EkonomiManşet

Yüzde 61’imiz hayatından memnun


Avrupa Birliği’nin 2017 Sonbahar dönemi Eurobarometer sonuçları açıklandı. Kıbrıslı Türkler hayatından Avrupa Birliği ortalamasına göre daha az memnun

SADECE YÜZDE 61: Kıbrıslı Türklerin yüzde 61’i ‘hayatından memnun.’ AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu oranın Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 83. Raporda, Kıbrıs Türk toplumunun en önemli sorunları olarak fiyatlar, enflasyon ve yaşam maliyeti ortaya çıkıyor

KIBRIS SORUNU ÇOK GERİLERDE: Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmelerin bir süreliğine kesildiği ve Kıbrıs Türk toplumunu yakından ilgilendiren diğer iç siyasi konuların yoğun konuşulduğu bir dönemde Kıbrıs konusu beşinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıllara göre Kıbrıs konusu düşüşte

EKONOMİK VE SOSYAL KONULAR ÖNDE: Araştırmaya göre yerel ekonomik ve sosyal konular toplumun gündeminde daha üst sıralarda kendisine yer bulurken bu çalışmada, Kıbrıs Türk toplumunun gündemindeki en önemli konuların ekonomik eksendeki başlıklar olduğu görüldü

 

Bertuğ TOPAL

Avrupa Birliği’nin 2017 Sonbahar dönemi Eurobarometer sonuçlarına göre Kıbrıslı Türklerin yüzde 61’i ‘hayatından memnun.’

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu oranın yüzde 83 ortalama olan Avrupa Birliği genelinden 22 puan düşük olduğunun altı çizildi.

Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği hakkında yüzde 53’lük bir pozitifi imaja sahip olduğunun açıklandığı raporda, Kıbrıslı Türk toplumunun en önemli sorunlar olarak fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti (%32),

ekonomik durum (%28) ve işsizlik (%25) ile ilgili konuların görüldüğü kaydedildi.

500 kişiyle yapıldı

05-14 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan Standart Eurobarometer 88 Araştırması 28 Avrupa Birliği üyesi ülke ile 5 aday ülke (Türkiye, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve Kıbrıs Türk Toplumu’nu kapsıyor.

Araştırma 15 yaş ve üzeri Kıbrıs Türk Toplumu vatandaşlarını temsil edecek biçimde seçilmiş 500 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Kıbrıs sorunu çok gerilerde

Araştırmanın gerçekleştirildiği dönemde makro ve mikro düzeydeki gelişmelerin katılımcıların tutumlarına etkide bulunduğu düşünüldüğü ve Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmelerin bir süreliğine kesildiği ve Kıbrıs Türk Toplumunu yakından ilgilendiren diğer iç siyasi konuların yoğun konuşulduğu bir dönemde toplumun gündemindeki konular arasından Kıbrıs sorunu ve buna bağlı görüşmeler gündemin oldukça gerisine düştüğü kaydedildi.

Ekonomik ve sosyal konular önde

Araştırmaya göre yerel ekonomik ve sosyal konular toplumun gündeminde daha üst sıralarda kendisine yer bulurken bu çalışmada, Kıbrıs Türk Toplumunun gündemindeki en önemli konuların ekonomik eksendeki başlıklar olduğu görüldü.

Öncelikli gündem alım gücünün düşmesi

Kıbrıslı Türkler için öncelikli gündem alım gücünün düşmesi ve fiyatların artması olurken özellikle dövizdeki artışın gerek iş yaşamı, gerekse hane halkı alım gücünü olumsuz olarak etkilediği ifade edildi. Bunun yanı sıra araştırmada ekonomik durum, suç düzeyinin artması ve işsizlik öne çıkan toplumsal sorunlar olarak ön plana çıktığı, Kıbrıs sorunundaki görüşmelerin olumsuz olarak kesintiye uğramasına paralel olarak ortaya çıkan olumsuz tablonun, önceki çalışmaya göre yüzde 3 artış göstermesine sebebiyet verdiği kaydedildi.

Beşinci sırada kaldı

Diğer içi siyasi tartışmaların ekonomik konular etrafında sürmesi ve Kıbrıs konusunun gündeme getirilmemesine paralel şekilde toplumsal sorunlar arasında kendisine beşinci sırada yüzde 20 ile yer buldu.

