Meclis İki Yasayı Onayladı!

7 Ekim 2013 Pazartesi | 16:00
Meclis İki Yasayı Onayladı!
Kıbrıs Town Houses

Genel Kurul’da Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İş Tüzüğü, Siyasi Partiler, Seçim ve Halk Oylaması yasalarını görüşmek üzere bir ad hoc komite oluşturulması da oy birliği ile kabul edilerek üyeleri belirlendi.

ONAYA VE BİLGİYE SUNUŞLAR

Genel Kurul, Meclis Başkan Yardımcısı Ünal Üstel başkanlığında saat 10.10’da yasama gündemiyle toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemleri yapıldı.  Bu çerçevede, Başkanlık Divanı’nın 3 Ekim’de oy birliği ile kabul ettiği Çevre, Kültür ve Yasalardaki Cinsiyet Ayrımını İzleme Komitesi’nde, mecliste grubu olmayan TDP’nin de Girne Milletvekili Zeki Çeler tarafından temsil edilmesine dair kararı oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Para ve Finans Şirketlerinin Denetimi Yasa Tasarısı’nın Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde, Siyasi Partiler Değişiklik Yasa Önerisi’nin de Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde  ivedilikle ele alınması kabul edildi.

Siyasi Partiler Değişiklik Yasa Önerisi’nin ivedilik istemi konusunda söz alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Siyasi partiler Yasası, Seçim ve Halk Oylaması Yasası ve Anayasa’nın tümünün beraber ele alınması gerektiğini söyledi. Özgürgün, acele ile belli bir kısmın ele alınma nedeni ile ilgili endişeleri olduğunu ifade etti.

Özgürgün, Yasaların toptan ele alınıp, muhalefetle de görüşerek değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

YORGANCIOĞLU

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Anayasa ve Seçim Halk Oylaması Yasası ile ilgili hassas olunmasını takdir ettiğini söyleyerek, endişeleri ise paylaşmadığını kaydeti.

Anayasa ve Seçim Halk Oylaması Yasası konularının önmeli olduğunu tüm partilerin görüşerek ortak bir süreç yaşanması gerektiğini düşündüklerini belirten Yorgancıoğlu, en erken zamanda bu konuların görüşüleceği ad hoc komitelerin oluşturulacağını belirtti.

ERHÜRMAN

CTP/BG Milletvekili Tufan Erhürman da, mecliste grubu bulunmayan TDP’nin de bu yasaların geçirilmesi sürecinde aktif rol oynamasını amaçladıklarını belirtti.

Ad hoc komitelerin metin olmadan toplanmasının verimsizliğe yol açtığını söyleyen Erhürman, tüm yasanın baştan aşağı değişeceğini kaydetti.

Bir an önce bütün yasaları ele alacak bir ad hoc komitenin kurulması gerektiğini söyleyen Erhürman, yasaların aynı anda görüşülmesinin pratik olmayacağını belirtti.

ÇAKICI

Seçim Yasası tartışılırken, TDP’nin de bulunduğu bir ad hoc komitenin olması gerektiğini belirten TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yasaların tek tek geldiğine işaret ederek, içerik ve niyetin önemli olduğunu ifade etti.

Çakıcı, Seçim ve Halk Oylaması ile Anaysa ve Siyasi Partiler Yasası ile ilgili olarak birkaç noktada farklı görüşte olduklarını ancak genel olarak olumlu baktıklarını belirtti.

Siyasi Partilere devlet yardımının adil olarak dağıtılmadığını söyleyen Çakıcı, bunun komitede daha adil bir hale getirilebileceğini belirtti.

Çakıcı iki üç milletvekili bulunan partilerin yaşamını sürdürmesinin zor olduğunu kaydetti.

ÖZGÜRGÜN

Tekrar söz alarak, üç yasanın birlikte getirilmesini beklediklerini söyleyen UBP Genel Başkanı Özgürgün, hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

“Burada başka bir niyet var. Esas istenen bir şeylerin acele ile geçirilmesidir” diyen Özgürgün, Siyasi Partiler Yasası’nın görüşüleceğini ancak diğerlerinin geleceğine inanmadığını söyledi.

Yasaların parça parça değil, ad hoc komitede paket olarak ele alınması gerektiğini, hükümetin de bu konuda sözü olduğunu belirten Özgürgün, “ Meclisin itibarı ve halkın meclise olan güveni bunlardan geçer. Sadece saat 10.00’da toplanmakla güven olmaz” dedi.

YORGANCIOĞLU

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da, Özgürgün’ü yanıtlayarak, “İş ciddiye bindiğinde bazıları vazgeçti diye endişeleniyorum. Hükümet olarak tüm yasaları yapacağız. Kararlıyız. Bundan kimse endişe duymasın” dedi.

Daha komitede ele alınmayan bir yasanın ayrıntılarının konuşulduğunu söyleyen Yorgancıoğlu, bu şekilde bir yere varılmayacağını belirtti.

Anayasa’da anlaşana kadar diğer yasaları geçirmeyelim demenin doğru olmadığını belirten Yorgancıoğlu,  ad hoc komite kurularak konun un ona devredilmesini önerdi.

DENKTAŞ

Sistemi değişmenin zaman alacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, milletvekilerinin daha aktif ve etkin hale gelmesi adına çaba harcandığını ifade etti.

Denktaş, “Bu dinamizmi getiremezsek milletvekillerini parmakçı olmaktan çıkarmayız. Milletvekillerinden gelen önerilerin, tasarılar kadar dikkate alınmasına alışılmalı” dedi.

Denktaş, yeni bir ad-hoc komite oluşturularak Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nin gündeminde bulunan Siyasi Partiler Değişiklik Yasası Önerisi’ni bu komiteye gönderilmesi ile ilgili öneriyi meclis başkanlığına sundu.

Transferlerle ilgili değişiklik, konusunda vatandaşın  üzerine düşeni yaptığını söyleyen Denktaş, bu nedenle beklemenin doğru olmayacağını ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da, Bakanlar Kurulu kararlarının şeffaf bir şekilde duyurulmadığını söyleyerek, daha çok bilgiye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Siyasi Partiler Yasası geçtikten sonra diğer konuların sürüncemede kalacağından endişe ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Denktaş’ın önerisiyle ilgili tezkere kabul edildi.

2013 UYGULAMALARI

Genel Kurul’da daha sonra Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun KKTC 2013 bütçe uygulama sunuşları milletvekillerinin bilgisine getirildi.

TASARI

Genel Kurul, Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım Değişiklik Yasa Tasarısı’nı da  ele aldı.

İdari ve Sosyal İşler Komitesi üyesi DP/UG Milletvekili Özdemir Berova, komite raporunu okudu.

DP/UG Milletvekili Hakan Dinçyürek, yasa tasarısının geçirilmesi halinde, pratikte problemlerle karşılanacağını belirterek, sağlık kurulu diye tanımlanan belgenin pratikteki karşılığı olmadığını kaydetti.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ise yasa gereği kıstasların objektif olmadığını belirtti.

Angolemli, “Ben yıllardır meclisteyim ve 1974’ten bu yana şehit ailelerinin sorunları bitmiş değildir. Küçücük toplumda bu büyük bir şeydir. Şehit tanımları diz boyu devam ediyor” dedi.

UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner ise, gazilik maaşlarının alınmasında bir takım sıkıntılar yaşandığını dile getirdi ve tasarıya tavırlarının olumlu olduğunu vurguladı.

GÜRPINAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, mevcut yasada malül tanımında yer alan hususun, yapılmakta olan ödemeleri yasa dışı boyuta getirdiğini, Sayıştaylığın da bu boyutun yasal zeminden uzak olduğu ve ödemelerin durdurulması gerektiği görüşünü ortay koyduğunu söyledi.

Gürpınar, yapılan çalışmanın bu sorunu ortadan kaldırma amacı taşıdığını belirtti.

Konuşmaların ardından Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım Değişiklik Yasa Tasarısı madde madde görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Değişiklik, yasada yer alan “Malul” ve “Malul Gazi” terimlerinin tanımlanarak, yasal boyuta kavuşturulması için yapıldı.

EMEKLİLİK DEĞİŞİKLİK YASA ÖNERİSİ

Genel Kurul’da daha sonra Emeklilik Değişiklik Yasa Önerisi’ni görüştü.

Tasarı üzerinde söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, tasarının içeriğiyle ilgili bilgileri olmadığını, bilgi yetersizliği olduğunu belirtti.

CTP/ BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de geçtiğimiz dönemde bir yasa geçtiğini, kamu görevlilerine askerlik hizmeti ile ilgili maliyede işlem yapılması konusunda bir kural getirildiğini ancak bunun tüm kamu görevlilerine aynı anda duyurulmadığını ve süresinin bittiğini kaydetti.

Soyer, bunu düzenlemek adına emekliliği gelen kişilere bu işlemi yapmak için süre verileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından, Emeklilik Değişiklik Yasa Önerisi madde madde görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Yasa önerisi, siyasal kamu görevlileri ile özelden kamu görevine girenlerin iştirak payları arasındaki anomali ortadan kaldırılarak, 3 ay süre ile başvuru süresi verilmesi öngörülüyor.

AD HOC KOMİTE

Genel Kurul’da daha sonra, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu kararı ile, Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İş Tüzüğü, Siyasi Partiler, Seçim ve Halk Oylaması yasalarını görüşmek üzere bir ad hoc komitesi oluşturulması oy birliği ile kabul edildi.

Yeni ad hoc komite 8 üyeden oluşacak. Komitede CTP/ BG’den Tufan Erhürman, Asım Akansoy, Ömer Kalyoncu, DP /UG’den Zorlu Töre ve Esat Ergün Serdaroğlu, UBP’den Nazım Çavuşoğlu ile Ersan Saner, TDP’den ise Mehmet Çakıcı görev yapacak.

Komitenin kurulmasının ardından Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi 10 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.