KıbrısManşet

“Yaptıklarımız yapacaklarımızın referansıdır”


UBP-HP hükümeti icraattaki 100 gününü ve 2023’ kadar olan hedeflerini, video gösterimi ve basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Başbakan Tatar, “birlik ve beraberliğimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz” mesajı verdi 

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) Koalisyon hükümeti, 100 günlük icraatlarını değerlendirmek amacıyla “Ülkeye Hizmet Yolunda 100 Gün” konulu basın toplantısı düzenledi.

Merit Lefkoşa Hotel’de düzenlenen toplantıda, 22 Mayıs’ta kurulan ve 1 Haziran’da güvenoyu alan hükümetin bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatlar ve bundan sonra hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verildi.

Başbakan Ersin Tatar’ın kısa sunumunun ardından 100 günlük icraatlara ilişkin hazırlanan film gösterildi.

Toplantıda, bütün bakanlar hazır bulundu.

 

Tatar: Biz hizmet için geldik, hizmet için var olacağız

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, yapabildiklerini ve yapmayı planladıklarını anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Çok sayıda çok önemli işler yaptıklarını kaydeden Tatar, birlik ve beraberliği koruyarak, gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek Türkiye ile ilişkiler, gerekse Kıbrıs konusunda çok önemli icraatlar yaptıklarını belirtti.

Başbakan Tatar, Türkiye ile protokolün imzalanmasıyla birtakım projelere kaynak akışı başlama aşamasında olduğunu söyledi.

Hükümetin genel anlamda bir kalkınma seferberliği ve uyum içinde çalıştığını kaydeden Tatar, sektörel bazda da kalkınma hedefli icraatlarına devam ettiklerini belirtti. Tatar, proaktif siyaset açısından gerek Maraş gerekse Doğu Akdeniz konusunda girişimlerinin süreceğini kaydetti.

Tatar, KKTC’nin yapısal sıkıntılarının ve durumun belli olduğunu, bunların ele alınmasında istikrar ve hükümet ortaklarının uyumunun çok önemli olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, “Toplum desteğinin sağlanması için kendi aramızdaki uyum önemlidir. Bu hükümet yola devam ederken birtakım söylemlere takmamak gerekir. 2023 hedefi ile daha üretken bir yapının oluşması bakımından yapacağımız çalışmalar önemlidir” dedi.

“Biz hizmet için geldik, hizmet için var olacağız” diyen Tatar, refahın ve GSMH’nin artması için hükümet olarak yapacakları çalışmaların çok önemli olduğunu belirtti.

 

Film gösterimi

UBP-HP Hükümetinin “Ülkeye Hizmet Yolunda 100 Gün” konulu basın toplantısında gösterilen filimde, hükümetin icraatları ve projeleri anlatıldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Halkın Partisi (HP) Koalisyon Hükümeti’nin gayesinin kurulduğu günden beri istikrarlı ekonomik kalkınma olduğu; özellikle gayri safi milli hasılanın artırılması ve kişi başına düşen milli gelirin yükselmesi olduğu vurgulandı.

Hükümet kurulurken hedeflerinin alt yapının çağdaş atılımlarla süratle tamamlanması, sektörlerin ilerlemesinin sağlanması ve eğitimle sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi olduğuna vurgu yapıldı.

Kıbrıs konusunda da proaktif bir politika izleyen hükümetin iki devletli çözümün gündeme alınmasının sağlanması, denizlerdeki haklarımızın korunması, Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla açılması olduğuna işaret edildi.

Filimde hükümeti yürüttüğü ve sonuçlandırdığı icraatların bir bölümü şu şekilde sıralandı:

 

Başbakanlık:

