Köşe Yazarları

13. Rum ve küçük Türkler


 

Bir yazımızda söz etmiştik.
İngilizlerin oluşturduğu Kavanin Meclisi 3 Türk, 6 İngiliz ve 9 Rum üyeden oluşuyordu.
Türklerin genellikle İngilizlerle birlikte hareket ettikleri söylenir.
Bu durumda, Rumlar Mecliste istediklerini yapamıyorlardı.

1929-30 yılında Amerika’da büyük buhran yaşanmıştı.
Bankalar batmış, ekonomi allak bullak olmuş, bütün dünya bu çöküntünün etkilerini yaşıyordu.

13. Rum…

Kimdi bu?

O buhran içinde İngilizler bir yasa tasarısı hazırlamışlar ve Kavanin Meclisine sunmuşlardı.
Mesele gümrük gelirlerini artırmaktı.
Bu durumda Türkler nasıl oy kullanacaklardı?
Merak konusuydu.

Rumların hepsi birlik olmasına rağmen 3 Türk 6 İngiliz üye karşısında yenilgiye mahkumdular.

Ama 13. Rum vardı…

O yıllarda İngiliz valisi Ronald Stross’tu.
Daha sonra anılarını yazacak ve olup biteni anlatacaktı.

Bu anılarında şöyle der Stross:
“Yasa tasarısına Meclisteki Rum üyelerin tümü de -aralarında bu yasayı hazırlayan komite üyesi olan Rum dahil- karşı çıktılar. Gerekçeleri bu yasanın vergileri artırmış olmasıydı. Oylamaya gidildiğinde tek vücut halinde aleyhte oy verdiler… ve o küçük Türk, o 13. Rum -ki liberallerin 1882 Anayasası sömürgenin ayırıcı oyunu eline vermişti- ırkının geleneksel düşmanlarıyla beraber oy kullanmıştı.”

31 İsyanını tetikleyen nedenler de böylece ortaya çıkıyordu.

O küçük Türk, o 13. Rum diyor…
Kulağa hiç de yabancı değil.
Hele de bugünlerde.
KTFF’nin KOP’la işbirliğini arttırdığı günlerde.

Bir İngiliz’in, üstelik vali olan birinin bu yaklaşımları, iki toplum arasına sokulan nifak tohumlarına küçük bir örnek teşkil etse gerek.

Bu da mı İngiliz’den öğrenilmişti?
Rumcu olmak.
Irkına ters düşmek…

13. Rumların çoğaldığı bir zamanda yaşıyoruz…

Ne diyor Stross?
O küçük Türk.
13. Rum…

Hükümetin büyük ortağı KTFF’ye destek çıkıyor.
Birçok siyasal parti ve sendikalar da…

Küçük Türkler büyüdü.
Rakam da 13 değil artık.
Binlerce 13…

Stross’un yeri ise boş…Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu