Köşe YazarlarıSürmanşet

Yeni yılı güzel dileyelim de


Umutlar, beklentilere ne cevap verilecek?Pandemi dolayısıyla mi diyelim, üstüne seçim sürecindeki iki kutup haline getirilen halkımızın ruhunda yarattığı travmalar mı diyelim,  2020 yılında yaşanan olumsuzlukları 2021 yılına da taşırmadan halkımıza gerek Yöneticilerin ve çevrelerinin tutumuyla halkımıza da yansıyan ve saygı sınırlarını çok aşan, adeta güdümlü  bölücü parçalayıcı ve çok tehlikeli bir hal alan karşılıklı hakaretler, aşağılama, düşmanların bile birbirine söylemeye çekindikleri kin ve nefret söylemleri ve bir halkın bir milletin fertlerinin birbirlerine böylesi haksız yakıştırmaları, hiçbir dönemde bu kadar derinden rencide edici hale gelmemişti.Her ne halse alâkalı alâkasız, içindeki hırsı döküp sürekli tahrik eden kişiler de özellikle sosyal medyada çoğalmaktadır.. Amaç birbirimizi yiyip tüketmekse bundan Kıbrıs’ta yaşayan Türkler yine kendileri zarar görecektir. Politika çok çirkinleştirilmiştir. Bu  çirkinlikler içinde insanlar birbirini sürekli dövmekte. Ne oldu bize.?

İnanın bu tablo hem bizim nesil insanlarını bunun için mi bir ömür mücadele ettik? kaygısına ve gençlik için de geleceğini başka yerlerde arama kaygısına düşürmektedir.

Güvensizlik, hedefi ümitli görememe toplumda travmatik davranışları  yaratmaktadır.

Burada en büyük rol Yöneticilerdedir.

Hükümeti Yönetenlere büyük görevler düşmektedir. Önce uslûplerine dikkat etmelidirler. Sonra halkın temsilcisi ve orada halka hizmet etmek için olduklarını hiç akıllarından çıkarmayacaklar. Halkın tümünü kucaklayacaklarını unutmayacaklardır.

Halka hizmeti götürmekle yükümlü oldukları görevleri halkın yüzüne yüzüne, vura vura yerine getirmeyeceklerdir. Yasal görevler ne ise ve geleceğe aydınlık bakmaya neden olacak doğru ve tarafsız icraatlar beklenmektedir..

Göreve talip oldularsa görevleri gereği ne ise sorumluluğunu yüklenecek, yapamayacak olanlar istifa edecekler, halkı huzrsuz edecek davranışlardan kaçınacak, zarıncatmayacak, incitmeyecek, halka hizmet götürecekler, bir devlet olduğumuzu övünerek söylüyorsak o devletin gereklerini ve görevlerini ciddiyetle, adaletle, hukuk temelinde yerine getirecekler, halka ağlayıp sızlamayacaklardır.

Her şeyi her olumsuzluğu her beceriksizliği halka yansıtmadan çözmek ve halkı huzursuz etmeyerek, planlayıp programlayıp icraatların ve hizmetlerin yapma aşamasında halka duyurmaları temenni edilmektedir. Halk cek cak’a artık itibar etmemektedir.

Bir maaş ödemesi, sanki ilk defa yapılıyormuş, lütufmuş gibi her ay bıkkınlık verecek tarzda propagandası yapılmaktadır. Hangi ülkede bu ay maaşlar ödeniyor diye her Allahın günü açıklayan Bakanlar veya Hükümet var?  Ayrıca ödendikten sonra da devam eden, sıra ile hepsinin de ‘ödendi, ödendi’ diye beyanat yarışına hangi ülkede girilir.?

Başka icraat olmayınca herhalde devletin yapacağı her sıradan bir işe herkes sahip çıkmaya çalışıyor.! Bir halkın gururu ile oynandığının farkındalar mı yoksa özellikle mi yapılıyor? anlamak mümkün değil.

