Sağlık sorunlar yumağı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çocuk SağlığıErkek SağlığıKadın SağlığıManşetSağlık

Sağlık sorunlar yumağı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı  Dr. Özlem Gürkut, sağlıktaki sorunlara ve eksikliklere dikkati çekerek, birliğin yeni dönem proje ve hedeflerini Havadis’e anlattı

“SAĞLIKTAKİ SORUNLAR ESKİ”: Tabipleri Birliği Başkanı  Dr. Özlem Gürkut, Sağlıktaki sorunların eskiye dayandığını vurgulayarak, sorunların yasal mevzuat ile ilgili eksiklikler, alt yapı, cihaz ve malzemelerle ilgili sorunlar ve personel ile ilgili sorunlar ana başlıkları altında toplanabileceğini aktardı

“HASTA YÜKÜNE YETİŞEMİYORUZ”: Gürkut: Günümüzde tıptaki gelişmeler sağlığı daha çok teknolojiye bağlı hale getirmekle kalmamış, eğitimli, uzmanlaşmış personel ihtiyacı da giderek artmıştır. Nüfusun artması ile var olan alt yapı yatırımları yetersiz kalmış, mevcut sağlık kadroları hasta yüküne yetişemez olmuştur


“BÜTÇE SEVKLERE HARCANIYOR”: Yüksek maliyetli yeni cihazlar hizmete katılamamış ve bu nedenle kamu hastanelerinden sağlık kurulları aracılığı ile hasta sevkleri giderek artmıştır. Devlet, zaten kısıtlı olan sağlık bütçesini, eksikliklerini giderecek altyapı ve personel yatırımına ayırmak yerine, sevklere harcamaktadır

YASALAR EKSİKLİĞİ: Halk Sağlığı olmayışına vurgu yapan Gürkut, Gıda Güvenliği Yasasının tüzüklerinin çıkartılmadığı için yediğimiz içtiğimiz şeylerin güvenliğinden emin olmadığımızı vurguladı. Gürkut: Tütün ve Tütün Ürünlerinden Korunma yasasının denetimlerdeki yetersizlikler nedeni ile insanları koruyamıyoruz

Eniz ORAKCIOĞLU

Havadis, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yeni Başkanı  Dr. Özlem Gürkut ile konuştu, Birliğin proje ve hedeflerini anlatan Gürkut, sağlıktaki sorunlara da değindi. Sağlıktaki sorunların eskiye dayandığını vurgulayan Gürkut, sorunların yasal mevzuat ile ilgili eksiklikler, alt yapı, cihaz ve malzemelerle ilgili sorunlar ve personel ile ilgili sorunlar ana başlıkları altında toplanabileceğini aktardı

“Adil bir sağlık sistemi için çalışacağız”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı  Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin kamusal bir meslek örgütü olmasının yanı sıra, yasasında da belirtildiği gibi halk sağlığı sorunları ve insan sağlığını etkileyen her türlü doğa ve çevre olayları ile de mücadele ettiğimi aktardı.

27 Ekim 2018 günü gerçekleşen 22’nci Genel Kurul sonrası yönetime geldiklerini hatırlatan Gürkut, bu dönemde, meslek geleneklerimize bağlı kalarak, hekimlik mesleğinin saygınlığını koruyup yükseltmek, meslektaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak, hekim ve hasta haklarının çağdaş düzeye ulaştırılması, insan odaklı, adil bir sağlık sistemi yaratılması için aralıksız çalışacaklarını belirtti.

Özlem Gürkut

“Tarladan çatala gıda güvenliğinin sağlanması”

Toplumun sadece beden değil, ruh sağlığını korumak için de mücadele edeceklerini söyleyen Gürkut, hastalıkların en çağdaş ve bilimsel yöntemlerle tedavisi kadar, koruyucu sağlık hizmetlerinin oluşturulup, geliştirilmesi için de mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Gürkut, sözlerine şu şekilde devam etti; “Hastalıkların büyük bölümünün içinde yaşadığımız çevre, yaşam biçimi, kötü beslenme ve maruz kaldığımız zararlılardan kaynaklandığının bilinci ile daha sağlıklı bir çevre, doğanın korunması, tarladan çatala gıda güvenliğinin sağlanması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının sınırlandırılması, içmeyenlerin korunup, kullanıcıların kurtarılması için çaba sarf edeceğiz. Giderek yaygınlaşan alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele edeceğiz” dedi

Gürkut, sağlıklı beslenme ve yaşam alışkanlıklarının edinilmesi için, güvenli spor ve aktivite alanlarının artırılması için, toplumsal ruh sağlığımızı, giderek beden sağlığımızı etkileyen, her türlü şiddet olayı ile mücadele etmeyi görev bileceklerini belirtti.