Avrupa Birliği Mali Yardım Programı’nın finansmanı ile Kıbrıs Türk Toplumu’nda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının bu dönemde de devam ettiği ifade edilen araştırma raporunda özellikle bu dönemde sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerle yürütülen projeler ilgili kesimlerin Avrupa Birliği projelerinin görünürlüğünün ve farkındalığının artmasına neden olduğu görüldü. Bu teknik ve mali yardımların Avrupa Birliği’nin toplum gözünde olumlu imajının istikrar kazanmasına katkı koyduğunun düşünüldüğü de kaydedildi.

Artışa rağmen ortalamaya göre düşük

Rapor içerisinde bulunana yönetici görüşüne bakıldığında da Kıbrıs Türk toplumunda ‘hayattan memnuniyet’ oranının 2016 yılında yüzde 57 iken yüzde 4 oranında artmasına rağmen Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslamalardaki sıralamada Kıbrıs Türk toplumunun yeri geçmiş yıllara göre de neredeyse değişmedi. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler yüzde 83 olan Avrupa Birliği ortalamasının 22 puan gerisinde yer kaldı.

“Mutsuzluğun nedeni ekonomik”

Kıbrıs Türk Toplumu ülkedeki sorunlarının ise şöyle sıraladı: Fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti (yüzde 32), ekonomik durum (yüzde 28) ve işsizlik (yüzde 25) Kişisel sorunlarda da benzer konular ön plana çıkıyor.

Araştırmanın yapıldığı bu dönem içerisinde Kıbrıs sorunu toplumdaki en önemli konu olarak ancak beşinci sırada yer almasına rağmen yüzde 17 oranından yüzde 20 oranına yükseldi.

Özellikle 06-11 Kasım 2016 tarihleri arasında İsviçre‘nin Mont Pelerin kasabasında gerçekleşen müzakerelerin olduğu bir döneme denk gelen 2016 yılındaki Standart Eurobarometer

Araştırması Kıbrıs sorunu ekonomik sorunlardan sonra önemli bir toplumsal sorun olarak gösteriliyordu.

Bilinirlik de AB ortalamasının altında

Araştırma sonuçları Kıbrıslı Türklerin haberdarlık ve bilinirlik oranlarına bakıldığında ise Avrupa Parlamentosu yüzde 69 ve Avrupa Komisyonu yüzde 67 oranında biliniyor. AB ortalamasından daha düşük kalan bu oran Avrupa Birliği bayrağı konusundaki bilinirlik kurumlara göre daha yüksek oranda

AB’ye karşı bakış açısı olumlu

Avrupa Birliği hakkındaki genel imaja bakıldığında yüzde 53 oranında olumlu ve pozitif bir algı

yaygın olduğu görülüyor. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında olumlu imaj algısı ise yüzde 40.

Avrupa Birliği’nin en olumlu sonucu sorulduğunda ifadeler arasında tek cevap şeklinde birinci

sırayı alan yüzde 20 oranı ile ‘AB Üye Devletleri arasında barış’ ifadesi olduğu kaydedildi. Aynı ifade Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında da yüzde 34 oranında öncelikli olumlu sonuç olarak gösteriliyor. ‘Avrupa Birliği sizin için şahsen ne anlama geliyor’ diye çoklu cevap şeklinde sorulduğunda ise, ‘Avrupa Birliği’nde herhangi bir yerde seyahat, öğrenim ve çalışma özgürlüğü’ ifadesi Kıbrıs Türk toplumunda yüzde 52 oranı ile ilk sırada yerini alıyor.

İkinci en olumlu sonuç olarak yaklaşık yüzde 30 oranında hem Kıbrıs Türk Toplumu hem de AB 28 ülkelerinde ‘barış’ ifadesi ön plana çıkıyor.

“Memnuniyet ortalamanın altında”

Kıbrıs Türk toplumunun ‘yaşamdan memnuniyet’ oranı 2017 yılında yüzde 61 çıktı. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler, %83 olan Avrupa Birliği ortalamasının 22 puan gerisinde yer aldığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıla göre artış olsa da yine de AB ülkeleri arasında en düşük dördüncü memnuniyet oranı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ‘yaşamdan memnuniyet’ ortalaması yüzde 83 olup geçtiğimiz yıla göre

önemli bir değişim yaşanmadı. Danimarka (%97), Hollanda (%96), İrlanda (%96), Lüksemburg (%96), Malta (%95), İsveç (%94) gibi ülkeler Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında memnuniyet oranı en yüksek olan ülkeler olarak öne çıkıyor.

Kıbrıs Türk Toplumu ise ‘yaşamdan memnuniyet’ konusunda, sıralamada, sadece Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan‘ın üzerinde bulunuyor.Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı