ManşetSağlık

Sağlıkta sistem yokSağlıkta reform yasaları hazır ancak bir çok konu mahkemelik. Kamu- özel arasındaki karmaşa devam ediyor. Yeni hükümetin en zor sınavlarından biri de sağlık
 ”YASALARA SAYGI BEKLİYORUZ”: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu: Önceki hükümet kamu hekimlerinin ikinci işini yasal hale getirmek için çalıştı. Sağlık Yeni bakandan tek beklentimiz yasalara saygı duymasıdır. Yasayalar uygulanırsa sorunlar çözülür

 

“ADIM ADIM İLERLEMEK GEREK”: Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu: Bazı tüzüklerin hayata geçirilmesi, birçok hususta düzenlemeye gidilmesi, hastanelerin işlevselliğinin arttırılması, tıbbi atık tesisi ve devlet laboratuarın devreye sokulması gerekir. Yavaş, doğru adımlarla ilerlemek gerek

Duygu ALAN

Sağlık alanında yaşanan sorunlar geçtiğimiz yıl gündemi uzun süre meşgul eden konulardan oldu. Kamuda çalışan hekimlerin ardı ardına istifa etmesi, kamuda hekimlerinin ikinci iş yapma yasağının yürürlüğe girmesi, devlet hastanelerindeki grevler ve eylemlerin ardından kamu hekimlerinin özlük hakları ve halkın hak ettiği kamu sağlık hizmetini alabilmesi noktasında birçok yasa ve tüzük hayat bulsa da, sağlıktaki sorunlar bütünü ile aşılamadı.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İŞ) yetkilileri sağlıktaki sorunları anlattı, UBP – DP Azınlık Hükümeti döneminde Sağlık Bakanlığı’nın icraatlarını değerlendirdi.

Sağlıkta örgütlü birlik ve sendika temsilcileri, 4’lü koalisyon hükümeti ile Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Filiz Besim’den sektördeki sorunların çözümüne yönelik beklentilerini açıkladı.

 

Gardiyanoğlu açtı ağzını yumdu gözünü

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, UBP – DP Azınlık Hükümeti döneminde Sağlık Bakanlığı’nın tek icraatının ‘kamu hekimlerinin yasa dışı ikinci işini nasıl yasal hale getirebiliriz’ noktasında çalışmak olduğunu öne sürdü.

Sağlık alanındaki temel sorunun denetimsizlik ve yasa tanımazlık olduğunu savunan Dr. Gariyanoğlu, Sağlık Bakanı Filiz Besim’den beklentilerinin sadece yasalara saygı göstermeleri olduğunu kaydetti.

Dr. Gardiyanoğlu, “aksi halde Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak en sert biçimde tepkimizi ortaya koyacağız” dedi.

Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nı da “yasa tanımazlık” ile suçlayarak birlik yetkililerini sert ifadelerle eleştirdi.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği uyardı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, sağlık alanında yapılması gereken birçok iş olduğunu ancak bu işlerin küçük düzenlemeler ve ufak tefek değişikliklerle yapılabileceğini, bakanlıktan olağan üstü icraatlar yapması ya da devrim beklentilerinin olmadığını kaydetti.

“Radikal değişiklikler için yola çıkılırsa yapılamayabilir bu da sonrasında ciddi sorunlar getirir” diyen Dr. Arifoğlu, sağlık alanında atılacak adımların yavaş ve doğru adımlar olması gerektiğini söyledi.

 


Gardiyanoğlu: Saygı bekliyoruz

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, sağlıkta temel sorunun denetimsizlik ve yasa tanımazlık olduğunu savundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan beklentilerinin sadece yasalara saygı göstermeleri olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, “aksi halde Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak en sert biçimde tepkimizi ortaya koyacağız” dedi.

Dr. Remzi Gardiyanoğlu, ayrıca Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin aldığı karar doğrultusunda Sağlık Bakanı Filiz Besim’e nezaket ziyaretinde de bulunmayacaklarını açıkladı.

“Sadece yasa dışı ikinci işini yasal hale getirmek için çalıştılar”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Gardiyanoğlu, UBP – DP Azınlık Hükümeti döneminde Sağlık Bakanlığı’nın tek icraatının ‘kamu hekimlerinin yasa dışı ikinci işini nasıl yasal hale getirebiliriz’ noktasında çalışmak olduğunu öne sürdü, bu bağlamda Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nı da sert ifadelerle eleştirdi.

Dr. Gardiyanoğlu şunları Havadis’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sağlıktaki temel problemler denetimsiz ve ikinci iş yasağına uyulmaması, dolayısıyla da devlet hastanelerinin kalkındırılmaması ve yasa tanımazlıktır. Tıp-İş’in yıllardır beridir yasa tanımazlığı kendi çıkarları çerçevesindeki eylemleri, geçmiş hükümet döneminde sağlık alanında yapılan tek icraatın ‘kamu hekimlerinin yasa dışı ikinci işini nasıl yasal hale getirebiliriz’ noktasında çalışmak olması da buna örnektir. Tıp-İş, geçmiş dönemde sürekli olarak halkın hak etmediği hizmetin sunulduğunu öne sürerek eylemler yapmıştı ve bu eylemlerin doğrultusunda da bir tüzük çalışmaları olmuştu, bu bağlamda kamu hekimlerinin özelde de hasta bakmak istedikleri ortaya çıkmıştı. Biz de bunu yargıya taşımıştık. Bu davayı kaybedeceklerini bilen Tıp-İş, bu kez daha patavatsızca davranmış ve bir yasal düzenlemeye gidilmişti. Bu düzenlemede tam bir yüzsüzlük örneği ortaya çıktı. Bu ‘biz kaçak çalışacağız’ demenin yeridir.

