Öztabay: Pandeminin mağduru kadın ve  çocuklar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Öztabay: Pandeminin mağduru kadın ve  çocuklar

 Havadis ’ten Muazzez Gazihan’a konuşan Avukat Ayşe Öztabay, pandemide çocuk ve kadın refahı için devlete görev düştüğünü kaydetti.

 

Çocuklar “evde kal” çerçevesinde mağdur oluyor


Muazzez GAZİHAN

 

Tüm dünyada ev içi şiddete dair artışların olduğu verilerle yansımışken; karantina sürecinin, özellikle kadın ve çocukların maruz kaldığı eşitsizlik olgusunun gitgide su yüzüne çıkmasına şahit oluyoruz.

Yıllardır toplumsal konulara dikkat çeken ve özellikle en büyük sorunlarımızdan olan şiddeti de defalarca gündemde tutmaya çalışan Avukat Ayşe Öztabay ile pandemiyle birlikte karantina sürecinin yarattığı fiziksel ve psikolojik hasarları ve alınması gereken acil önlemleri konuştuk, özellikle yasal tedbirlerle ilgili görüşlerini HAVADİS gazetesine aktardı.

Öztabay’ın açıklamalarında ülkemizde mevcut sorunla ile ilgili öngörülen bütüncül bir politika izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması hususunda henüz bir atılımda bulunulmamıştır. Her ne kadar, yasal düzenlemeler arasında ‘ev içi şiddeti’ caydırıcı belli başlı kararlar yer alsa da; “ev içi şiddet yasası”nın hala yürürlüğe girmemesi büyük sıkıntılara yol açmaktadır.

Önemli bir konuya daha dikkat çeken Öztabay, boşanma davaları ve özellikle çocukların bu durum akıbetinde yaşadıkları mağduriyetleri de göz önünde bulunduran yasal düzenlemeler konusu aile bireylerini çıkmaza sürüklemektedir. Boşanma sürecinde ya da boşanmış çiftlerin çocuklar üzerinde sahip oldukları en önemli yasal haklardan olan ebeveynin ‘çocukla zaman geçirme periyot’larının, adil bir şekilde çiftlere verilmesi yadsınmaz bir hukuksal olgudur. Pandemi döneminin cereyan etmesiyle, bir takım nüans  değişiklikleri yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Hem sokağa çıkma yasağı hem de çevrimiçi eğitimler dolayısıyla boşanmış̧ ailelerin çocuklarının diğer aile bireylerine gidiş̧ gelişleriyle ilgili mahkeme emrinde yazan zaman dilimleriyle alakalı ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Konu ile ilgili olarak özellikle anne ve babaların yapıcı olması ve yaşanan olumsuz gelişmelere binaen aile içi münasebetleri anlayışla düzenlemesi gerekmektedir. Herhangi bir iletişimsizlik halinde ise ilgili birimlerin çözüme ilişkin çalışma yapması kaçınılmazdır.

 

 

“Tüm dünyada ev içi şiddete dair artışların olduğu verilerle kanıtlanmıştır”

KKTC’de koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan ‘evde kal’ çağrısı sonucu kadına yönelik şiddet vakaları artıyor. Avukat Ayşe Öztabay, ‘evde kal’ çağırılarının ardından kadına yönelik şiddetin artacağına yönelik bildirimlerine rağmen sayının artmasından endişe duyulduğunu, halen daha gerekli önlemlerin alınmadığını dile getirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Öztabay, salgın sürecinde kadına yönelik şiddetin arttığının bilindiğine değindi. Bazı ülkelerde de şiddetin mevcut verilerin 3 katına kadar arttığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı;

“Bütün dünyayı etkileyen bir pandemiyle karşı karşıyayız. Tabii ki beraberinde işsizlik, ekonomik bunalım getirse de şiddetle pandeminin bir getirisi olarak karsımıza çıkıyor. Özellikle ev içi şiddet hususunda çalışma yapan uzmanlar tüm dünyada bu konu ile ilgili münferit önlemler alınması gerekliliğinin altını çiziyor.

Bugün dünya verilerine baktığımızda yüzde 30’un üzerinde ev içi şiddet vakalarının artmış̧ olduğunu görüyoruz. Avrupa konseyi Covid 19 salgını sonrasında çok sayıda ülkede ev içi şiddet vakalarının endişe verici bir artış̧ gösterdiğini bildirmiştir. Birleşmiş̧ Milletler, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Kıbrıs, ABD, Kanada ve Singapurda da ev içi şiddetle ilişkili bildirimlerin arttığını raporlamıştır.

Salgının ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan şehrinde vakaların bir önceki yıla göre 3 kat arttığı, Fransada’da yüzde 36, Brezilya’da yüzde 50, Arjantin’de yüzde 55 arttığı raporlanmıştır. Özellikle İtalya ve Fransa bazı otelleri sığınak olarak hizmete açmıştır. İspanya’da kadınların eczanelerdeki çalışanlardan maske 19 talep etmesi durumunda bu şifre ile birlikte şiddet gördükleri belirtisi ile yardım alabildikleri bir sistem oluşturulmuştur” dedi.

 

Ayşe Öztabay -Muazzez Gazihan

“Şiddet konusunda ülkemizde alınan tedbirler yeterli değil”

Ev içi şiddeti önleyecek tedbirler acilen alınmalıdır diyen Öztabay, ülkemizdeki durumla ilgili açıklamalarda da bulundu. İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından konunun öneminin algılanması gerektiğine değinerek, “acilen sosyal politikalar oluşturulmalı, önlemler alınmalı; Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından ailelere bu yönde acil destek verilmelidir” çağrısında bulundu.

Yine özellikle sivil toplum örgütlerinin de yapacağı çalışmalar önemli katkılar sağlayacaktır diyen Öztabay, bu konuda KAYAD’ın mağdurlar için hazırlamış olduğu farkındalık yaratmaya ve ihbar etmeye yönelik kamu spotlarının mevcut durum ve zaman itibarıyla yerinde olduğunu belirtti.

Virüs salgını sürecinde, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ev içi şiddeti önleyecek, kadın ve çocukları koruma altına alacak önlemlerin çok önceden alınması gerekliliğine vurgu yapan Öztabay, ülkemizde veriler    ve rakamlar açısından net bir bilgiye sahip olunmadığını söyleyerek; geçmiş dönemlerde özellikle 4 ‘lü hükümet döneminde eski Başbakan Tufan Erhürman’ın kadına yönelik şiddetle ilgili etkin istatiksel çalışmaları yaptığını ve konuyla ilgili farkındalığın topluma kazandırıldığını hatırlatarak, bugüne dair ise mevcut yönetimin böyle bir veri aktarımı olmadığı için çok net olarak pandemi sürecinde özellikle ev içi şiddetin hangi noktada olduğunu tartışmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Avukat Öztabay, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Bir Avukat olarak pandemi sürecinde biz de hem mesleki anlamda hem bize intikal eden vakalar hususunda zorluk yaşamaktayız. Bilhassa boşanma davaları ve beraberinde gelen çocuklarla ilgili düzenlemeler zaman zaman hassas olan ilişkileri sıkıntıya sokmaktadır. Bunlarla ilgili de düzenleme yapılması elzemdir. Her şeyden önce çocukların görüş̧ günü ile ilgili zorda kaldığımız tecrübeler yaşamaktayız. Hem sokağa çıkma yasağı hem de çevrimiçi eğitimler dolayısıyla boşanmış̧ ailelerin çocuklarının diğer aile bireylerine gidiş gelişleriyle ilgili mahkeme emrinde belirtilen zaman dilimleriyle alakalı ciddi sorunlar vardır.

Boşanmış ebeveynlerin yaşıyor oldukları iletişim sorunlarından muzdarip olan çocukların menfaati göz önünde bulundurularak; devletin, bu hususta özellikle Sosyal Hizmetler Dairesi ile gerekli istişarede bulunması ve Aile Mahkemesi’nin de takdiriyle makbul olan yasa ve usullerin düzenleme yoluna gidilmesi gerektiğini vurguladı.

“Yine ev içi şiddet mağdurları için en riskli alan olan ev içinde kişinin uğrayacağı maddi- manevi psikolojik saldırılar nedeniyle, müracaat edeceği birimler ve telefon numaraları, kişilerin bilgisine sunulmalıdır” diyerek, mağduriyet yaşayan biri, hangi numarayı arayıp kimden yardım alacağını bilmelidir” dedi.

 

“Korumayı hak ediyoruz. Lütuf olarak bize sunulamaz”

Böyle zamanda basına özellikle uzman kişilerin görüşlerine daha sık yer verilmesi gerektiğini belirterek, toplumun bu konularda sürekli bilgilendirilmesi gerektiğini açıkladı.

“Özellikle sosyal medya ve görsel basın, yapıcı farkındalık çalışmalarıyla toplumu aydınlatmalıdır” diyen Öztabay, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Basında, görsel medyada yine sosyologlar, psikologlar ve uzmanların görüşlerine daha çok yer verilip toplumun bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Bu toplumda her şey maaş̧ ekonomi ve benzer iktisadi sorunlardan oluşmamaktadır. Sosyal hukuk devleti, bireyini her anlamda koruyan güvenliğini sağlayan bir yapıdır. Dolayısıyla bu korumayı hak ediyoruz. İnsan güvensiz olduğu hiçbir ortamda sağlıklı düşünemez ve sağlıklı yaşayamaz. Yani talep ettiğimiz bu güvence en doğal hakkımızdır. Lütuf olarak bize sunulamaz. Hemen hemen her gün medya da kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı haberleri okuyoruz. Bunların en aza indirgenmesi adına yapılacak olan çalışmalar toplum için kazanım olacaktır” dedi.

Son dönemlerde, yasalarda bir takım iyileştirmeler yapıldığını da ifade eden Ayşe Öztabay, bunların topluma uyarlanmasıyla ilgili yapılması gereken daha birçok konunun olduğunu ifade etti.

 

“Ev içi şiddet yasası hala geçirilmedi”

Öztabay, ev içi şiddet yasasının hala geçirilmemesi son derece önemli bir konudur diyerek; “Doğru uygulanıp denetlenmeyen hiçbir hukuk kuralı amacına varamadığını, özellikle şiddet konusunda gerekli yasa yapıcılara, gerekse topluma çok iş düştüğünü söyleyerek; “Bizler birey olarak haber aldığımız şiddet vakalarıyla ilgili doğru yönlendirme yaparak insanların hayatlarını kurtarabiliriz. Konuyla ilgili devletin alacağı güvenlik önlemleri ile bireylerin mağduriyeti en aza indirgenecektir” dedi.

 

 

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar