Akıl sağlığı ve okul eğitimi

0
7

Eğitim ve onun kurumu olan okul, çok ciddi bir olgudur. Öğrencilerin sabahleyin uyanıp gittikleri ve bir şeyler yaptıkları bir kurum değildir. Çok ciddi sorunlara neden olabilecek bir kurumdur.  Tüm paydaşların bu nedenle dikkat etmesi gerekmektedir.
Öğrencilerin psikolojilerinde sorunlar ortaya çıkarabilecek bir olgudur. Akıl sağlığı da buna dahildir. Her yaştan öğrencide akıl sağlığıyla ilgili problemlere nedenler yaratılabilir, ne yazık ki. Ağır sınavlar, testler, kendine güven sorunu, başarısızlık durumunda utanma, öğrencilerin üzerinde ağır baskılar oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak da akıl sağlığı problemlerinin ortaya çıkma ihtimali belirmekte.
Buralarda okulun öğrencilerin psikolojilerinde ve akıl sağlıkları üzerinde yarattığı problemlerin neler olduğu üzerine bilimsel çalışmalar çok fazla yok. Ancak bu amaçla araştırma yapılacak olsa sonuçlarını merak etmiyor da değiliz.
Gelişmiş ülkelerdeki bilimsel çalışmaları okuyunca insan endişeye kapılıyor. Diğer taraftan buralardaki eğitim ile ilgili yöneticilerin, eğitim bilimi ile ilgili alanlardan olmamasına ise çocuklarımız adına ve onlara yaşatılan problemlere de üzülmemek ve kahretmemek de elde değil.
Maddern’in “Öğrenci Depresyonunda Okul Stresi Suçlu” adlı makalesi işin ciddiyetini ortaya koymakta*. Yayımlanan bir araştırmayı aktardığı makalesinde Maddern, okul stresinin gençlerde depresyon, kendine zarar verme ve intihara teşebbüste en büyük katkıyı yaptığını vurgulamakta.
Birleşik Krallık’ta (BK) yapılan YouGov adlı araştırmaya 2000’den fazla genç katıldı. Katılımcı gençlerin 3’te 1’i (%32) 16 yaşında hayatına son vermeye çalıştığını veya düşündüğünü belirtmiş. Araştırmayı yapan Birleşik Krallık merkezli yeni hayır kuruluşu olan MindFull, katılımcıların %29’unun bilerek kendi kendilerine zarar verdiklerini söylediklerini aktardı. Katılımcıların %59’u, gençlerin depresyonun ana nedeni olarak okul stresini gördüklerini ve ayrıca gelecek korkusu ile düşük öz-güvenleri olduğunu da belirttiler.
Maddern, devlet istatistiklerinin BK’da 5-16 yaşlar arasında her 10 çocuktan birinde klinik olarak akıl sağlığı problemi olduğunu gösterdiğini vurgulamakta. Hayat boyu akıl sağlığı problemi olan kişilerin yarısının, ilk septomları 14 yaşına kadar yaşadıklarını da belirtmekte.
Başka gelişmiş ülkelerde de depresyon temel ilgi odağı olarak ortaya konmuştur. Araştırmalar ABD’de öğrencilerin % 20’sinin her yıl akıl sağlığı sorunu yaşadığını göstermekte. 1994-2011 yılları arasında yapılan izlemelerde, bu durumun yaygınlığının arttığını göstermektedir. Avustralya İstatistik Bürosu tarafından derlenen veriler göre ise 2007 yılında, 16-24 yaş arası her 4 gençten birinde akıl sağlığı sorunu olduğu ortaya kondu. En yaygın olarak da gençlerin % 15’ini etkileyen  “anksiyete bozukluğu”ydu*.
BK’daki araştırmada katılımcı gençler, okul yıllarında akıl sağlığını tartışmayı zor bir durum olarak gördüklerini ve neden olarak da utanç ve reddedilme korkusu duyduklarını veya bir yük olarak gördüklerini belirttiler. Ayrıca onda birden fazla katılımcı (%12) 16 yaştan önce neredeyse her gün bir başarısızlık yaşadıklarını hissettiklerini söyledi. Akıl sağlığı problemi yaşayan katılımcıların % 24’ü de bunun her gün okul ve iş yaşantılarını etkilediğini ve %61’inin de depresyon hissettiklerinde dersleri astıklarını belirttiler. MindFul direktörü Francis Burrows, gençlerin stres ve anksiyete hissetmelerine neden olanın, sınav ve başarılı olma baskısı olduğunu vurguladı.
Sonuç olarak akıl sağlığı probleminin uğraşılması ve üzerinde durulması gereken bir okul sorunu olduğu ortaya çıkmakta. BK hükümeti 22 milyon sterlinlik bir bütçeyi çocukların psikolojik tedavileri için ayırmış ancak yerel yönetimlerin 3’te 2’si 2010 yılından itibaren bütçelerinde bu uygulamayı azaltmış.
Peki buralarda durum ne? Bu konuda eğitimi yönetenler ne gibi veriler toplamış? Aldıkları önlemler neler? Bu soruların yanıtı gerçekten ciddi. Çocuklarımız geleceğimiz ise onlara hiçbir problem özellikle de akıl sağlığı problemleri yaşatmayacak bir okul sistemi kurgulamak gerek. 28 Temmuzu bir de bu açıdan değerlendirmek yerinde olur sanırım.
*https://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6342512