Diğer rutin yasal mükellefiyetler ve hizmetler de öyle. Lûtuf gibi.. Gerek çalışma hayatında gerekse denetimlerde, gerekse tamiratlarda bile. Şimdi yine yapılacak diye sayılan çokca beyanatlar var. Göreceğiz bakalım kaçı yapılacak.   Yani Allah aşkına sessiz çalışın, yapılma aşamasında halka hangi hizmetlerin yapılacağını tarihleriyle verin ve başlayın.

Yapılacak çok işler var. Sağlık, halkın aşılanmasının süratle yerine getirilmesi için seferber olunması gereken birincil görevdir şimdi. Bir an önce bunu sağlayın Türkiye’den ve AB’den nüfusa yeterli aşılara başlayın. Güney’de yanı başımızda evvelsi günden başladı bile.

Diğer taraftan kaçak gelirlerin, kayıtdışılıkların tespit, iş ve hesap kapsamına alınması için gereğinin yapılması için irade ortaya konarak etkin denetim kapsamına başlanması devletin ihtiyaçlarına cevap verebilecektir.

Her alanda, küçük esnafın desteklenmesi, işsizliğin azaltılması, teşviklerin günün koşullarına göre düzenlenmesi, teşvik edilecek reel sektör ve küçük esnafa düşük faiz ve istihdam destekleme önlemleri, piyasa-fiyat-kalite kontolleri, kazanandan vergi, vergi mükellefinin kendi rızası ile kendi beyanı olan vergilerin Vergi Dairesince henüz alınamayan 400 milyon TL vergilerin alınması ve mükellefiyetlerin yerine getirilmesi, canlandırılacak esnaf ve işyerlerinin istihdam yapabilecek duruma getirilmesi, durumu iyi olan işletmelerin işçilerinin haklarının korunması konularında düzenleyici önlemler, bu dönemde yapılması gerekli en acil önlemlerdir.

Bu konular Yasa da istemez, sadece idari irade ile yapılabilecek yasal işlerdir.

Bunların dışında yatırımların hızlandırılması, yollar delik, deşik. Çevre düzeni, kirlilik. Ülkemizin kamu yolları, kaldırımlar, çevre temizliği ve düzeni bakımından ihmallerle üçüncü ülkelerden farksız. Diğer taraftan yükselen gökdelenler ve lüks eğlence mekânları. Uzak doğunun gelir uçurumu olan bazı ülkelerinin durumuna düşme yolunda gidiyoruz. Bu düzeni sağlayacak olan Yönetimlerdir.

KKTC halkı genel olarak orta direği güçlü orta boy işletmeler ve orta ticari kuruluşlarıyla homojen gelir yapısına sahip sağlam ve adaletli ekonomik temelleri güçlü bir ülke yapısında iken, son dönemlerde maalesef aşırı bir uçurum oluşmuş kayıt dışı ekonomi idari toleranslarla büyüdükçe, bu kesimin yönlendirdiği Yönetim politikaları ve icraatlarıyla durum ters yüz olmuştur.

Ekonominin ve sektörlerin büyümesi bir ekonomi için sevindirici bir gelişme iken kontrolsüz ve kayıt dışılıkla artması, Devletin düzenleyici rolünü bir kenara koyması, teraziyi hem devlet aleyhine hem adaletsiz bir taraftan balon şişmelere ve diğer taraftan ‘devlet’i muhtaç bir duruma düşürmüştür.

Yeni yılda bu olumsuzlukları körükleyecek değil, halkın sesine kulak vererek bilimsel, ehliyetli, konusunda tecrübeli ve kapasiteli kadrolar kurularak icraatların yapılması temenni edilir. Aksi halde daha sıkıntılı günlere gitmeye aday durumdayız.

Yeni yılda halkımıza ülkemize, Türk milletine, ve tüm dünya halklarına Covit 19’dan kurtulma başta olmak üzere sağlıklı, olumlu ve geleceği aydınlık bir dünya dilerim. Daha güzel günler için halkımıza Sevgi ve saygılarımla 2021 yılını kutlarım.

Başa dön tuşu