KıbrısManşet

Varış: Komitenin kararlarının geçerliliği sorgulanmalı


Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, koronavirüs salgının önlenmesi ve korunmasına yönelik kararların alınmasından sorumlu olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarının sorgulanması gerektiğini savundu.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış yapığı yazılı açıklamada, ilgili yasada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, 3 alt komiteden gelen bilgi ve öneriler doğrultusunda, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili plan ve rehberlerini bir yol haritası olarak dikkate alarak eylem planı yapmak amacıyla yetkilendirildiğini, ancak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin altında yer alması gereken Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin henüz oluşturulmadığını öne sürdü.

Varış, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyesi olan ulusal odak noktası temsilcisi atanmamıştır. Dolayısıyla ilgili komitenin işlevselliği ve aldığı kararların geçerliliği sorgulanmalıdır. Hükümetin yasal mevzuatı geç de olsa uygulamaya karar vermesi olumlu bir adım olmakla birlikte tüm kararların bilimsel dayanaklarının olması son derece önemlidir” dedi.

Varış’ın açıklaması şöyle:
Bilimsel dayanağı olmayan kararlar toplum sağlığının zarar görmesine neden olacaktır.
Son 6 aydır tüm dünyayı etkisi altına alan; ülkemizde ilk kez 10 Mart 2020 tarihinde saptanan Covid-19 enfeksiyonu Bakanlar Kurulu’nun 05 Temmuz 2020 tarihli kararıyla, yani ülkemizde ilk vakanın görülmesinin üzerinde 4 aylık bir süre geçtikten sonra ‘tehlikeli bulaşıcı hastalık’ olarak ilan edilmiştir. Bakanlar Kurulu’nun aldığı bu karar doğrultusunda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın uygulanmaya başlayacağı duyurulmuştur. Bu yasada tanımlanan komiteler Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’dir.
‘Amir konumundaki’ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, diğer 3 alt komiteden gelen bilgi ve öneriler doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili plan ve rehberlerini bir yol haritası olarak dikkate alarak ülkemizde bulaşıcı hastalıklarla ilgili eylem planı yapmak ve geliştirmek amacıyla yetkilendirilmiştir.
Yine söz konusu komitenin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı (başkan), Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Klinik Şefi veya görevlendireceği uzman hekim, Göğüs Hastalıkları Servisi Klinik Şefi veya görevlendireceği uzman hekim, Ulusal Odak Noktası Sorumlusu ile Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı’nın görevlendireceği Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi olmak üzere dördü siyasi atama ve üçü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 7 üyesi bulunmaktadır.
Yasada tanımlanan Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi henüz oluşturulmamış; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyesi olan ulusal odak noktası temsilcisi atanmamıştır. Dolayısıyla ilgili komitenin işlevselliği ve aldığı kararların geçerliliği sorgulanmalıdır.
Hükümetin yasal mevzuatı geç de olsa uygulamaya karar vermesi olumlu bir adım olmakla birlikte tüm kararların bilimsel dayanaklarının olması son derece önemlidir.
Kamuoyunun bildiği gibi ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihten itibaren tüm uyarılarımıza rağmen gerek Covid gerek Covid dışı vakalarla ilgili kamu sağlık merkezlerinde yeterli iyileştirmeler yapılmamış ve sağlık sistemimiz 2. dalgaya olması gereken şekilde hazırlanmamıştır.
Bilimsel geçerliliği olmaksızın sadece siyasi olarak alınacak kararlar toplumumuzun sağlığının zarar görmesine neden olacaktır.
Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri olarak idarenin uygulamalarının yakın takipçisi olacağımızı ve yurttaşların sağlık hakkı gözetilmeksizin alınacak olan tüm kararların karşısında olacağımızı kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımla
Dr. Ahmet Varış
BaşkanBaşa dön tuşu