“Şiddetin önlenmesi için çalışacağız”

Sağlık çalışanlarına olduğu kadar, çocuklara ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için çalışacaklarının altını çizen Gürkut, toplumsal şiddetin önlenmesi, hoşgörü kültürünün yeniden yerleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için paydaş örgüt ve kurumlarla işbirliği içinde hareket edeceklerini kaydetti. Gürkut, gözlerinin sadece meslektaşlarının çalışma şartlarının, eğitim ve iş olanaklarının değil toplumun sağlığının, çevrenin ve doğanın korunmasının da üzerinde olacağına dikkat çekti.

“Sağlıktaki sorunlar eskiye dayanıyor”

Sağlıktaki sorunların eskiye dayandığını vurgulayan Gürkut, sağlık sorunlarının 3 ana başlık altında özetlenebileceğini belirtti. Birinci sorunun yasal mevzuat ile ilgili sorun ve eksiklikler olduğuna vurgu yapan Gürkut, diğer bir sorunun is alt yapı, cihaz ve malzemelerle ilgili sorunlar olduğunu ve üçüncüsünün ise personel ile ilgili sorunlar ana başlığı altında toplanabileceğini ifade etti.

“Mevcut sağlık kadroları hasta yüküne yetişemez oldu”

Tıp biliminin tüm dünyada en hızlı gelişen alanlardan biri olduğunu söyleyen Gürkut, Günümüzde tıptaki gelişmelerin sağlığı daha çok teknolojiye bağlı hale getirmekle kalmadığını, eğitimli, uzmanlaşmış personel ihtiyacı da giderek artırdığını vurguladı. Nüfusun artması ile var olan alt yapı yatırımlarının yetersiz kaldığını aktaran Gürkut, mevcut sağlık kadrolarının hasta yüküne yetişemez olduğunu vurguladı. Yüksek maliyetli yeni cihazların hizmete katılamadığını söyleyen Gürkut, ve tüm bunlardan kaynaklanarak kamu hastanelerinden sağlık kurulları aracılığı ile hasta sevklerinin giderek arttığını ve devletin zaten kısıtlı olan sağlık bütçesini, eksikliklerini giderecek altyapı ve personel yatırımına ayırmak yerine, sevklere harcadığını kaydetti.

“Halk Sağlığı Yasası büyük eksiklik”

Özel hastaneler ve muayenehanelerin sisteme dahil edilemediğini ifade eden Gürkut, ülkenin kısıtlı olan insan kaynaklarından birisi olan hekim kaynağının, toplumun ücretsiz, eşit sağlık hizmeti alma hakkına uygun olarak entegre bir sağlık sistemi ile hizmet vermeye başlayamadığını vurguladı.

Tedavi edici sağlık hizmetlerindeki bu sorunlardan başka, koruyucu sağlık hizmetlerinin ise neredeyse yok denecek düzeyde olduğunu söyleyen Gürkut, Halk Sağlığı Yasasının olmadığına da dikkat çekti. Erişkinler için aşıların devlet tarafından sağlanmadığının altını çizen Gürkut, Gıda Güvenliği Yasasının tüzüklerinin çıkartılmadığı için yediğimiz içtiğimiz şeylerin güvenliğinden emin olmadığımızı vurguladı. Tütün ve tütün ürünlerinden korunma yasamız olduğunu sözlerine ekleyen Gürkut, denetimlerdeki yetersizlikler nedeni ile insanları koruyamadıklarını belirtti.

“Hala reçetesiz  ilaç satışını bile düzenleyemedik”

Devlet Laboratuarının talihsiz bir şekilde yandığını hatırlatan Gürkut, Laboratuarın bir türlü faaliyete geçirilemediğini söyledi. Ülkemizde ölüm nedenleri arasında başı çeken kalp damar hastalıkları ve kanserden korunmak için ulusal bir planımızın olmamasının büyük sorun olduğunu aktaran Gürkut, bunun dışında diyabet, böbrek hastalıkları, akciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar konusunda  da ülkesel politikalarımızın da bulunmadığına dikkat çekti.

İlaç ve Eczacılık yasasının 21’inci yüzyılda olmamıza rağmen, hala reçetesiz  ilaç satışını bile düzenleyemediğine vurgu yapan Gürkut, “Vatandaş, hakkı olan sağlık hizmetine ulaşamayınca, suçlu olarak kendisini tek muhatap alan sağlık çalışanını görmüş, karşılıklı güvene dayanması gereken hasta-hekim ilişkileri giderek bozulmaya başlamıştır” şeklinde konuştu.

“İşbirliği yapmaya hazırız”

Gürkut, sözlerine şu şekilde son verdi, “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak halkın sağlığının korunması, çağdaş hekim ve hasta haklarının sağlanması, çağdaş bir sağlık hizmetinin sunumu için Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmaya hazırız. Bizim hedeflerimize hizmet edecek her adımın en güçlü destekçisi olacağız, elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız.

1000’den fazla üyesi bulunan Tabipler Birliği, ülkemizin sağlık alanındaki doğru politika ve uygulamalar konusunda her türlü sorumluluğu alacak kapasitededir.”

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar