Köşe Yazarları

UBP, DEVLETİ MİLYONLARCA TL ZARARA UĞRATTI !!!


Pandemi nedeniyle ülke ekonomimizin zor bir süreçten geçtiği herkes tarafından kabul edilen bir gerçekliktir. Hal böyle iken özellikle özel sektör emekçileri ve esnafımız, Devletin kamusal harcamalarını artırarak kendilerine destek yapılmasını beklemekte fakat Hükümet yetkilileri ellerindeki mali kaynakların sınırlı olduğunu söyleyerek çok ama çok sınırlı yardımlar yapabilmektedir.Bunun yanı sıra Hükümet, yine Mali Gelirlerin düştüğünü gerekçe göstererek bir maaş artışı olmayan ve sadece enflasyon karşısında alım gücünü koruyan Hayat Pahalılığı ödeneği hakkını başta 42 Bin Sosyal Sigorta Emeklisi olmak üzere 100 Bine yakın insanın alım gücünü geriletme yani fakirleştirme pahasına durdurma yönünde kararnameler yapmaktadır.Gelirlerimizdeki azalmaya karşı nasıl önlemler alınmalı ve neler yapılmalı sorularına cevap ararken bir de ne görelim.

Önce 02 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bir karar ile T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şti. Ltd’nin ithal edeceği mallarla ilgili Ercan Havalimanı’nı kullanarak yurt dışına seyahat eden yolcu sayısının 100.000 (Yüz Bin) yolcuyu aşana kadar Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından tahsil edilmesi gereken her türlü verginin (KDV Dahil) ertelenmesine yönelik karar üretilmiştir.

Ardından da 16 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bir karar ile yine Maliye Bakanlığı, 1 yıl boyunca ilgi şirketin KKTC Ercan Havaalanı’nın işletilmesinden dolayı Ciro Paylaşım Bedeli ödeme yükümlülüğünü 1 yıl ertelemiş bunla da yetinmeyip bu sürede oluşan cirodan devlete verilecek paranın da 1 yılın sonundan itibaren 2 yıl içerisinde eşit taksitlerle ödenmesine karar verilmiştir.

Pandemi döneminde 2020 yılında Ercan Havaalanı Özelleştirme Geliri olarak Maliye Bakanlığımız 66,455,887 TL gelir elde etmiştir. 2021 Bütçesinde ise bu kalemde gerçekleşmesi ön görülen gelir miktarı 100.000.000 TL’dir.

 

Bu 100 Milyon TL’nin 1 yıllık sadece vadeli mevduatta değerlendirilmesi ile şirket en az 15 Milyon TL faiz geliri elde edecek olup Devlet, gelir kaybı nedeniyle bu kaynağı Maliyeye yaratmak adına %9 borç faizi ile borçlanıp gelir kaybı yanında Devleti 9 Milyon TL de faiz yükü altına sokmuş olmaktadır.

Aslında bu şirkete yaptırılıp Türkiye tarafından hibe edilen Pandemi Hastanesi’nin parası ödettiriliyor Halka.

Yani yukarıda belirttiğim kararlar nedeniyle vergi dışında Maliye Bakanlığı bu kalemdeki gelirin tahsilatını 3 yıl süre ile erteleyerek Devleti gelir kaybına uğratmış, Maliyeyi daha da çok iç borç yükü altına sokarak Halka faiz mükellefiyeti yükleyerek Devleti zarar uğratmıştır.

Esnafa en ufak bir vergi kolaylığı sağlamayan, özel sektör emekçilerine yılda bir kez sadece 1.500 TL’yi reva gören, Sosyal Sigorta Emeklileri ile Kamu Çalışanı ve Emeklilerinin Hayat Pahalılığı ödeneğini kesip alım gücünü gerileten yani fakirleştiren UBP-DP-YDP Hükümeti büyük sermayeye kıyak çekmeye devam etmektedir.

Hep dediğim gibi dostlar.

Bu ülkede kaynak vardır.

Sorun UBP’nin siyasi tercihinin Halktan değil büyük sermayeden yana olmasıdır.

 

Bu sebepledir ki seçim dönemleri siyasi tercihlerinizi yaparken hep bu gerçeklikleri hatırlamalı ve tercihinizi ona göre yapmalısınız.

Başa dön tuşu