka ne demek?

Tıpta, bir hasta hastalık mikrobunun taşıyıcısıysa ya da hastalıkla ilgili belirtiler göstermiyorsa, hastalık asemptomatik hastalık olarak kabul edilir. Asemptomatik enfeksiyonlara, subklinik enfeksiyonlar da denir. Asemptomatik hastalıklarda belirtiler sonradan ortaya çıkabilir ve hastanın durumu kötüleşebilir ancak hastalık iyi huylu olabilir ve hiç belirti çıkmadığı da olur. Hastanın genetik yapısı da bu durumu etkiler. Asemptomatik enfeksiyonlara örnek: Sitomegalovirüs (CMV) bir herpesvirüs uyesidir. “Tüm yenidoğanların % 1’inin CMV ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir, ancak enfeksiyonların büyük çoğunluğu asemptomatiktir.”

Asemptomatik vaka hastalık seyri

Asemptomatik olgularda hasta medikal testlere tabi tutulmazsa hastalık ortaya çıkmaz (X-ray ve diğer tetkikler). Bazı kanserli hastalar uzun bir süre asemptomatik kalabilirler, böyle hastalarda ihtiyati önlemler alınmalıdır. Bazı kişilerin genetik yapıları belirtilerin başlamasını geciktirebilir hatta engelleyebilir.

Asemptomatik vaka ne demek?

Şu andaki mevcut verilere dayanarak ana bulaşma etmeni semptomatik vakalardır. DSÖ, enfekte olmuş kişilerin semptom geliştirmeden önce 2019-nCoV bulaştırmasının mümkün olduğunun farkındadır.

Enfeksiyonun klinik öncesi evresinin ve bu birkaç semptom öncesi bulaşma durumunun nasıl olabildiğini daha iyi anlamak için ayrıntılı maruziyet öyküleri alınmaktadır.

Asemptomatik enfeksiyon nadir olabilir ve asemptomatik bir kişiden bulaşma, Orta Doğu Solunum Yolu Sendromu koronavirüsünde gördüğümüz gibi diğer koronavirüslerde de geçerlidir. Bu nedenle, asemptomatik vakalardan bulaşma, muhtemelen bulaşmanın önemli bir nedeni değildir. Semptomatik kişiler virüsü öksürme ve hapşırma yoluyla daha kolay yayarlar.

Çin’de, salgının başlamasından bu yana tüm vakaların % 60,5’i Hubei Eyaletinden bildirilmiştir. Çin dışında insandan insana bulaşma ile ilgili ek vakalar bildirilmiştir.

 Başa dön tuşu