EkonomiKöşe Yazarları

ÖNERİ: VERGİ KONSEYİ KURULSUN

Devrim Barçın yazdı


Ülkemizde yürütülen ekonomi politikalarına yönelik her kesimin en çok şikayet ettiği şey bir plan programın olmamasıdır. Hükümetler mevcut ekonomik veriler ışığında gündelik ekonomi politikaları ile bazı kararlar almakta ve genellikle de bunun ilerideki projeksiyonlarının ne olacağına yönelik hiçbir çalışma yapmamaktadır.Bu çerçevede ülkemizde bu yönde özellikle kendi ayaklarımız üzerinde durma noktasında idealleri olan bizlerin başta kayıt dışılıkla mücadele ve adaletli vergi politikaları ile vergi toplama çok çok büyük önem arz etmektedir.Dışa bağımlı bir ekonomik ilişkiden kurtulmanın daha özgür bir ülke olmak anlamına geldiği gerçeğinden hareketle özellikle ülke gelirlerimizi sağlıklı bir şekilde Devlet olarak toplayabilmek çok büyük önem arz etmektedir.

Tüm bu gerçekler ortada iken ansızın bir Bakanlar Kurulu kararı ile UBP-YDP-DP Hükümeti Ercan Havaalanı İşletmesinin ithal edeceği tüm ürünlerden Devlet olarak alacağı KDV’yi, aylık yurtdışına uçan kişi sayısı 100 Bin kişiye ulaşıncaya kadar almama yönünde süresiz erteleme kararı alıyor.

Hükümet bununla da yetinmeyip çok dar bir alanı kapsam dışı bırakıp çıkardığı yasa gücünde kararname ile halihazırda ödeme günü itibariyle Kurumlar Vergisi Yasası, Gelir Vergisi Yasası ve Katma Değer Vergisi Yasası kapsamında bulunan muaccel olmuş vergi borçlarını, 31 Mart 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil), ödeme tarihinde veya ödeme tarihinden önce ödemeleri durumunda ödenen tutar üzerinden yüzde beş (%5) indirim yapma yönünde düzenleme yapıyor.

Yani vatandaşın Devlete vermek üzere satın aldığı ürünün bedeline ekstra olarak ödediği KDV’yi zamanında Devlete yatıranlara Hükümet, bu paranın %5’i senin olsun diyor sermayeye bu dar zamanda.

Peki örneklerini daha da çoğaltabileceğimiz bu tür vergi politikalarına yönelik bir plan bir program bir öngörü çalışması var mı ?

Hükümet almış olduğu bu tür vergi politikalarına yönelik kararlar ile ne artı değer elde edecek veya ne kaybedecek ama ekonomi, Halk ne kazanacak diye.

İşte bu çerçevede yapılması gereken bellidir dostlar.

Amerika’yı baştan keşfetmeye gerek yoktur. Tüm dünyada ve Türkiye’de de örnekleri olduğu gibi yasal düzenleme yapılara bir Vergi Konseyi kurulmalıdır.

Vergi Konseyi’nin işlevi, Ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında; ekonomi politikaları ile uyumlu, büyümeyi gözeten, mükellef haklarına değer veren, güçlü ve etkin vergi idaresine ve denetimine katkı sağlayan, adil ve hukukun üstünlüğünü esas alan, çağdaş ve etkin bir vergi sisteminin oluşturulmasına “ortak akıl ve uzlaşma” ya dayalı katılımcı bir anlayışla katkı sağlamak olacaktır.

Aynı zamanda Maliye Bakanlığı’na, vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak, alınacak bir kararın mali ve ekonomik etkilerini hesaplayıp raporlaştırmak üzere siyasilerin, akademisyenlerin, sivil toplum örgütü temsilcilerinin vb. temsilcilerden oluşturulacak geniş çevrelerin katılımı ile danışma organı olarak kurulacak olan Vergi Konseyi, Vergi politikalarını oluşturan birimlerle mükellef arasında köprü vazifesi görerek tüm tarafların temsil edildiği toplumsal bir mutabakat platformu da olacaktır.

Gün artık mazeret üretme günü değildir dostlar.

Bir şeylerden şikayet ediyorsak ve bu ülkede kendi ayaklarımız üzerinde durmak istiyorsak bunun mevcut statükoya karşı alternatiflerini veri ve bilimsellik temelinde somut olarak ortaya koymalı ve bu yönde mücadelemizi yürütmeliyiz diye düşünmekteyim.

 

Başa dön tuşu