  • İktisadi ve mali işbirliği antlaşmasının 20 Temmuz 2019 tarihinde Başbakan Ersin Tatar ve TC. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından imzalanması,
  • Tarım, Turizm ve Sanayi alanlarında toplam 45 işletmeye 28 Milyon Türk Lirasını aşan yatırım yapma olanağını sağlayan 13 Milyon Türk Liralık Mali Destek,
  • Olağanüstü asayiş toplantısında alınan kararlar ışığında gerçekleştirilen çalışmalarda ülkede izinsiz ikamet eden önemli sayıda kişi tutuklanarak sınır dışı edilmesi,
  • Trafik kazalarına yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması, Trafikte Alkolün yanı sıra Uyuşturucu Kontrollerinin de yapılmasına olanak sağlayacak gerek teknik gerek yasal çalışmaların ivedilikle tamamlanması, polis teşkilatına personel desteği sağlanması gibi pek çok karar imza atılan zirvede alınan kararların hayata geçirilme çalışmaları,
  • Polis teşkilatının güçlendirilmesi amacı ile 100 polis ve 40 Sivil Hizmet Memuru alınması yönünde bir kararın üretilmesi,
  • Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesi Tüzüğü’nde yapılan bir değişiklikle, teşvikli yatırımlarda ithal edilecek  “mobilya ve aluminyum” ürünlerine gümrük, fon ve KDV getirerek, yerli malı kullanımını teşvik, yerli üretimin desteklenmesi ve yerli üretimin rekabet gücünün artırılması  yönünde adım,
  • “Alo 1191 Bağımlılık Danışmanlık Ve Destek Hattı Merkezi”nin hizmete açılması, 10-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında “Bağımlılıkla Mücadelede Medya Ve İletişimin Rolü Çalıştayı”,
  • Kıbrıs Türk Futbolu’na yapılacak katkının geçen yıla oranla %70 artırarak 8.5 milyona çıkarılması.

 

 

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı:

  • Doğal gaz konusunda Türkiye ile birlikte KKTC’nin sadece kağıt üzerinde değil özellikle sahada dengeyi sağlamasına dönük çalışmaların artırılması ve KKTC’nin verdiği lisans alanlarında fiilen kazı çalışmalarının başlaması
  • Kapalı Maraş’ta adım atma kararı, fiiliyata geçen bir yaklaşım ve proaktif bir diplomasi anlayışı ile konu tüm muhataplara ve paydaşlara anlatılmaya başlanması. Envanter Komisyonunun oluşturulması ve Kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtlarını, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumunu, Vakıf mallarını, alt yapının durumunu, çevre ve risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek çalışmalarına başlaması.

Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’nın ardından da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığının icraatlarına yer verildi. İcraatların tamamına www.havadiskibris.com sitesinden ulaşmak mümkün.

 

300 gün planları

UBP- HP Koalisyon Hükümeti düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki 300 günde hayata geçirmeyi planladığı projeleri de dile getirdi.

Bakanlıklara göre, hayata geçirilmesi planlanan projeler şu şekilde sıralandı:

 

Başbakanlık:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti 2020 – 2022 yılları arasındaki üç yıllık Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü, kapsamlı, orta vadeli hedefleri de gözeterek, sonuçlandırılacak. Yeni Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı hazırlanacaktır. Yatırım teşvikleri ile ilgili yeni bütüncül bir Yatırım Teşvik Sistemi hayata geçirilecektir. Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ile ilgili, yatırımcılara yönelik teknik ve finansal destek programları geliştirilerek, ‘tek durak ofisi’ aktif hale getirilecektir.”

 

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı:

“51 yıllık müzakerelerin çöküşünün ardından gelinen noktada, müzakere edilmiş bir çözüm perspektifi ile barışçıl tutumumuzu muhafaza ederek, bir yandan işbirliğine dayalı farklı/alternatif çözüm modelleri ile diğer yandan AB içinde iki devlet de dahil çok daha gerçekçi ve Kıbrıs’ın mevcut şartlarında gerçekleştirilebilir yeni ve alternatif modellerin açık fikirlilikle tartışılması konusu ileriye taşınacaktır.

Ada etrafındaki hidrokarbonlar konusunda Kıbrıs Rum tarafının provokatif ve haklarımızı yok sayan tek yanlı faaliyetlerine karşılık verilmeye devam edilecek, kazı da dahil olmak üzere haklarımızın muhafazası sağlanacaktır.

Uluslararası toplumun GKRY’ne, tek yolun diplomasi ve işbirliği olduğunu telkin etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda diplomatik girişimlerimiz artarak sürecektir.

Kapalı Maraş: Envanter çalışması en erken zamanda tamamlanacak, bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular temelinde hayata geçirilecek olan politika şekillendirilecek ve adım adım uygulamaya konulmaya başlanacaktır.”

 

İçişleri Bakanlığı:

“Sosyal Konut Projesinin temeli atılacaktır. Hazırlıkları tamamlanmış İmar Planları yürürlüğe girecektir.

İnsan onuruna yaraşır yeni bir cezaevi hizmete açılacaktır. Mekansal Adres kayıt sistemi MAKS Projesi hayata geçecektir. Yeni Vatandaşlık ve Daimi İkamet yasaları yürürlüğe girecektir.”

İçişleri Bakanlığının ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırılık ve Ulaştırma Bakanlığı,Ekonomi ve Enerji Bakanlığı,               Turizm ve Çevre Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı,Sağlık Bakanlığı, ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 300 günlük icraat planları açıklandı. Bu açıklamaların da tam metnine www.havadiskibris.com web sitemizden ulaşabilirsiniz. 300 günlük planların açıklanmasının   ardından ise soru cevap kısmına geçildi.

 

Soru cevap

Başbakan Ersin Tatar,  hükümetin uyum içinde çalıştığını, ortaya konan 300 günlük hedeflerin uzun çalışmanın sonucu ve gerçekçi olduğunu kaydetti.

Bazı hedeflerin geçmişten gelen ve devamlılık arz eden hedefler olduğunu kaydeden Tatar, konuyla ilgili bir soruyu yanıtında kamu reformunun uzun süreden beri gündemde olduğunu,  kendilerinin de bu çalışmayı neticelendirerek ekim ayında Meclise sevk etmeyi planladıklarını kaydetti.

 

Baybars: Yerel yönetimler reformu en önemli projelerimizden biri

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yerel yönetimler reformunun sorulması üzerine, en önemli projelerinden biri olduğunu belirtti. Baybars, yerel yönetimlerin merkezi yönetimden daha bağımsız özerk bir yapıya kavuşturulması, kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve yatırım yapabilecek noktaya getirilmesi açısından Yerel Yönetimler Reformu’nun önemli olduğunu kaydetti.

Baybars, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına tek başına karar vermeyeceklerini 28 belediye ve Belediyeler Birliğinin katılımıyla komite kurulduğunu 15 Eylül’de çalışmaya başlayacak bu komitenin raporunu tamamlamasının ardından raporun değerlendirilerek yasa tasarısına dönüştürüleceğini ifade etti.

Ayşegül Baybars, bir yıl içerisinde yerel yönetimler yasasının hayata geçirilmesinin de hedeflendiğini belirterek, yerel yönetimler reformunun vatandaşın hizmetle buluşması açısından da önem arz ettiğini vurguladı.

 

Tatar: 950 milyon TL kaynak aktarımı beklediyoruz

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin aktaracağı kaynağa ilişkin bir soruyu yanıtında, Ekonomik Mali Protokol’ün imzalanmasının ardından kaynak aktarımıyla birlikte ekonomide bir rahatlama ve hareketliliğin gerçekleşeceğini; yıl sonuna kadar savunma giderleri, alt yapı, yarım kalan yollar ve reformlar için 950 milyon TL kaynak aktarımı beklediklerini söyledi.

 

Kayıt dışı işçi çalıştırılmasını önlemeye dönük soruya verdiği yanıtta, çalışma hayatının düzene girmesi için polis denetimlerine devam edileceğini belirten Tatar, çalışma izni olmayanların ihraç edileceğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da aynı soruyu yanıtında, kayıt dışı çalışan kişilerin gerekli prosedürün tamamlanmasının ardından yurtdışına gönderildiğini söyledi.

Gerekli cezai yaptırımların, kişileri çalıştıran işverenlere de uygulandığını dile getiren Sucuoğlu, yapılacak tüzük değişikliğiyle kayıt dışılığın engelleneceğini kaydetti.

 

Özersay: En büyük risk müzakerelerin 2017 yılında kaldığı yerden ve zeminden başlatılması

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, Kıbrıs konusuyla ilgili son açıklamalarının sorulması üzerine, BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un yürüttüğü diyalog süreci konusunda endişeden ziyade temkinli olduklarını söyledi. Özersay, sürecin farklı aşamalarında farklı uyarılarda bulunduklarını, şimdi de yaptıklarının bu olduğunu belirtti.

Özersay, gördükleri en büyük riskin müzakerelerin 2017 yılında kaldığı yerden ve zeminden başlatılması olduğunu, bunu bir sıkıntı olarak gördüklerini, müzakerelerde artık zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu, yaşanan süreçte federal ortaklık zemininde yürütülen görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığını söyledi.

 

Baybars: Yıl bitmeden tapu otomasyon sistemi hayata geçecek

Baybars, Tapu’da yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için Tapu Otomasyon Sistemi üzerinde çalışıldığını, bu sayede işlemlerin online yapılacağını ve güvence altına alınacağını söyledi.