 

“Sayın Akıncı büyük şans”

Bu noktada en büyük şans Sayın Cumhurbaşkanımızın hukuka saygılı bir kimse olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, bu yasa tasarısını meclise geri iade etti. Şuanda bu tasarının yeniden Cumhurbaşkanına gönderileceğini düşünmüyoruz. Çünkü bugün mecliste sadece Tıp-İş başkanı yok, 3 tane daha sağlığa ve yasaya saygılı parti var. Ayrıca, Tıp-İş başkanından da siyasi iradeyi bu kadar eleştiren, sağlıkta sorunlar var diye eylemler yapan bir kimse olarak neden Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturmadığı ise bir merak konusu.”

 


Arifoğlu:  Yavaş ve doğru adımlarla ilerlemek gerek

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Reçete Tüzüğü ve reklamlarla ilgili tüzüğün bir revizyonlarının yapıldığını ve birliğin son genel kurulundan da geçtiğini belirterek bu tüzüklerin Bakanlar Kurulu’ndan onaylanmasını beklentisinde olduklarını kaydetti.

Yeni hükümetten ve Sağlık Bakanlığı’ndan olağanüstü icraatlar veya da büyük devrimler yapması yönünde bir beklentilerinin olmadığını kaydeden Dr. Arifoğlu, başarıya ulaşılabilmesi ve büyük projelere imza atarken küçük sorunların yaşanmaması için sağlık alanındaki adımların yavaş yavaş atılması gerektiğini ifade etti.

Dr. Arifoğlu, “Radikal değişiklikler için yola çıkılırsa yapılamayabilir bu da sonrasında ciddi sorunlar getirir” dedi.

“Öncelikle işlerin kolaylaştırılması, bağlantıların kurulması sağlanabilir. Genel Sağlık Sigortası yavaş yavaş düzene sokulmalıdır. Vergi ödeyen memurlar ve sigortalılar var, bu iki gelirin birleştirilerek bir fon oluşturulması ve bu fondan Genel Sağlık Sigortası uygulamasının başlaması gerekmektedir. Bu noktada sigortalıların da yatırımları hususunda çok sıkı takip edilmesi çok önemlidir” dedi.

Hastanelerin de daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Arifoğlu bunun küçük düzenlemeler ve ufak tefek değişikliklerle yapılabileceğini dile getirdi.

 

“Devlet Laboratuarı ve tıbbi atık tesisi devreye girmeli”

Dr. Kenan Arifoğlu, sağlık alanında atılması gereken adımlardan bir diğerinin de Devlet Laboratuarı’nın devreye girmesi ve düzgün işleyişinin sağlanması olduğunu dile getirdi.

Tıpta atıklar konusunun da oldukça ciddi bir öneme sahip olduğunu söyleyen Dr. Arifoğlu, bununla ilgili bir çalıştay yaptıklarını ve bu çalıştay raporunu da bakanlığa gönderdiklerini söyledi. Dr. Arifoğlu, bu konu ile ilgili çalışmalar yapılmasını istediklerini ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tıbbi atık tesisinin bir an önce devreye girmesi gerektiğini söyledi.

 

Hastaların güven duyacağı kurumlar tahsis edilmeli”

Dr. Kenan Arifoğlu, hastaneler arası sevklerin de düzenlenmesi, belli kriterlere oturtulması gerektiğini dile getirdi.

Dr. Arifoğlu, devlet hastanelerinde en önemli sorunun hasta yoğunluğu olduğuna işaret etti ve bütün hastanelerin tüm servis yataklarının efektli şekilde kullanılması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca, refakatçi sisteminin gözden geçirilmesi, koğuşların elden geçirilmesi, gerekirse ek binaların yapılması veya binaların kısım kısım yenilenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Arifoğlu, kademe kademe ve çok paralar harcamadan bu işlerin tümünün yapılabileceğini kaydetti.

Hekimlerin özlük hakları ve tüzükler ile ilgili düzenlemelerin de yapılması gerektiğini belirten Dr. Kenan Arifoğlu, yine hekimlerin hastanede özel hasta bakmasının da sağlanabileceğini belirtti.

Dr. Arifoğlu, “Hastaların güven duyacağı kurumlar tahsis edilmelidir. Eğer, hasta güven duymazsa oradan oraya gezer ve tedavisi gecikebilir, aksayabilir. Maddi kayıpları da olabilir” dedi.

Bu bağlamda sistem içerisinde tüm kurumların bağlantılarının sağlanması gerektiğini belirten Dr. Arifoğlu, “Bugün hastaların laboratuar sonuçları evden takip edilebiliyor. Aynı şekilde sistemden reçete yazılabilir, eczanelerde bu sistemden reçeteleri görebilir. Mevcut sistem altyapı ve kapasite olarak buna uygundur. Böylelikle gereksiz reçete yazılmaz, gereksiz ilaç alımı ve reçetesiz ilaç alımının da önüne geçilmiş olur” diye konuştu.

“Acil numaralar tek merkezde toplanmalı”

Sağlık alanında hayata geçirilmesi gereken önemli uygulamalardan birinin de acil numaralarının bir merkezde toplanması olduğunu belirten Dr. Arifoğlu, “İtfaiye, ambulans, polis, sivil savunma, orman yangını ihbar hattı gibi tüm acil numaralar bir merkezde toplanmalı, personel de efektli bir şekilde kullanılmalıdır. Böylece bir trafik kazası ve ya yangın olayında ilgili tüm acil sağlık hizmetleri aynı anda devreye girecek, tümünü ayrı ayrı aramak gerekmeyecek. Bu da zamandan kazandıracak” dedi.

Başa dön tuşu