Toparlanıyoruz Hareketi’nden Halka Çağrı

6 Ekim 2013 Pazar | 16:43
Toparlanıyoruz Hareketi’nden Halka Çağrı
Kıbrıs Town Houses

Toparlanıyoruz Hareketi Sağlık Grubu, bugün yazılı bir açıklama yaparak, ülkedeki kan ihtiyacının artmasının sebepleri ile çözüm önerilerini ortaya koydu.

Halktan kan bağışına önem vermesini ve bu yöndeki çalışmalara katkı vermesini isteyen Toparlanıyoruz Hareketi Sağlık Grubu, kan bankası ve kan ihtiyacı sorunu ile ilgili yaptığı çalışmayı açıkladı.

Kuzey Kıbrıs’ta kan sorununun başlıca sebeplerinin; toplumda kan bağışı yapanların giderek azalması, özellikle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bağışların son dönemde azalması, kan ihtiyacı olan kalp-damar cerrahisi, kadın-doğum, ortopedi, genel cerrahi ameliyatları sayılarındaki artış, yaklaşık 140 Talasemiya hastasının ayda iki kez sürekli kan ihtiyacının olması, özel sağlık servislerinde kamu sağlık kuruluşlarından farklı olarak ihtiyaç duyulan kan ürünlerinin “test masrafı” adı altında ücret karşılığı ünite başı 120 TL verilmesinin güven kaybına neden olması, okullarda kan bağışı konusunda yeterli eğitim verilememesi, toplumsal farkındalığın az olması ile kan bankasında ve kan toplama merkezlerinde eğitimli personel azlığı olduğunu ifade eden hareket, olası çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

“Kan Bankası’nın halkla ilişkiler yönünden geliştirilmesi, bilgi alış verişinin yapılabileceği bir web sitesi kurulması, acil durumlarda kullanılmak üzere bağış yapabileceklere ulaşılabilmesi adına bilgi işlem merkezinin oluşturulması, kan bağışlarının tüm dünyada olduğu gibi gönüllülük esasında devam ettirilmesi,

Kan bağışı yapan insan sayısını artırmak için toplumsal bilinçlendirme, özellikle okullardaki eğitime önem verilmesi, kan vermenin faydalarının topluma daha iyi anlatılması, olası ödüllendirme yöntemlerinin değerlendirilmesi, kan bağış kampanyalarını düzenli aralıklarla yapılması,

Kan bankasının verimli çalışabilmesi için kan toplama merkezlerinde eğitimli personel açığının kapatılması, kan bağışı alma saatlerinde esneklik sağlanması, mümkünse özel bir telefon hattının bu amaca yönelik tahsis edilmesi,

Sağlık kurumlarındaki bilinçsiz kullanımı önlemek adına meslek içi eğitime önem verilmesi; denetim mekanizmasının oluşturulması,

Halkın kan bankasını sahiplenebilmesi için güvensizliği giderici önlemlerin alınması, kan ürünlerinin ihtiyaç halinde, ister özel ister kamu hastanelerinde müdavi hekimin talebi ile ücretsiz verilmesi, bu açıdan Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi’nin revize edilmesi.”