Yıl bitmeden tapu otomasyon sistemini hayata geçeceğini dile getiren Baybars, emlakçıların kayıt altına alınması yasasının da önümüzdeki hafta tamamlanacağını söyledi.

Tasdik memurluğuyla ilgili yasanın da önümüzdeki günlerde tamamlanacağını kaydeden Baybars, yasadışı bahisle ilgili verilen startın daha da hızlandırılacağını belirtti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, tasdik memuruyla ilgili yasanın hazırlandığını dile getirerek, şans oyunlarıyla ilgili sıkıntıların aşılması çalışmalarının da yapıldığını kaydetti.

 

Tatar: Kıb-Tek ile çalışma yapacağız, EL-SEN’e diyalog çağrısı yapıyorum

Başbakan Ersin Tatar, Kıb-Tek Yönetim kurulu ile çalışmaların devam ettiğini, bu sabah Kıb-Tek ile bir çalışma yapacaklarını söyledi.

Karşılıklı diyalogla kurum içerisindeki yapısal sıkıntıları tartışarak, süreci en iyi şekilde yönetmek istediklerini kaydeden Tatar, “Büyütülecek mesele yok, kurumdaki yapısal sorunlar istişare ile aşılabilir” diyerek EL-SEN’e diyalog çağrısı yaptı.

Kurumun ciddi anlamda yatırımlarının devam ettiğini ve şu anda büyütülecek bir sıkıntının olmadığını dile getiren Tatar, kurumun geleceği için uzlaşarak bir karar verilmesinin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıb-Tek ile ilgili bugün sabah toplantı yapılacağını dile getirerek, hükümet ortakları arasında Kıb-Tek ile ilgili kriz olmadığını, iyi bir diyalog içerisinde olduklarını vurguladı.

Özersay, kuruma yatırım için gerekli değerlendirmenin yapılacağını ve Kıb-Tek’in ayakta kalmasını sağlayacak yatırımların yapılacağını söyledi.

 

Sınır kapılarının durumu, av bölgeleri…

Başbakan Ersin Tatar, av haritalarıyla ilgili bir soruyu yanıtında, av haritalarının narenciyecilerin sıkıntı ve hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlandığını belirtti.

Kendisinin ne avcılara, ne de ava karşı olmadığını söyleyen Tatar, bazı bölgelerin ince ava açılacağı sözü vermediklerini,  tekrar değerlendirmesi yönünde konuşma yapıldığını kaydetti.

 

Poliste yaşanan sıkıntılara ilişkin soruyu yanıtında, sorunların herkesin malumu olduğunu dile getiren Tatar, yeterli sayının olmamasından dolayı kapılarda sıkıntı yaşanmaması için istihdam yapılaması gerektiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Merkezi Av Komisyonu kararının tavsiye niteliğinde olduğunu, Bakanlar Kurulu’nun her bölgenin kendi içindeki hassasiyetleri ve yaban hayatı değerlendirerek av haritası konusunda karar verdiğini belirtti.

Haritada bir değişiklik olmayacağını dile getiren Baybars, yapılan toplantılarda söylenmiş veya yapılmamış bir konu olmadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da sınır kapılarında dönemsel sorunlar yaşandığını dile getirerek, bunun önlemini almak için Bakanlar Kurulunda gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

 

Taçoy: El-Sen’in grev yapması için bir gerekçe yok

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıb-Tek ile ödemeler konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Taçoy, Maliye Bakanlığı ile olan mahsuplaşmadan sonra kurumun gerekli yatırımları yapması için çalışmalar yapıldığını, dolayısıyla El-Sen’in grev yapması için bir gerekçe olmadığını kaydetti.

Taçoy, yapılacak grevin, tahsilatları ve yatırımların yapılmasını olumsuz yönde etkileyeceğini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, yollarla ilgili alt yapı çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, ekonomik fizibilite dahil her türlü çalışmanın yapıldığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş ile ilgili atılan atımların önemli olduğunu dile getirerek, Rum tarafının engelleme girişimleri nedeniyle detay vermek istemediğini söyledi.

Kapalı Maraş Envanter Komisyonu içerinde Evkaf’ın da olduğunu dile getiren Özersay, önümüzdeki hafta Maraş ile ilgili adımları olacağını söyledi.

 
Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı