Niyet varsa niye olmasın?

6 Ekim 2013 Pazar | 12:33
Kıbrıs Town Houses

Yeni hükümetle birlikte müdür ve müsteşar atamalarının da yapılması son iki üç haftadır basına yansıyor.

Gidenin niye gittiği, gelenin de niye geldiği hep siyasi boyutuyla yorumlanıyor.

Düşündüm de, bakanlar bürokratların, Başbakan da bakanların performansını nasıl takip eder diye hiç düşündünüz mü?

Başarıyla başarısızlığın sübjektif ve parti içi dengelerden dolayı “önlenemez politik” tarafı olduğu gibi ölçülebilir taraflarının da olmasını sağlamak mümkün değil mi?

Başbakan ve bakanların da yeri geldiğinde ellerini güçlendirecek bir unsur olmaz bu?

Bir bakanın, müsteşarın ve müdürün sorumlu olduğu alandaki başarısı bakanlıkla ilgili konulardaki önceliklendirme, problem çözme ve kaynak yaratmadaki yaratıcılığı ölçülse.

Buna bütçe yönetimindeki disiplin de eklense.

Hayal ya, bu ölçümlemeyi de liderlik etmekle görevlendirildiği bakanlık personeli yapsa.

Bakanın ve üst düzey bürokratların nezdinde yaratılan işe olan bağlılık, etkin delegasyon, tanıma takdir, bakanlıklar arası ve Türkiye’deki muhatapları ile işbirliği adına yaptıkları da eklense bu ölçümlemeye.

Olmaz mı?

Bunun diğer boyutu da tüm bakanlıkların ayrı ayrı olarak verdikleri hizmetlerin belli aralıklarla hem diğer bakanlık personeli hem de halk tarafından ölçümünün yapılması.

Çok mu hayal ettik?

Üniversitelerin de katılımıyla bunu yapmak mümkün değil mi?

Üniversitelerin master ve doktora yapan öğrencilerinin böyle bir projenin içine dahil edilerek içeriğinin belirlenmesi, teknolojik altyapısının tek kişi tek katılımı sağlayacak kontrol mekanizmaları ile oluşturup hayata geçirmek mümkün olmaz mı?

Ülkemizde üniversiteler nezdinde devletimizde daha etkin hizmeti ölçebilmeyi bir proje ve tez olarak ele alıp yapacak genç arkadaşlarımız yok mu?
Buradaki tek kural çalışan, sendika ve yönetim kadrosunun katılımıyla, bir konsensüsle ölçülecek yetkinliklerin belirlenmesi. Neyin ölçüleceği hem birlikte belirlenmiş, hem de soru ve sebepleriyle önceden biliniyor olması sağlanamaz mı?

Bunu başarabilsek toplumsal kutuplaşmayı kırmak adına da farklı bir başlangıç yapmış olmaz mıyız?

Başlangıçta bu ölçümlerde alınan toplam puandan ziyade bir önceki ankete göre olan değişim olacağında da mutabakat sağlansa. Yüksek puan alan kadar en fazla iyileşmeyi yapabilen birim ve yönetici performans ve değişim yaptırabilmek açısından ön plana çıkartılsa.

Yapılamaz mı bu?

Bence yapılır. Bunu yapmak ciddi parasal bir kaynağı da gerektirmiyor.

Ama nedense dile getiren yok bunları.

Kendi düğününde dans etmek istemeyen geline yerinin hep dar gelmesi misali.

Devlet yönetiminde her 4-5 senede bir gelin damat değişir ama niyet değişmediği sürece ayni uzun havaya devam edilir. Görüntüdeki amaç düğün dernek eğlence olsun.

Maksat böyle bir ölçümlemeyle “adam dövmek” değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama bir yerden de artık başlamak lazım. Atamalar yapılırken belli bir süredir ölçümlemeyle de iyi hizmet veren bürokratların bilinen ya da varsayılan siyasi tercihlerinden dolayı kurban edilmesinin de önüne geçilebilmeli.

Bu halka artık siyasetin ve devlet yönetiminin tesadüflerin toplamı olmadığını gösterebilmek de amaç olmalı.

Devlet yönetmekteki ciddiyet ile ilgili ümit verilebilmeli.

Farklı olunabileceğini gösterebilmek artık bu yeni iktidarın hedefi olmalı.

Samimiyetle.

Altını doldurarak.

Bu kadar basit aslında yahu.

Ama niyet ve istek yoksa imkansız.

Devlet yönetiminde ve siyasette şeffaflık ve seçimler dışında geri bildirim alma kültürünün oturtulması amaç olmalı.

Bunun stresi sarmalı siyaseti ve bürokraside mevki sahibi olanları.

Tekrarlayalım amaç adam dövmek ve kaos yaratmak değil.

Toplumda iyi hizmet farkındalığının artırılması yanında devletimize sahip çıkma açısından hem bize, hem de bizi gözleyenlere müzakere sürecinde bugünlerde vereceğimiz en iyi cevap budur.

Zaman yapabileceklerimize odaklanma zamanıdır.

Onun bunun arkasına saklanarak sebep arama devrini artık geçelim.

Devlet yönetiminde başarının resmini çizmeye bir yerden başlayabilmeli.

Bunu yapmak için ne engelimiz var?

Niyet eksikliğinden başka.